Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren hebben recht op een veilige en warme leefomgeving. Dit is uiteraard in de allereerste plaats een opdracht voor de ouders. De bedoeling is dat ouders thuis werken aan een atmosfeer van harmonie en liefde en zelf een voorbeeld zijn voor hun kinderen door hun christelijke levenswandel.

Als de kinderen ouder worden, is het belangrijk dat ouders zoeken naar een gezonde balans tussen het respecteren van de vrije wil van het kind en de (afnemende) verantwoordelijkheid vanuit de opvoeding. Kinderen moeten op die wijze de tijd krijgen om zelfstandig tot keuzes te komen voor de belangrijke levensvragen, waaronder het al dan niet deel uitmaken van onze geloofsgemeenschap.

De activiteiten van CGN voor de kinderen en jongeren worden georganiseerd door degenen die bewust gekozen hebben om deel uit te maken van onze geloofsgemeenschap.

Als er ergens een veilige plek zou moeten zijn voor kinderen, is dat binnen een christelijke geloofsgemeenschap. Als extra vangnet heeft CGN in samenwerking met het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) een protocol opgesteld. Het protocol wijst op ieders medeverantwoordelijkheid als burger voor het welzijn van zijn naaste en specifiek de kinderen.