Hoogtepunten van 2020

Een veelbewogen jaar, dat heel anders verliep dan we ons hadden voorgesteld. Een jaar met ingrijpende veranderingen en flinke uitdagingen, maar ook een jaar waar we met veel dankbaarheid en voldoening op terugkijken.

Het jaar 2020 bracht wereldwijd voor veel mensen ziekte en verlies met zich mee. De coronapandemie zorgt voor grote onzekerheid op het gebied van gezondheid en economie, en vergt het uiterste van aanpassingsvermogen, flexibiliteit en het in acht nemen van de steeds wisselende overheidsmaatregelen.

Dat we niet of maar op zeer beperkte schaal kunnen samenkomen, ervaren wij als christelijke gemeente ook als een groot gemis. Maar de situatie bood ons ook nieuwe kansen en perspectieven, waarvan we eerder niet konden denken dat ze mogelijk zouden zijn. We zijn dan ook intens dankbaar dat we leven in een tijd waarin we digitale middelen tot onze beschikking hebben en via internet contact kunnen onderhouden om elkaar te versterken in ons geloof. Juist in deze tijd hebben de gemeenteleden daar zo’n behoefte aan.

Bij het terugblikken op de hoogtepunten van 2020 vervult ons een gevoel van dankbaarheid voor de vele vrijwilligers die dit alles mogelijk maakten. Ze lieten zich niet uit het veld slaan door de beperkingen, maar zochten steeds weer naar nieuwe mogelijkheden. “Whatever it takes!”, een treffende opmerking van één van de organisatoren toen de voorbereidingen voor een gepland jongerenevenement naar aanleiding van aangescherpte overheidsmaatregelen over een compleet andere boeg moesten. Dat de liefde vindingrijk maakt, is dit jaar meer dan eens gebleken.

We kijken terug op een aantal mooie momenten van (online) samenzijn en geloofsopbouw in 2020.

Focus op de Hebreeënbrief

Nog voordat de pandemie Nederland in maart in zijn greep kreeg, hadden we in januari en februari een landweekend. Tijdens beide landweekenden stond een internationaal Bijbelstudieproject centraal, met als thema de brief aan de Hebreeën. Wereldwijd deden hier naar schatting zo’n 10.000 jonge mensen aan mee. In dertien weken diepten zij aan de hand van digitaal studiemateriaal en podcasts de dertien hoofdstukken van deze brief aan de Hebreeën uit.  De doelgroep voor deze Bijbelstudie was allereerst de jeugd van 15-21 jaar, maar ook veel volwassenen grepen deze kans aan om zich (opnieuw) te verdiepen in het interessante Bijbelboek.

VIDEO: Bekijk een korte video over het Bijbelstudieproject.

Lees meer: Internationale focus op de Hebreeënbrief

Programma CGN Online en livestreams voor geloofsopbouw

In maart 2020 was de coronapandemie in Nederland een feit en konden we door de overheidsmaatregelen geen nationale conferenties meer organiseren. CGN heeft in rap tempo stappen gezet om online uitzendingen te verzorgen met geloofsopbouw voor de gemeenteleden, en begon direct met een kleinschalige podcast. Na het bouwen van een opnamestudio in de gemeentezaal van CGN Schermer, kwam er een serie thema-uitzendingen. Het tv-programma CGN Online bestond uit 12 uitzendingen in de eerste helft van 2020. Elke thema-aflevering bevatte een gesprek rond een Bijbels thema, muziek en zang, afgewisseld met gesprekken met studiogasten.

Naast deze thema-uitzendingen ontstond er behoefte aan online samenkomsten met bijdragen vanuit diverse CGN-gemeenten in het land. Begin mei vond de eerste landelijke live-streaming jeugdsamenkomst plaats vanuit de zaal van CGN Groningen, waarbij ‘live’ contact werd gelegd tussen verschillende CGN gemeentelocaties.

In juli konden we in de verschillende plaatselijke gemeentes weer voorzichtig fysiek bij elkaar komen. De studio werd afgebouwd en na de zomerstop behielden we de mogelijkheid van live-streaming samenkomsten, die ook in het najaar tot opbouw zijn geweest voor jongeren en volwassenen.

Een grote groep vrijwilligers heeft zich met hart en ziel ingezet om de online momenten van samenzijn technisch te organiseren. En weer andere vrijwilligers leverden hun bijdragen door in de uitzending te komen met in de vorm van korte toespraken, getuigenissen, zang en muziek.

VIDEO: Uitvoering van lied 245 uit de bundel Wegen van de Heer, tijdens een uitzending over Pasen..
VIDEO: Een fragment uit het programma CGN Online, een programma met opbouwende gesprekken, nieuws uit de CGN-gemeenten en geestelijke muziek

Lees meer:
Online programma voor geloofsopbouw
Gemeenteleven in coronatijd

Online Meiweek 2020 met kinderconferentie: De Bijbel is voor jou!

Al vanaf augustus 2019 was veel tijd gestoken in de voorbereidingen voor het jaarlijkse evenement de Meiweek, inclusief de traditionele kinderconferentie. Gelukkig bleek een groot deel van deze energie niet tevergeefs en konden de verschillende onderdelen omgezet worden in digitale producten voor zowel kinderuitzendingen als voor een thema-uitzending voor de jongeren.

