Mentor: een herder zijn voor jongeren

Vereniging Active

Mentoravonden en mentorbijeenkomsten – als je gesprekken volgt van jongeren uit CGN zul je regelmatig het begrip ‘mentor’ opvangen. Maar wat doen deze mentoren nu eigenlijk? Daarover ga ik in gesprek met twee jeugdwerkers uit CGN Rotterdam, die zich als vrijwilligers inzetten voor de jongeren in hun christelijke gemeente.

Zondagmorgen ontmoet ik Hanneke (31) en Laura (23) voorafgaand aan de laatste samenkomst van het CGN-landweekend van februari. “Liever niet op zaterdagmiddag,” had Laura al eerder aangegeven, “want dan wil ik beschikbaar zijn voor de kinderactiviteiten.” Ook Hanneke draait elk landweekend actief mee; ze bedient de knoppen van de tv-beelden die worden uitgezonden tijdens de bijeenkomsten.

In gesprek met Laura (links) en Hanneke (rechts) over het zijn van een mentor voor jongeren.

Het doel van een mentor binnen CGN

Hoewel Hanneke, opgegroeid bij CGN, bijna als vanzelfsprekend is betrokken geraakt bij het jongerenwerk, heeft ze bewust de keuze gemaakt om een ‘mentor’ te zijn voor jongeren. “Toen ik jonger was heb ik binnen onze gemeente een hele fijne tijd gehad, ik heb naast kinder- en jeugdbijeenkomsten bijvoorbeeld spelletjesmiddagen en leuke reisjes meegemaakt. Dat is een belangrijke drijfveer voor mij: dat de jongeren die nu opgroeien ook een gave jeugdtijd hebben, en dat ze zelf ook een leven met God krijgen zoals ik dat heb gekregen.”

Samen leuke dingen doen is een belangrijke factor, maar het draait zeker niet alleen om de gezelligheid. “Het doel is in de eerste plaats dat ze Jezus leren kennen,” zegt Laura. Haar wens is dat de jongeren net als zijzelf vrijwillig een persoonlijke keuze maken om Jezus te volgen. “En dan is het belangrijk dat ik van hen ga houden, en naar ze leer kijken zoals God naar hen kijkt. Vanuit die liefde kan ik hen zegenen, en kan ik hen vertellen waarom het evangelie mij zo geholpen heeft.”

Hanneke (rechtsonder) begeleidt samen met andere vrijwilligers onder andere sportactiviteiten voor tieners uit CGN Rotterdam.

Christelijk jongerenwerk in CGN Rotterdam

CGN Rotterdam heeft een actieve jeugdgroep van zo’n 60 personen, waarvan ongeveer een derde jonger is dan 21 jaar. “Het is gaaf om zo’n gemengde groep te hebben, waarin we van elkaar leren en elkaar kunnen ondersteunen,” vindt Hanneke. Met een gevarieerd activiteitenaanbod is het doel om de jongeren goede ervaringen te laten opdoen in een positieve en veilige omgeving.

“Onlangs zijn we begonnen met de interessegroepen Gaming en Outdoor, Creatief en Culinair, Events, Media en Techniek,” vertelt Laura. Naast diverse activiteiten, sportavonden en opbouwende jeugdsamenkomsten, beleven ze samen dagjes uit en staan er jongerenreizen naar Brunstad in Noorwegen op het programma.

De jeugdgroep van CGN Rotterdam tijdens het Romjulscamp te Brunstad, Noorwegen, in de kerstvakantie.

Mentoravond over Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid

De afgelopen jaren is er bewust gewerkt aan het opleiden van mentoren middels het interactieve tv-programma iFront, een productie van Brunstad TV. De mentoren binnen CGN hebben dit programma gezamenlijk gevolgd en kregen daarin praktische tips voor het jongerenwerk. Ook CGN organiseert seminars en mentorbijeenkomsten waarin heldere richtlijnen voor het werken met jongeren aan bod komen. Onlangs waren Hanneke en Laura aanwezig bij een mentoravond met circa 100 jongvolwassenen uit vier CGN-gemeenten in het westen van Nederland.

Laura vertelt hierover: “Het ging over wat Jezus zei, dat je eerst Gods koninkrijk moet zoeken en zijn gerechtigheid. Dat houdt in dat je zelf ook rechtvaardig moet zijn, zodat je een voorbeeld kunt zijn in rechtvaardigheid voor de jongeren. Rechtvaardigheid tijdens het samen sporten, of hoe je met elkaar omgaat.” Hanneke vult aan: “Het betekent ook dat je mensen geeft wat ze nodig hebben, en dat ze krijgen waar ze recht op hebben, onder andere waar het geldzaken betreft.”

