Muzikale bijdrage CGN tijdens slotavond zomerconferentie Brunstad

De conferentieperiode van zomer 2019, waar we zo verwachtingsvol naar uitkeken, ligt achter ons. De deelnemers uit 42 landen, waaronder circa 1.200 Nederlanders, zijn weer naar huis gereisd na de slotavond van de tweede zomerconferentie op Brunstad in Noorwegen die georganiseerd is door Brunstad Christian Church (BCC).

We kijken terug op een zomerperiode die van grote betekenis is geweest voor de internationale gemeenschap en voor het persoonlijke leven van vele deelnemers. Een periode waarin we zijn bemoedigd door de hoopvolle verkondiging vanuit de Bijbel, en waarin de eenheid is toegenomen tijdens de vele gelegenheden tot contact met geloofsgenoten uit de hele wereld.

Net als de eerste conferentie in juli, eindigt de tweede conferentie in augustus na tien christelijke bijeenkomsten met een afsluitingssamenkomst. Muziek en zang nemen tijdens deze slotavond een belangrijke plek in. De inhoudsrijke kooruitvoeringen van christelijke liederen uit de zangbundel “Wegen van de Heer” ondersteunen de Bijbelse boodschap over hoe we op God kunnen vertrouwen midden in onze dagelijkse omstandigheden.

Een laatste soundcheck in de grote zaal. Hoewel alle liederen zijn vertaald naar diverse talen, zingen de meeste deelnemers ze tijdens internationale conferenties in Noorwegen in het Noors.

Bijdrage CGN-koor en -orkest

Ook dit jaar leveren het CGN-koor en -orkest een belangrijke bijdrage aan de afsluitende samenkomst van de conferentie in augustus. David Kook is als dirigent en medeverantwoordelijke voor CGN Muziek intensief betrokken bij de voorbereidingen en de uitvoering. Hij vertelt: “Ik leef heel bewust naar deze conferentie toe. Al lang van tevoren starten we met de voorbereidingen en denken we erover na wat passend zou kunnen zijn voor de slotavond. In Nederland hebben we twee oefenweekenden gehad, en in Noorwegen zijn we nog zeker 10 uur bezig geweest met oefensessies voor de verschillende groepen.”

Meer over onze liederen: Bekijk eerdere uitvoeringen van CGN Muziek op Youtube

“Zorg dat je de tekst goed kent, en leef je in in de boodschap van het lied!” benadrukt dirigent David Kook na een kooroefening op Brunstad. Zingen in het Noors is een uitdaging die de Nederlandse zangers graag aangaan.

Internationale samenwerking

CGN is door BCC gevraagd om deze zomerconferentie het voortouw te nemen voor de zang en muziek van de afsluitende samenkomst met een feestelijke inslag. “In overleg met BCC bepalen we de lijn voor de avond en selecteren aan de hand daarvan de liederen en de muziek,” licht David toe. “De samenwerking over landsgrenzen heen is heel laagdrempelig en zeer stimulerend.”

De bijna 40 Nederlandse zangers en muzikanten worden ondersteund door een kleine 50 getalenteerde mensen uit diverse landen, onder andere uit Duitsland, Noorwegen en Polen. “Zelfs mensen uit Chili, Australië en Hong Kong,” vertelt David. “De samenwerking met buitenlandse muzikanten verloopt verrassend soepel en prettig. Ze hebben thuis de muziek ingestudeerd en de repetities op Brunstad zijn zeer vruchtbaar, omdat alle muzikanten zich heel bereidwillig en professioneel opstellen. Ik krijg er heel veel energie van om te zien en te ervaren dat alle zangers en muzikanten samensmelten tot één geheel. Het wordt één grote harmonieuze muzikale familie en het resultaat is er dan ook naar!”

David als dirigent in actie tijdens een van de vele oefeningen tijdens de zomerconferentie. Alle arrangementen voor de liederen zijn geschreven door arrangeurs die deel uitmaken van CGN en BCC.

Inhoud van liederen maakt diepe indruk

“Groot is de oogst. Laten wij daarom bidden: Zend, Heer, toch arbeiders uit in uw oogst, die door hun leven en leer kunnen bouwen, moed kunnen geven, vermaning en troost,” is een zinsnede uit een van de gekozen liederen. God wil ons helpen om in de dagelijks omstandigheden bezig te zijn met Zijn werk – om Hem te dienen en anderen te zegenen.

“Door zo intensief te werken met de liederen, maakt de inhoud ervan diepe indruk op je. Het maakt dat je hart opengaat voor het evangelie, en dat je een verlangen krijgt om God van harte te dienen,” zegt David. Hij ervaart het dan ook als een voorrecht om zich in te mogen zetten voor zang en muziek binnen de geloofsgemeenschap. “Daarnaast word je ook heel dankbaar voor degenen die zich met buitengewone toewijding inzetten om een goed resultaat neer te zetten. Ik merk dat het intensief oefenen een onderlinge band heeft gesmeed tussen de zangers en muzikanten, en ze bemoedigen elkaar om de gemeenteleden te dienen met hun gaven en talenten.”

Meer over onze liederen: Bekijk hier een uitvoering van een lied uit “Wegen van de Heer” tijdens een nationaal christelijke evenement

Christelijke liederen hebben een grote plaats binnen onze geloofsgemeenschap. Internationaal voorganger Kåre J. Smith spreekt zijn dankbaarheid uit voor de zangbundel “Wegen van de Heer” tijdens een concertavond eerder deze week met als thema “Zing je erdoorheen”, met bijdragen van diverse Noorse gemeenten.

Dankbaarheid vertolken

Aan het einde van een conferentieweek stromen de harten van veel deelnemers over van dankbaarheid voor de hulp die ze ontvingen door de woordverkondiging vanuit de Bijbel en voor het geloofsversterkende samenzijn met geloofsgenoten van over de heel wereld. “Met de muziek en de liederen willen we de dankbaarheid voor God vertolken,” zegt David.

Mede door de indrukwekkende uitvoering versterken de liederen met hun krachtige boodschap het verlangen om aan de slag te gaan met de Bijbelse verkondiging van de zomerconferentie.

Tijdens de drukbezochte conferentieweken was er veel gelegenheid om verder te praten over de Bijbelse boodschap, onder andere tijdens gezamenlijke lunches op het plein voor het centrumgebouw van Oslofjord, hier na de tweede kindersamenkomst.
De muziek en liederen tijdens de drukbezochte afsluitingssamenkomst vertolken de dankbaarheid voor de afgelopen conferentieperiode.