Meer dan een kleine roeiboot

Vereniging Active

Een flinke groep jongeren uit CGN is enthousiast teruggekomen van het Romjulscamp op Brunstad in de kerstvakantie en bereidt zich nu voor op de camps in 2019. Tijdens het CGN-landweekend in januari is er aandacht voor deze activiteitencamps die Brunstad Christian Church (BCC) organiseert voor jongeren uit alle werelddelen.

Zaterdagavond sluiten de jongeren van CGN een opbouwende jeugdbijeenkomst feestelijk af met het thema “Nederland naar de Camps”, waarbij ze elkaar warm maken voor vier internationale christelijke camps in 2019. Tijdens zo’n camp worden geloofsopbouwende themasamenkomsten afgewisseld met een variatie aan teamsporten en activiteiten op het gebied van outdoor, media, creativiteit, games, acrobatiek en muziek.

Samen activiteiten ondernemen

Ook in Nederland staat voor de CGN-landweekenden en de jaarlijkse “Meiweek” een groot aanbod aan activiteiten voor jong en oud op het programma, naast kinder- en jeugdactiviteiten in de lokale CGN-gemeenten.

Waar komt deze focus vandaan binnen onze christelijke geloofsgemeenschap om samen activiteiten te ondernemen? Daarvoor moeten we teruggaan in de tijd.

Tijdens elk CGN-landweekend is er gelegenheid tot sporten voor de jeugd, dit keer in de vorm van een tafeltennistoernooi.
Ook voor creatievelingen zijn er elk landweekend weer leuke workshops, bijvoorbeeld voor tekenen, schilderen of “handlettering”.
De kinderen kunnen tijdens de landweekenden deelnemen aan spelletjes of creatieve activiteiten.

Een kleine roeiboot

Al in 1922 schrijft Johan Oscar Smith, de grondlegger van Brunstad Christian Church (BCC): “Door Gods genade is gestart met het kinderwerk, wat heel goed gaat. De kinderen tonen veel interesse en verlangen naar elke samenkomst. Via de werf en het departement hebben we een van de roeiboten van het oude fregat gekocht, die tijdens de zomer kan worden gebruikt voor uitstapjes met de kinderen. Het gaat erom hen tot geloof in Christus te brengen vanaf hun kindertijd.”

Maar wat heeft een roeiboot nu met geloof in Christus te maken?

Het voorbeeld van Jezus

De visie van Johan Oscar Smith past helemaal in de lijn van een leven als christen volgens de Bijbel; om het goed te maken maken voor anderen, en zeker ook voor kinderen en jongeren. Jezus had een hart met zorg en liefde, speciaal voor kinderen: “Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet; want voor zulken is het Koninkrijk Gods.” (Matteüs 19:14) De kinderen kregen de aandacht, zij waren belangrijk. Jezus is ons daarin ten voorbeeld.

Als navolgers van Jezus het fijn maken voor de kinderen en de jongeren, dan zijn ze daarmee ook een voorbeeld voor hen. Ze tonen warmte en goedheid en laten in de praktijk zien wat het betekent om Jezus te volgen. Zo dragen gezamenlijke activiteiten eraan bij dat kinderen en jongeren Jezus leren kennen en geloof in Hem krijgen, en bij het opgroeien ook zin krijgen om zich voor anderen in te zetten.

Een groep uit Terwolde heeft tijdens de zaterdagavond van het landweekend een vrolijke zangbijdrage over de activiteitencamps.

Grotere schaal

Het uitgebreide activiteitenaanbod en de faciliteiten die daarvoor worden ingezet zijn terug te voeren op deze visie. Kåre J. Smith, voorganger van BCC, zei tijdens een toespraak voorafgaand aan de opening van een multifunctionele sporthal die in gebruik is genomen tijdens het Romjulscamp op Brunstad, Noorwegen: “Wat we hier gedaan hebben, is dat we de gedachten van Johan Oscar Smith uitvoeren, maar dan op een grotere schaal. Omdat de gemeente vandaag zoveel groter is geworden hebben we wel wat meer nodig dan een kleine roeiboot.”

In ontwikkeling

Om aan te blijven sluiten bij deze groeiende groep jonge mensen met hun uiteenlopende interesses en talenten is het activiteitenaanbod binnen onze geloofsgemeenschap continu in ontwikkeling. De laatste jaren is het internationale aanbod van BCC uitgebreid met activiteitencamps, en veel jongeren in CGN hebben er veel voor over om hierbij aanwezig te zijn!

Na een feestelijke presentatie over de activiteitencamps tijdens het CGN-landweekend op Pagedal krijgen de winnaars van een inzendingswedstrijd een tegoedbon voor een van de camps.
Afgelopen kerstvakantie werd de nieuwe multifunctionele sporthal van Oslofjord Convention Center in Noorwegen officieel geopend. BCC zal hiervan veel gebruik maken tijdens de activiteitencamps. Foto: BCC.
Tijdens het camp in de kerstvakantie hebben jongerenteams van over de hele wereld de sporthal gebruikt voor een voetbal-, volleybal- en ijshockeytoernooi. Foto: BCC.