Wanneer is CGN ontstaan?

Wij willen deze website gebruiken om te vertellen hoe wij persoonlijk en als christelijke geloofsgemeenschap invulling willen geven aan de waarden en normen waar de Bijbel over spreekt. Om een goed beeld te geven van onze geloofsgemeenschap gaan we eerst even terug naar de periode waarin Christelijke Gemeente Nederland is ontstaan.

In de eerste decennia na de tweede wereldoorlog zien we in godsdienstig Nederland allerlei bewegingen en veranderingen.

Het uitroepen van de staat Israël in 1948 maakt, met name in evangelische kringen, een grote indruk.
Mede door de rol van Amerika in de bevrijding van Nederland en de daaropvolgende Marshall hulp, neemt de invloed van Amerika op allerlei gebieden in Nederland sterk toe.
In 1946 is de start van Youth for Christ in Nederland.
In 1948 is het begin van het werk van de Navigators in Nederland. Beide bewegingen ontstaan vanuit de gelijknamige bewegingen in Amerika.

Stroomversnelling

In de vijftiger jaren worden massabijeenkomsten gehouden met sprekers uit Amerika zoals Billy Graham en Osborn. Er waren avonden dat er meer dan 100.000 mensen uit allerlei christelijke kringen vanuit heel Nederland verzameld waren op het Malieveld in Den Haag om bijvoorbeeld naar de Amerikaan Osborn te luisteren.
Hierdoor raakt de Pinksterbeweging in Nederland in een stroomversnelling.

Jongeren in de gereformeerde kerk zochten elkaar in diezelfde periode op onder de naam Fakkeldragers.
In 1960 ontstaat de bekende landelijke christelijke studentenvereniging Ichthus.

Evangelisten uit Noorwegen

Het waren jaren van zoeken en contacten leggen. Tegen de achtergrond van al dit soort bewegingen in de naoorlogse periode is er eind jaren ’50 een eerste contact van mensen uit diverse christelijke kerken en kringen in Nederland met een christelijke gemeente in Noorwegen. Wat was de boodschap van deze evangelisten uit Noorwegen? Daarover vertellen we graag in een volgend artikel.