Ik weet in wie ik geloof!

Ruim tachtig jaar is hij, de man die op een zaterdagavond in september enkele honderden jonge mensen toespreekt. Arild Tombre mag dan op leeftijd zijn, met zijn jonge geest is hij één met de jongeren in de zaal. Vanuit een lang leven met God vertelt hij over wat hem in zijn leven geholpen heeft en wat hem gelukkig heeft gemaakt.

De Noor is te gast op het CGN-landweekend van september op Pagedal, samen met zijn oudste zoon Karl. Tijdens de verschillende bijeenkomsten van het weekend horen we hen, aangevuld door vele andere sprekers. Deze zaterdagavond neemt Arild het woord aan het einde van de jeugdsamenkomst, en hij heeft alle aandacht van de jongeren terwijl hij hen een uitdrukking in het Noors leert: “Jeg vet på hvem jeg tror!”, ofwel: “Ik weet in wie ik geloof!”

Deze uitdrukking is gebaseerd op 2 Timoteüs 1:12: “…want ik weet, op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd, en ik ben ervan overtuigd, dat Hij bij machte is, hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren tot die dag.”

Een overtuigd geloofsleven

Arild Tombre heeft een lang geloofsleven met God gehad. Hij heeft God leren kennen als een persoonlijke vriend en helper en weet daarover met enthousiasme te vertellen. In de jaren zestig reisde Arild regelmatig met andere evangelisten per auto door Europa, om mensen te helpen die op zoek waren naar een leven in overwinning over de zonde. Hieruit zijn vele contacten en gemeenten ontstaan, ook in Nederland. Arild heeft in die tijd een aantal jaar in Nederland gewoond om de prille gemeente in Nederland te ondersteunen. Daarna heeft hij lang in Frankrijk gewoond om daar het evangelie verder te verspreiden. Momenteel woont hij weer in Noorwegen.

De ervaringen die Arild Tombre met ons deelt zijn levenslessen; aansporingen om persoonlijk een leven met God te leven. En alhoewel het reizen per auto door heel Europa om te evangeliseren nu niet meer zo snel gebeurt, en een landweekend op Pagedal er qua vorm anders uitziet dan bijeenkomsten zestig jaar geleden, de boodschap is hetzelfde: een leven met God is een feestelijk leven op een vast fundament!

Arild Tombre (rechts): “Jeg vet på hvem jeg tror!”
Jongeren in de zaal luisteren aandachtig naar de levenslessen van Arild.

Woorden en liederen met inhoud

Arild houdt van de liederenbundel en van zingen. Zelf heeft hij veel kracht en hulp geput uit de geestelijke liederen. Veel zinsneden uit deze liederen komen langs tijdens de bijeenkomsten. Verrassend zingt hij soms spontaan een paar regels onder een toespraak. Hiermee weet hij de toehoorders voortdurend te boeien en niet alleen dat, deze zinnen  maken indruk en helpen om de boodschap te kunnen onthouden.

“Ik dank U voor zonlichte dagen, maar ook voor duistere nachten van beproeving”, is één van die zinsneden uit liederen. Arild Tombre houdt ons geen sprookje voor. We weten dat zijn leven niet gevrijwaard is gebleven van allerlei beproevingen en ziekte. Maar door zijn liefde voor God kon hij zien dat juist deze beproevingen ingepakte zegeningen zijn, gelegenheden om meer te gaan lijken op onze onze Voorganger, Jezus. We beseffen dat het juist hierdoor is dat hij nu zoveel hulp en zegen te geven heeft.

De boodschap vindt weerklank in de harten van de toehoorders, wat blijkt uit de getuigenissen en liederen van dit landweekend.

Zaterdagmiddag horen we een toespraak Aksel J. Smith, opgenomen in 1958. Hij was één van de internationale voorgangers uit de begintijd van CGN.
Karl Tombre (rechts) is een van de sprekers op verschillende samenkomsten.

Vernieuwd besef

Tussen de samenkomsten door wordt het weekend benut om op allerlei verschillende manieren samen op te trekken. De kinderen en jongeren hebben ook dit landweekend ruime keuze om hun energie te gebruiken, samen te spelen en nieuwe inspiratie op te doen voor creatieve hobby’s.

Zondagmiddag na de laatste samenkomst pakken we onze spullen weer in om naar huis te gaan, met een vernieuwd besef in wie we geloven: in een liefdevolle God, die ons kent en ons wil helpen en vormen in alle omstandigheden, zodat wij gevuld met dankbaarheid door het leven kunnen gaan.

Dit weekend kunnen de jongeren die dat willen meedoen aan een honkbalclinic.
Een workshop schilderen en tekenen behoort ook tot de mogelijkheden.
Of samen met je vrienden een computerspel spelen tijdens een LAN-toernooi.
De kinderen vermaken zich buiten met leuke spelletjes.
Je eigen record vestigen met o.a. skippybal, blikgooien en bliklopen.