Kerstgroet

Met blijdschap en ontzag voor Jezus Christus vieren wij het kerstfeest. Wij denken aan de liefde van God en Jezus, het leven en de strijd van Jezus hier op aarde, het offer dat Hij bracht om de wereld te verlossen van zonde en dood.  En aan het voorbeeld dat Hij ons heeft nagelaten.

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Johannes 3:16 HSV

Zó veel hield God van ons, en zó veel houdt Hij van ons, ook nu. Ook in moeilijke en onzekere tijden houdt God intens veel van ons. Dat geeft ons hoop en vertrouwen, en een verlangen om in wederliefde tot God en als navolgers van God te leven, door zelf ook lief te hebben en aan ‘de geverskant’ te zijn.

Met dankbaarheid denken we terug aan het afgelopen jaar. We danken heel hartelijk onze betrokken vrijwilligers en andere relaties voor hun inzet en de goede samenwerking.

Wij wensen iedereen hele mooie feestdagen en een gezegend 2021!

Lees ook: