Het zendingsprofiel van Brunstad Christian Church

Brunstad Christian Church (BCC), de internationale geloofsgemeenschap met dezelfde grondslag als Christelijke Gemeente Nederland, is al vele jaren actief in het zendingswerk in meerdere delen van de wereld. Zowel online, door middel van persoonlijke aanwezigheid, als door het ondersteunen van regionale conferentiecentra heeft de gemeente eraan gewerkt om het evangelie te verspreiden onder alle volken.

Al jarenlang vormen giften voor het zendingswerk een vast en belangrijk onderdeel van de inzamelingsacties, en elk half jaar verzamelen de gemeenteleden van over de hele wereld zich voor de tv-schermen om de zendingsfeesten te volgen, die georganiseerd worden door lokale gemeenten in diverse landen. In oktober is het de beurt aan de gemeente Linnenbach, die tijdens dit feest extra de focus wil leggen op de zendingscollecte.

Het zendingsbevel van Jezus als grondslag

Sinds het prille begin van de gemeente, aan het begin van vorige eeuw, werkt BCC vanuit de visie om ieder mens afzonderlijk in verbinding te brengen met Jezus, zodat een persoonlijk geloof in het evangelie geboren kan worden in ieder afzonderlijk. Grote ledenlijsten zijn nooit een doel op zich geweest, het is het zendingsbevel van Jezus dat ten grondslag ligt aan ons werk om de leer van het evangelie aan alle volken te verkondigen.

 

In de jaren 70: Aksel J. Smith e.a., op zendingsreis in Mexico. Foto: BCC

Mensen ontmoeten waar ze zijn

Johan Oscar Smith sprak met mensen die hij ontmoette tijdens zijn werk als marineofficier, en kreeg na verloop van tijd geloofsgenoten langs de hele Noorse kust. Vanuit Noorwegen verspreidde dit woord zich verder naar meerdere landen, om te beginnen in Noord Europa. Na het heengaan van Smith gingen anderen door met reizen en het verkondigen van het woord, en de boodschap bereikte meerdere delen van de wereld. Vandaag zijn er levenskrachtige lokale gemeenten verspreid over heel Europa, Noord- en Zuid Amerika, Afrika, Azië, Australië en in Nieuw-Zeeland.

Het zendingsprofiel van de gemeente is van oudsher om het evangelie van persoon tot persoon te verspreiden, door natuurlijke ontmoetingen met mensen in hun eigen leven en milieu. Om dit mogelijk te maken heeft BCC de laatste tientallen jaren bijgedragen met financiële en praktische steun door de bouw van een tiental conferentiecentra in verschillende delen van de wereld. BCC-leden van over de hele wereld hebben met middelen bijgedragen om faciliteiten en mogelijkheden te creëren, zodat het evangelie ook gehoord kan worden in landen met een lage koopkracht.

Dit conferentiecentrum in Kameroen was in 2013 gereed. De ingezamelde zendingsmiddelen droegen voor een groot deel bij aan de financiering, het werk werd door de Kameroeners zelf gedaan. Veel jongeren kregen een opleiding voor een beroep als metselaar, elektricien of loodgieter, wat later van grote waarde voor hen bleek te zijn.Foto: BCC

Zendingswerk bij BCC schept nieuwe mogelijkheden in arme delen van de wereld

Door projecten in onder andere Kameroen, Kenia, India, Oekraïne en Roemenië hebben mensen in deze regio’s een plaats gekregen om bij elkaar te komen, en zijn er werkplekken gecreëerd. Deze vorm van indirecte humane arbeid is op veel manieren een “hulp tot zelfredzaamheid”. Onze ervaring is dat dit de beste hulp is die gegeven kan worden op korte en lange termijn.

Rond meerdere van deze projecten worden praktische beroepsopleidingen gegeven aan jongeren die anders weinig kansen hadden op de arbeidsmarkt, en op deze manier wordt aan gemotiveerde mensen een kans geboden om zichzelf te onderhouden. Het zendingswerk heeft zo een positieve uitwerking omdat in zo’n arme omgeving nieuwe arbeidskrachten opgroeien, met mogelijkheden en het verlangen om positief bij te dragen.

