Pasen – de grootste overwinning in de wereldgeschiedenis

O, mensenzoon! U bent zo schoon!
’t Kruis met zijn pijnen, dat werd hier uw loon,
en voor die tijd, vol leed en strijd
wil ik U prijzen in all’ eeuwigheid.
– Ingrid Bekkevold, Wegen van de Heer 245

Dit refrein van een lied uit onze zangbundel vertolkt de boodschap waar veel christenen aan denken in de dagen voorafgaand aan en tijdens het Paasfeest. De Zoon van God, Jezus Christus, werd als volkomen onschuldig en rechtvaardig mens gekruisigd als een misdadiger, en zijn dood was een offer voor onze zonden. Zijn opstanding betekent voor ons dat wij een nieuw, rechtvaardig leven kunnen leiden.

Grootste strijdtoneel

De dagen en uren die aan zijn sterven vooraf zijn gegaan vormen het grootste strijdtoneel van de wereldgeschiedenis. Niet omdat Jezus zich verweerde tegen zijn kruisiging – Hij liet zich vrijwillig meevoeren toen een van zijn vrienden Hem had verraden en de soldaten Hem arresteerden. Maar achter de schermen, in de geestelijke wereld, heeft een strijd plaatsgevonden die zijn weerga niet kent. Daar verloor de tegenstander, de duivel, de macht over de dood, omdat Jezus een smetteloos offer was geworden. Hij had altijd zijn Vader in de hemel gehoorzaamd: “Niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt!” Matteüs 26:39.

Bekijk een uitvoering van lied 245 van Wegen van de Heer, “Jezus, mijn Heiland, hoe groot bent U mij”.

De dood overwonnen

Door zijn lijden en dood als een rechtvaardige voor onrechtvaardigen is Hij een Verlosser geworden voor de mensheid. Het dodenrijk had geen macht over Hem, en Hij stond op uit het graf op de derde dag, in een onvergankelijk lichaam. De tegenstander had zich vergist toen hij de mensenmassa ophitste en een rechtvaardige liet kruisigen. De dood is overwonnen, de sleutels van het dodenrijk zijn in de macht van de Verlosser gegeven, en de weg terug naar de Vader in de hemel is geopend voor ons als mensen. Daarom is Jezus een bron van hoop voor iedereen die in Hem gelooft en verlangt naar vergeving en naar een leven in harmonie met God.

Paasevangelie

Bekijk een deel van het programma “CGN Online”, waarin deze laatste dagen van Jezus, en zijn opstanding uit het graf ter sprake komen. Deze overbekende, maar indrukwekkende geschiedenis is zo fundamenteel voor het evangelie van Jezus Christus waar we als christenen elkaar mee opbouwen, en is een boodschap vol hoop op eeuwig leven, die we willen uitdragen in deze wereld.

Bekijk het laatste deel van het programma “CGN Online”, opgenomen in een tijdelijke studio van CGN. Vanuit deze studio worden in deze periode van het coronavirus waarin we geen bijeenkomsten kunnen hebben inhoudsrijke programma’s opgenomen ter opbouw en bemoediging van de gemeenteleden.