Bijbelonderricht voor jongeren

Of de Bijbel nog wel relevant is voor jongeren in deze tijd? Over het antwoord hoeven jongerenwerkers Niek (32) en Ruben (31) nog geen twee seconden na te denken.

“De Bijbel is niet zomaar een boek met interessante ideeën en interpretaties van mensen, maar het woord van God zelf aan de mensen,” zegt Niek, die zich in zijn vrije tijd graag inzet voor jongeren. “Als er één boek is met thema’s die actueel zijn voor jongeren, dan is dat de Bijbel wel.”

Pubers maken een sprint in hun eigen emotionele ontwikkeling en de wereld om hen heen is continu in beweging. Dat kan best lastig zijn en veel vragen oproepen. Terwijl cultuur, trends, en opvattingen met de tijd mee veranderen, zijn de boodschappen uit de Bijbel nog net zo relevant voor mensen als toen ze duizenden jaren geleden werden opgeschreven.

“Het is de kunst om de Bijbel toegankelijk te maken voor jongeren en ze er wegwijs in te maken, zodat de Bijbel een persoonlijk kompas wordt voor een gelukkig christenleven,” meent Ruben, die net als Niek actief is als vrijwilliger binnen CGN.

Niek is een van de jongerenwerkers die het bijbelonderricht voor 15- en 16-jarigen organiseert in CGN Schermer.

Behoefte aan antwoorden uit de Bijbel

Samen met enkele andere jongerenwerkers, ook wel mentoren genoemd, organiseren Niek en Ruben het bijbelonderricht in CGN Schermer. Ruben herinnert zich de start nog goed: “We merkten dat er onder de jongeren behoefte is om door te kunnen praten over de onderwerpen die tijdens de wekelijkse jeugdsamenkomsten naar voren komen. Daarom zijn we enkele jaren geleden ook gestart met bijbelonderricht voor jongeren van 15 en 16 jaar. Ze gaan dan al een paar jaar naar het voortgezet onderwijs en ze gaan steeds zelfstandiger nadenken over het leven. Ik herinner me nog zo goed dat ik op die leeftijd zóveel vragen had.”

Dave (15), links van de flipover: “De mentoren leggen vaak met voorbeelden uit hun eigen leven uit, hoe je de Bijbelteksten kunt gebruiken in de situaties die je overdag tegenkomt. Daardoor begrijp ik veel beter hoe de teksten mij kunnen helpen, bijvoorbeeld in mijn omgang met anderen op school.”

Basisthema’s voor een christen

Ieder seizoen stellen de organisatoren een lesprogramma op. “We behandelen in ieder geval de thema’s die het meest fundamenteel zijn voor een leven als christen,” legt Ruben uit. “Dit seizoen ging de eerste avond over de vraag: Wie is God? Aan de hand van Bijbelteksten krijgen de jongeren meer begrip van wie God is, van Zijn grootheid en macht en Zijn enorme liefde voor Zijn schepping.  De keer daarna gingen we in op de vraag: Wie ben jij? We lazen samen teksten over de mens, die God naar zijn beeld geschapen heeft – compleet met een lichaam, een ziel en een geest.”

De Bijbelse boodschap – praktisch en concreet

Tijdens het bijbelonderricht biedt de gezellige woonkamer van Niek en zijn vrouw Linda nog nét voldoende plaats aan de groep van tien jongeren en zes mentoren. De ontspannen en huiselijke sfeer maken het laagdrempeliger voor de jongeren om zich te openen, hun gedachten te delen en vragen te stellen. Dat laatste kan natuurlijk ook buiten de avonden om in de appgroep, waarin ook de samenvattingen van de thema’s worden gedeeld.

Voorafgaand aan ieder bijbelonderricht komen de mentoren bij elkaar om de avond voor te bereiden. “We stemmen af welke teksten we tijdens de avond gaan bespreken en hoe we het thema zo duidelijk mogelijk kunnen uitleggen,” vertelt Niek. “Binnen CGN beschikken we over video’s en ander beeldmateriaal die helpen om de theorie begrijpelijk over te brengen. En het allerbelangrijkste is dat je als mentor vanuit je eigen geloofservaring kunt vertellen hoe de Bijbelteksten tot hulp kunnen zijn in de praktijk van elke dag. Dat maakt het evangelie praktisch en concreet!”

De groep met jongens en meiden van 15 en 16 jaar krijgt onderwijs vanuit de Bijbel door een team dat bestaat uit zowel dames als heren.

De Bijbel als kompas

Door jongeren kennis en inzicht mee te geven van wat er in de Bijbel staat, krijgen ze hulp om zelfstandig goede en overwogen keuzes voor hun leven te maken.

“Als je zelf enthousiast bent voor het evangelie en merkt wat een enorme hulp het is in alle situaties van het leven, dan wil je niets liever dan er een steentje aan bijdragen dat anderen ook geholpen worden door de Bijbelse boodschap,” besluit Niek. “Het is fantastisch om met deze leeftijdsgroep in gesprek te gaan en ze antwoorden vanuit de Bijbel te kunnen aanreiken.”

Daar is Ruben het helemaal mee eens. “En het mooie is dat je zelf ook steeds weer nieuwe dingen leert. Hoe meer je je verdiept in de Bijbel, hoe groter je verlangen wordt om de Bijbel nog beter te gaan begrijpen om er nog meer hulp uit te halen. Uitgeleerd ben je nooit!”

Lize (16), midden: “Ik vind het weleens lastig om in de Bijbel te lezen omdat er veel woorden in staan die je niet zo vaak gebruikt. Het is fijn dat we tijdens het bijbelonderricht uitleg krijgen over wat de teksten precies betekenen. Soms lezen we een tekst in verschillende bijbelvertalingen, zodat we echt goed begrijpen wat er in de tekst staat.”