Wereldwijde zendingscollecte levert 1,5 miljoen euro op

Elk half jaar wordt een nieuw zendingsfeest georganiseerd in Brunstad Christian Church (BCC), door diverse lokale organisatoren. De collecte voorafgaand aan het feest levert een belangrijke bijdrage aan de christelijke activiteiten van BCC. Het feest van afgelopen weekend overtroefde het inzamelingsdoel met 50%, en gemeenteleden uit de hele wereld hebben gul bijgedragen. Ook veel CGN-gemeenteleden hebben bijgedragen aan deze zendingscollecte.

Het zendingsfeest, ook wel Brunstadfeest genoemd, werd op zaterdag 30 maart georganiseerd door de BCC-gemeente te Fulda in Duitsland. Ongeveer 200 gemeenteleden hadden samen een inspirerend feest voorbereid met het thema “Het woord van het kruis is het woord van verlossing”. Uitgangspunt was onder andere de Bijbeltekst van 1 Korintiërs 1:17-18.

Deze woorden staan centraal in het zendingswerk om de christelijke boodschap te verkondigen aan alle volken. BCC werkt eraan om allen die dat willen te onderwijzen om te leven naar alles wat Jezus ons heeft geleerd, en dat is ook de achterliggende gedachte van het organiseren van deze feesten en inzamelingsacties.

Lees ook: Live-uitzending van Brunstadfeest in Canada

De organisatoren hadden 1 miljoen euro als zendingsdoel gesteld. Maar toen het resultaat werd gepresenteerd was er meer dan 1,5 miljoen euro binnengekomen, van gemeenteleden uit de hele wereld. Deze giften leveren een belangrijke bijdrage aan het werk van BCC, en hieronder kunt u iets meer lezen waarvoor deze gelden worden gebruikt.

De kinderen zijn de toekomst, en een belangrijke motivatie om te werken aan goed en gevarieerd christelijk kinderwerk. Deze zangers van Fulda openden het zendingsfeest op 30 maart. Foto: BCC.

Productie en distributie van tv-programma’s

BrunstadTV produceert veel verschillende programma’s die een verlangen opwekken tot een leven als discipel van Jezus. Een voorbeeld hiervan is I front, een interactief programma voor tieners en jeugdgroepen die zich bezighouden met christelijk jongerenwerk.

Lees ook: Mentor: een herder zijn voor jongeren

Diverse andere concepten zijn in productie, onder andere films die gebruikt kunnen worden voor christelijk kinderwerk zoals zondagschoolwerk, en films die kernthema’s van het evangelie toelichten, gebaseerd op de materialen van Brunstad Bijbelschool. We verheugen ons om later in 2019 hiervan meer te kunnen laten zien.

BrunstadTV werkt ook aan het verder ontwikkelen van internet-tv, waardoor gemeenteleden uit alle werelddelen de internationale christelijke bijeenkomsten kunnen volgen op de plek waar ze wonen, of het nu in het Amazonegebied in Brazilië is, of in India of Kameroen, om maar enkele landen te noemen die gebruik maken van deze broadcasting. BrunstadTV heeft ook een uitgebreid archief van eerder geproduceerde programma’s, een groot deel hiervan is online  beschikbaar voor iedereen die daarin geïnteresseerd is.

Lees ook: Een hart voor zending en evangelisatie

Ondersteuning van de zending

BCC wenst dat iedereen die het woord van het kruis wil horen en de geloofsgrondslag van BCC onderschrijft de mogelijkheid heeft om naar onze conferenties te komen. Daarom bekostigt BCC elk jaar een deel van de conferentie- en verblijfskosten voor mensen uit landen met een lage koopkracht.

Lees ook: Klaar voor zomerweken met conferenties en opbouwend samenzijn

Literatuur beschikbaar gesteld

BCC is werkzaam in circa 50 landen, en dagelijks wordt de verkondiging en de geloofsopbouw gedeeld via BrunstadTV en het digitale literatuur- en mediaportaal BMM. Hierop zijn liederen van de gemeente beschikbaar, evenals een literatuurbibliotheek en toespraken van conferenties tot vele jaren terug. Er worden veel middelen besteed aan onderhoud van dit websiteportaal en zendingswebsites, zodat deze inhoud te allen tijde up-to-date en beschikbaar is.

Op BMM worden ook dagelijks podcastuitzendingen gepubliceerd, die aansporen tot een persoonlijk christenleven. Dit is een waardevolle bron voor inspiratie en kennis van het evangelie, met een constant publiek van circa 8.000 luisteraars over de hele wereld. De podcast wordt vertaald naar 16 talen.

BCC werkt eraan om onze christelijke literatuur steeds beter toegankelijk te maken, zowel via ons ledenportaal, maar ook via de website van ActiveChristianity, in het Nederlands Christenzijn.nl. Hierop zijn waardevolle materialen beschikbaar, die in de nabije toekomst verder worden geüpdatet.

Veilig kinder- en jeugdwerk, preventieve maatregelen

In de tv-uitzending van afgelopen weekend speelden kinderen en jongeren een belangrijke rol in het programma. Dit is typerend voor hoe wij werken, met kinderen en jongeren als een belangrijke doelgroep in al onze christelijke activiteiten. Om al het belangrijke werk dat de gemeente doet voor kinderen en jongeren op een veilige en goede manier te laten plaatsvinden werkt BCC al jarenlang systematisch aan het ontwikkelen van goede routines om geweld, seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag voorkomen.

Belangrijke richtlijnen en bronnen vindt u hier. Dit werk willen wij voortzetten, en daarom werkt ons ondersteuningsteam voortdurend aan het verbeteren van routines, materialen, handelingsplannen en evaluatieplannen voor lokale gemeenten.

De lijst had langer kunnen zijn, maar dit is een kleine selectie van de christelijke activiteiten van BCC. We hebben een organisatie met vaste medewerkers en daarnaast zetten veel leden zich in door middel van vrijwilligerswerk, en niet het minst door hun enthousiaste vrijgevigheid. Daarvan was de zendingscollecte te Fulda een bewijs, dus hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen.

Jonge muziektalenten brachten mooie muziek ten gehore op het feest in Fulda. Foto: BCC.
Gasten uit veel verschillende landen namen deel aan het live uitgezonden zendingsfeest op 30 maart. Foto: BCC.

Dit artikel is vertaald uit het Noors overgenomen van bcc.no: Misjonskollekt gir 15 millioner