Dit alles hangt samen met het zendingsbevel van Jezus om de mensen tot discipelen te maken en hen te leren zijn woord te onderhouden. Het hele leven van Jezus stond in het teken van geven, en zelfs toen Hij aan het kruis hing wilde Hij tot hulp zijn voor hen die om Hem heen waren.

Van het inwijdingsfeest in Kameroen in 2013. Foto: BCC

Online zendingsmiddelen van BCC

BCC heeft ook online middelen om de mensen te bereiken met de christelijke boodschap. Milenko van der Staal, al vele jaren redacteur van de site brunstad.org, vertelt dat de gemeente in 2016 overstapte naar het nieuwe platform aktivkristendom.no / activechristianity.org. De hoofdfocus van deze sites is nog steeds geloofsopbouw en zending, en wordt in de loop van 2017 vertaald naar 15 verschillende talen, waaronder naar het Nederlands op de website www.christenzijn.nl.

Hier kan iedereen die geïnteresseerd is lezen over het geloof en de leer van BCC en de kernliteratuur van de gemeente is makkelijk toegankelijk als e-books. De boodschap van het evangelie wordt daar verder gepresenteerd via artikelen, video’s en persoonlijke getuigenissen. Sociale media wordt actief gebruikt om velen te bereiken, en op die manier nieuwe lezers naar de hoofdinhoud van de site te leiden.

Milenko van der Staal is redacteur van aktivkristendom.no, dat ook in het Engels is en wordt vertaald naar meerdere talen. Foto: BCC

Je persoonlijke geloof delen

“In de gemeente zijn wij bijna allemaal een vrucht van personen die met elkaar hebben gesproken over het evangelie,” zegt Milenko van der Staal. “Wij hebben het evangelie van anderen gekregen, of het nu iemand in het gezin is, een familielid of heel iemand anders, en dat heeft ons het meest waardevolle gegeven dat we hebben: ons persoonlijk geloof.

Daar gaan we mee door, en wij weten dat de meeste communicatie tussen mensen tegenwoordig online plaatsvindt. Daarom is het belangrijk dat wij op deze kanalen te vinden zijn. Als iemand interesse heeft om meer te lezen, dan kan hij verwezen worden naar onze websites, daar zijn veel goede artikelen makkelijk toegankelijk.”

Focus op vertalen om velen te bereiken

“De bezoekers van de site komen uit ongeveer 100 landen van verschillende werelddelen, en een toenemende groep is Spaanssprekend. Daarom wordt er ingezet op de vertaling en de uitbreiding van de site naar het Spaans en meerdere andere talen,”  vertelt Milenko verder. “Wij zijn met een kleine groep dagelijks met deze belangrijke taak bezig, en de centrale redactie bestaat uit enkele vaste werknemers. Maar het zendingswerk op deze site wordt verricht door meerdere tientallen vrijwilligers uit meerdere delen van de wereld. Zij dragen bij met artikelen, leesstof en vertaalwerk.”

Het volgende zendingsfeest in Zuid-Duitsland

Over enkele weken komen de gemeenteleden bij elkaar voor een nieuw, wereldwijd zendingsfeest dat wordt uitgezonden vanuit Duitsland. De gemeente in Linnenbach heeft het feest bijna een jaar lang voorbereid, en heeft hoge doelen gesteld voor de zendingscollecte. Wat het resultaat wordt en welke effecten het heeft zullen we zien op het feest en in de jaren die komen.

Elk half jaar zijn er tv-uitzendingen van deze zendingsfeesten voor heel BCC, waar één of meerdere lokale gemeenten verantwoordelijk zijn als organisator. Hier van het feest in Oostenrijk, van een jaar geleden. Foto: BCC

Dit artikel is vertaald overgenomen van BCC.no: BCCs misjonprofil

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren