Met welke boodschap kwamen de evangelisten uit Noorwegen?

In Leonberg, Duitsland, werden in de jaren ‘50 interkerkelijke bijeenkomsten belegd waar sprekers uit allerlei verschillende kerkelijke achtergronden het woord mochten voeren.

Toen op een dergelijke bijeenkomst in 1956 de beurt was aan een christelijke geloofsgemeenschap uit Noorwegen om iets te zeggen, nam een zekere Elias Aslaksen het woord. Hij begon zijn toespraak met: “Ik ben Elias Aslaksen uit Noorwegen, en ik ben een gelukkig man, een zeer gelukkig man.”  Daarna vertelde hij hoe het kwam dat hij een zeer gelukkig mens was geworden.

Kort daarvoor was er voor hem in Noorwegen een feest gehouden ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag. Daar gaf hij over zichzelf het volgende getuigenis:

“Er was niets met me te beginnen, het was hopeloos, ik had totaal geen hoop voor mezelf. Maar toen behaagde het God zich over zo’n stumper te ontfermen, Hij had op aarde geen slechtere kunnen vinden.” En toen begon hij spontaan God te danken voor Gods goedheid die in zijn leven was gekomen.

Genade en hulp om rechtvaardig te leven

De boodschap van Elias Aslaksen was dat hij aan de hand van de Bijbel uitlegde dat God door genade een mens niet alleen vergeving van zonden wil geven. Maar dat God dan zo iemand ook genade en hulp wil geven om niet door te gaan met zondigen en vergeving vragen, en weer zondigen en vergeving vragen. Genade is er ook om rechtvaardig, tot eer van God en tot zegen voor je naaste te leven.

Op die conferentie in Leonberg waren ook enkele Nederlandse christenen. Het getuigenis van Elias Aslaksen had hun in het hart geraakt. Daarom vroegen zij hem om ook naar Nederland te komen. Zo ontstonden in 1956 de eerste contacten tussen die gemeente in Noorwegen en Nederland. In de jaren daarna kwamen regelmatig broeders van de christelijke gemeente in Noorwegen naar Nederland. Enkele van hen hebben in die beginjaren ook een tijd in Nederland gewoond.

Voordat we iets meer vertellen over het ontstaan van de eerste gemeentes in Nederland, willen we in het volgende artikel eerst wat verder ingaan op het ontstaan van de gemeente in Noorwegen. En dan zullen we ook wat meer vertellen over hun boodschap die gaat over het leven van elke dag van een christen en over een leven als christelijke gemeente. Daarbij maken we ook de vergelijking met de gemeenten in de eerste tijd na Christus.

Misschien ben je ook geïnteresseerd in het volgende artikel over Elias Aslaksen:

https://christenzijn.nl/elias-aslaksen-zoeken-naar-de-essentie-van-de-waarheid