Aandacht voor presentaties over ‘rechtvaardigheid’ en ‘timemanagement’ tijdens een mentoravond in februari.
Laura geeft tijdens de mentoravond een toelichting over de doelen voor het christelijk jeugdwerk in CGN Rotterdam.

Oog voor ieder afzonderlijk

In het dagelijks leven werkt Hanneke als kinderfysiotherapeut. Laura heeft pedagogiek gestudeerd en staat voor de klas. “Dat is natuurlijk een sociaal beroep, en ik heb geleerd om aan te voelen wat kinderen nodig hebben,” zegt Laura. “Maar als mentor gaat mijn doel veel dieper dan dat, en dan moet ik eerst met mijn eigen leven als christen aan de slag. Ik merk dat ik daarbij Gods hulp nodig heb.”

Hanneke is het met Laura eens: “Al heb je geleerd hoe je moet communiceren met jongeren, het is iets anders om ze te helpen Jezus te leren kennen. Dan helpt het niet om zomaar een ‘lesje’ voor te bereiden over gerechtigheid bijvoorbeeld. Maar als ik hier in mijn eigen leven bewust mee bezig ben, kan ik ze helpen met de hulp die ik zelf uit de Bijbel heb gekregen om rechtvaardig te zijn.”

Daarbij is het belangrijk om je niet te richten op de jongeren met wie je het meeste een klik hebt, maar oog te hebben voor ieder afzonderlijk. “Juist als je merkt dat iemand niet zo lekker in zijn vel zit, is het belangrijk dat je hem of haar echt kent. Doordat je regelmatig samen dingen onderneemt, is voor hen de drempel lager om te vertellen wat ze dwars zit.”

Mentoravond: met jongvolwassenen uit verschillende christelijke gemeenten in gesprek over jongerenwerk en mentorschap.

Bewust omgaan met je tijd

Naar inschatting beslaat het mentorschap wekelijks zo’n zes tot zeven uur van hun vrije tijd. “De ene week ben je één avond weg voor een activiteit, terwijl er een volgende week bijvoorbeeld meerdere sportavonden of activiteitengroepen zijn,” legt Hanneke uit, en Laura voegt toe: “Maar het gaat ook vaak om de kleine momenten. Even iemand appen, of samen een ijsje eten. Dat is ook mentorwerk.” Hanneke beaamt: “Precies, en natuurlijk ook door voor ze te bidden. Eigenlijk ben je altíjd mentor. Als ik overdag niet de juiste keuzes maak in mijn leven als christen, dan kan ik de avond of de dag erna ook geen goed voorbeeld zijn voor de jongeren.”

Een goede mentor leert ook om zijn tijd goed in te delen, zodat er een juiste balans is tussen het mentorschap en andere taken en bezigheden. Laura vindt het dan ook waardevol dat er aandacht werd besteed aan het onderwerp ‘timemanagement’ tijdens de mentoravond. “Voor bepaalde dingen moet je echt tijd maken, want het is de realiteit dat je agenda anders zo vol is met allerlei anderen dingen.” Bewust keuzes maken in hoe je je tijd indeelt heeft immers ook te maken met het zoeken van Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.

Laura (rechts) tijdens een reis naar Noorwegen met een stel meiden uit CGN Rotterdam.

Leven van Jezus als inspiratie

Ook dit landweekend in februari was er een bijeenkomst voor iedereen die betrokken is bij het jeugd- en kinderwerk binnen CGN. “Daarin werd gesproken over de brief van Paulus aan de Efeziërs, dat God evangelisten, profeten, herders en leraars heeft gegeven tot opbouw van het lichaam van Christus. En ‘mentoren’ passen ook in dat rijtje,” vertelt Hanneke. De bijeenkomst was een aansporing tot een leven waar een uitnodiging van uitgaat, zoals Jezus dat had. En om net als Hij een ‘herder’ te zijn met zorg voor anderen.

Laura besluit: “Jezus ging ook eerst zelf de weg, en zei daarna: Volg mij. Dat wil ik ook doen – eerst zelf Jezus navolgen, en dan jongeren uitnodigen: Volg mij! Want dit is de goede weg, dit maakt echt gelukkig. Dat wil ik graag uitdragen naar anderen!”

Zo’n 400 vrijwilligers voor het kinder- en jeugdwerk wonen op zaterdagmiddag een mentorbijeenkomst bij tijdens het CGN-landweekend van februari.
Spreker Bjørn Nilsen, die dit weekend te gast is vanuit Noorwegen, maakt de jongeren enthousiast voor de belangrijke taak om een mentor te zijn.