Het thema van de kinderconferentie was ‘Mijn Bijbel, leerboek om volmaakt gelukkig te worden’. In twee leuke en leerzame films kregen de kinderen meer te horen en te zien over hoe de Bijbel tot stand is gekomen en welke boeken de Bijbel bevat, en ook dat het lange tijd helemaal niet vanzelfsprekend was dat iedereen een Bijbel had. De belangrijkste boodschap: de Bijbel is niet zomaar een boek; het is het Woord van God, en als je gaat doen wat erin staat word je heel gelukkig!

VIDEO: Elk jaar produceert CGN een nieuw kinderconferentielied dat past bij het thema.

Lees ook: Kinderconferentie 2020: De Bijbel is voor jou!

Internationale conferenties

Een kenmerk van ons gemeenteleven is de internationale verbondenheid. In deze periode waarin we niet naar de internationale conferenties van BCC in het zuiden van Noorwegen konden reizen, wisten we ons toch extra verbonden met gemeenten over de hele wereld. Tijdens de online zomerconferentie die BCC Online in juli 2020 organiseerde werden vanuit de hele wereld korte video’s aangeleverd die een kijkje gaven in het gemeenteleven van BCC gemeentes in alle continenten. Ook vanuit Nederland werden aan deze en aan de andere internationale conferenties bijdragen geleverd in de vorm van geloofsgetuigenissen, zang en muziek.

Lees meer: Een ander soort zomer: de online conferentie van BCC is in volle gang

VIDEO: Een muzikale bijdrage door zangers en muzikanten uit CGN, in het Noors gezongen omdat dit de voertaal is voor de BCC conferenties.

Productie voor internationale zondagsschool

Een online kinderuitzending met een Bijbelse boodschap, nagesynchroniseerd naar 12 talen. Het verzoek van BCC Online om een van de zondagsschool-afleveringen te produceren was voor CGN een interessante, creatieve en muzikale uitdaging die we graag hebben opgepakt. Zaterdag 5 september was de opnamedag voor de aflevering die op zondag 20 september werd uitgezonden via BrunstadTV, het online tv-kanaal van Brunstad Christian Church (BCC).

Naast deze productie hielpen veel vrijwilligers wekelijks mee om deze zondagsschool-afleveringen en andere programma’s voor jeugd te synchroniseren (dubben) naar het Nederlands. Er is een formidabele inzet geleverd om op die manier zoveel mogelijk kinderen te kunnen bereiken middels inhoudsrijke programma’s in hun eigen taal, met een Bijbelverhaal en ondersteund door zang. Op deze manier zijn het afgelopen jaar meer dan 100 kinder- en jeugdliederen opgenomen in het Nederlands en onder andere beschikbaar gesteld via een webportaal of te beluisteren in online producties.

Lees meer: Online zondagsschool voor kinderen over de hele wereld

VIDEO: “Jezus kan jou wel begrijpen,” zingen de kinderen tijdens de online kinderuitzending geproduceerd door CGN.

Jongerenevenementen met online en offline elementen

Afgelopen jaar hebben we ook speciaal ingezet op jeugdactiviteiten die binnen de coronamaatregelen passen. Samen met Sport- en activiteitenvereniging Active heeft CGN gezocht naar mogelijkheden om deze op veilige wijze vorm te geven. Voor veel jongeren was het een grote teleurstelling dat ze dit jaar niet naar Noorwegen konden reizen om de internationale camps op Brunstad te bezoeken. Maar ook hier kwam vervanging voor. De vier camps werden in een (deels) digitale vorm gegoten met enkele livestream uitzendingen met Bijbelonderwijs, waarna de lokale jeugdgroepen in hun eigen omgeving – of zo nodig vanuit huis – gecoördineerd allerlei activiteiten konden doen: van strandzeilen, suppen, klimmen, tot modelbouwen vanachter de tablet of een middagje ‘Masterchef’ vanuit je eigen keuken, met je vrienden en vriendinnen op ‘Zoom’.

Tijdens het internationale herstcamp was het team van CGN Online in Nederland aan zet om een internationale live-uitzending voor jongeren te verzorgen. Dit keer een uitzending in de buitenlucht. Lees hierover meer op: Het anker van de hoop – een boodschap voor jongeren

Bekijk voor een indruk van de activiteiten tijdens de jongerencamps: SummerCamp 2020: geloofsopbouw, plezier en buitenactiviteiten

Jonge zangers tijdens een live-uitzending op een buitenlocatie, geproduceerd door CGN voor Brunstad Ungdoms Klubb (de jongerenvereniging van BCC).

Kerstconcert en Winterfeest

BCC Online organiseerde begin december een internationaal kerstconcert met bijdragen uit diverse landen. Nederland werd gevraagd bij te dragen met twee muziekvideo’s. Dit leverde een productie op van: ‘Go tell it on the mountains’ en het opnemen van solozang en harp voor ‘The Holy City’.

In het weekend van 19 en 20 december viert CGN een landelijk Winterfeest met twee uitzendingen vanuit de zaal van CGN Groningen. In één van deze uitzendingen organiseren we een ‘magazine’ met informatie voor haar leden over verschillende actuele onderwerpen. Met deze uitzendingen sluiten we samen een veelbewogen jaar af.

VIDEO: “Go tell it on the mountain” uitgevoerd door zangers en muzikanten uit CGN.

Lees meer: Kerstconcert door gemeenten uit 14 landen

Verwachtingsvol uitzien naar 2021

Deze lijst met mooie en inhoudsrijke evenementen is zeker niet uitputtend. Op de pagina CGN in coronatijd zijn nog meer waardevolle momenten terug te zien. Hoewel het ernaar uitziet dat we voorlopig creatief moeten blijven in het vormgeven van ons online gemeenteprogramma, kijken we verwachtingsvol uit naar 2021!