Hoe ziet een kerkdienst van CGN eruit?

Tegen kwart voor elf op zondagochtend druppelen de mensen binnen in de hal van de zaal van CGN Usselo. Ze begroeten elkaar in de ruime foyer. Kinderen zoeken hun vriendjes op om nog even rond te rennen, terwijl groepjes jongeren alvast samen een plekje zoeken in de samenkomstzaal.

We zijn gewend om onze kerkdiensten ‘samenkomsten’ te noemen, en het kerkgebouw van CGN Usselo de ‘samenkomstzaal’. Het voormalig schoolgebouw uit het begin van de 20e eeuw is rond het jaar 2001 uitgebreid en gemoderniseerd. De landelijke locatie biedt rondom het gebouw ruimte voor een terras, speeltoestellen en een trapveldje voor jongeren die voor of na een samenkomst graag wat sporten. Aan de overkant van de toegangsweg is een ruime parkeerplaats aangelegd.

Het oorspronkelijke schoolgebouw van CGN Usselo fungeert nu als een foyer voor een grotere zaal erachter.

Gemeentedag

CGN Usselo bestaat uit zo’n 250 personen, waarvan ongeveer de helft jonger is dan 21 jaar. Doordeweeks kun je de gemeenteleden regelmatig aantreffen in en rond de samenkomstzaal voor jeugdsamenkomsten, algemene samenkomsten en Bijbelstudies, maar ook voor allerlei kinder- en jeugdclubs, sportieve activiteiten en besprekingen. Deze zondag is er een bijeenzijn voor de hele gemeente: een ‘gemeentedag’ voor jong en oud.

Gebed en samenzang

We zingen veel tijdens onze samenkomsten. De liederen ondersteunen de Bijbelse boodschap, vaak ook omdat het persoonlijke geloofsleven van de schrijver of schrijfster doorklinkt in de woorden. Naast de algemene zangbundel ‘Wegen van de Heer’ is er ook een speciale jongeren- en kinderbundel.

Zoals gewoonlijk start ook vandaag de gemeentedag met enkele liederen onder begeleiding van live muziek. Daarna vragen enkele personen Gods zegen over het bijeenzijn. Zowel mannen als vrouwen nemen deel aan het gebed. Soms zijn er specifieke verzoeken om voorbede voor bijvoorbeeld zieken.

Muziek en samenzang hebben een belangrijke plek in onze samenkomsten, waarbij geestelijke liederen worden gezongen uit onze zangbundel ‘Wegen van de Heer’.
De zaal achter het voormalig schoolgebouw leent zich voor bijeenkomsten voor groepen tot 400 personen.

Woordverkondiging vanuit de Bijbel

Pieter is voorganger van CGN Usselo en geeft leiding aan de samenkomst. In het dagelijks leven is deze veertiger bedrijfsleider van een bouwfirma, zijn voorgangerstaken voert hij uit in zijn vrije tijd.

Vandaag begint hij de samenkomst aan de hand van de geschiedenis van Abel en Kaïn, zoals die beschreven wordt in Genesis hoofdstuk 4. Die eerste toespraak duurt ongeveer tien minuten tot een kwartier. We horen dat het erom gaat dat je er persoonlijk voor kiest om met heel je hart te doen wat God van je vraagt. En die keuze moet voortkomen uit de liefde en het respect die je voor God hebt.

Enkele andere gemeenteleden bevestigen deze boodschap, ondersteund met Bijbelverzen. Hun korte aanvullingen komen voort uit hun dagelijks leven en verdiepen de boodschap die vanaf het begin van de dienst naar voren is gekomen.

Pieter geeft als voorganger van CGN Usselo samen met andere ‘oudsten’ leiding aan de gemeente.
We horen diverse korte toespraken waarin de Bijbelse boodschap naar voren komt.

Iedereen kan bijdragen

Naarmate de samenkomst vordert zingen we liederen en horen we korte bijdragen door zowel jong als oud, mannen als vrouwen in de vorm van geloofsgetuigenissen, waarin zij het verlangen uitspreken om het Woord in de praktijk van hun dagelijks leven toe te passen. Soms wordt er door een kleinere groep spontaan een lied gezongen.

Geen enkele samenkomst is identiek. Er is geen vast patroon van personen die het woord nemen, evenmin is van tevoren vastgelegd wie wanneer iets gaat zeggen.

In praktische zaken rond een samenkomst dragen velen hun steentje bij. Twee jongeren met affiniteit voor techniek zorgen ervoor dat de microfoons functioneren en dat de tekst van de  liederen worden geprojecteerd. Een ander team is in de keuken bezig. Je ruikt de geur van koffie en lekkers dat na de samenkomst zal worden geserveerd.

Een groepje zangers zingt een lied dat past bij het onderwerp van deze ochtend.
Zowel mannen als vrouwen geven een persoonlijk ‘geloofsgetuigenis’.

De kinderen horen erbij

Tijdens een gemeentedag horen de kinderen erbij en daarbij gaat het zoals in een groot gezin. De kleintjes zitten bij hun ouders of kunnen als de samenkomst wat langer duurt spelen in de hal, terwijl de ouders op schermen de bijeenkomst verder kunnen volgen.

De grotere kinderen hebben in CGN Usselo tijdens de gemeentedag tegelijkertijd hun eigen kindersamenkomst in aparte ruimtes. De groep is in twee leeftijdsgroepen opgedeeld. Zo’n tien volwassenen zijn actief in het vertellen van de Bijbelverhalen, aangepast aan het niveau van de kinderen. Na een klein uurtje samenkomst voor hen kunnen ze buiten ravotten, voetballen of basketballen, terwijl de samenkomst voor de groten nog even doorgaat.

In de foyer kun je heerlijk spelen.

Na de samenkomst

Na anderhalf uur sluiten we de samenkomst af met gebed.
CGN Usselo weet zich gelukkig met haar gemeenteplek, waar na de samenkomst ruimte is om samen te lunchen en verder te praten over de geloofsthema’s die tijdens de samenkomsten naar voren kwamen. De kinderen en een aantal jongeren zijn buiten terwijl de ouderen elkaar verder opbouwen in hun geloof.

Het is laat in de middag als de laatste gezinnen huiswaarts gaan na deze samenbindende en geloofsversterkende gemeentedag.

Na de kindersamenkomst kunnen de kinderen voetballen op het trapveldje, gecoacht door jongvolwassenen van CGN Usselo.
In de keuken bereidt een team de lunchgerechtjes voor.
Het terras naast de samenkomstzaal op zonnige dagen.
Vrienden zien en spreken elkaar weer en hebben plezier.
Deze dames worden voorzien van koffie met een versnapering.
Voetbal is een populaire sport onder de jeugd, ook in CGN Usselo.
Anderen geven de voorkeur aan basketbal naast de zaal.