Reactie op recente media-aandacht voor CGN

Vandaag was een eerste zittingsdag voor de inhoudelijke behandeling van een strafzaak die op aangifte van stichting HMC door het Openbaar Ministerie is aangespannen tegen Jonathan van der L. Deze zaak heeft de afgelopen jaren veel media-aandacht gekregen.

Christelijke Gemeente Nederland is als geloofsgemeenschap ernstig beschadigd door de manier waarop zij in de afgelopen zes jaar door diverse media betrokken werd bij deze zaak tussen stichting HMC en Van der L.. Ook afgelopen week is CGN in het nieuws genoemd in verband met deze rechtszaak.

Onder andere het Algemeen Dagblad noemde CGN in een artikel. Het artikel suggereert onder meer dat Van der L. gefraudeerd heeft met geld dat door gemeenteleden van CGN is gedoneerd. Dit is onjuist. Graag willen wij het volgende benadrukken:

  • De zaak tegen Van der L. is aangespannen door het OM na aangifte door stichting HMC, niet door CGN.
  • Bij de fraude door Van der L. is geen geld van CGN gemoeid, en dus ook niet van gemeenteleden van CGN. Zo zijn bijvoorbeeld geen gelden vanuit CGN aan stichting HMC gedoneerd en leden van de geloofsgemeenschap in Nederland hebben evenmin aan HMC gedoneerd. CGN is daarmee in beginsel geen benadeelde partij.
  • Van der L. is nooit bestuurder geweest van stichting Christelijke Gemeente Nederland (stichting CGN), de stichting die de geloofsgemeenschap in Nederland vertegenwoordigt.
  • De giften en donaties aan stichting CGN worden besteed aan de doelstellingen van de stichting, zoals die zijn verwoord in onze statuten en op deze pagina. Voor een verantwoording hiervan verwijzen wij graag naar onze jaarverslagen, die jaarlijks gecontroleerd worden door een onafhankelijke accountant en voorzien zijn van een goedkeurende accountantsverklaring.
  • CGN distantieert zich met klem van alle vormen van bedreiging, geweld of anderszins illegaal handelen. De suggestie dat CGN opdracht zou hebben gegeven tot het schaduwen van Van der L. en andere personen, het omkopen van politieagenten of het plegen van een overval is onjuist en grievend.
  • CGN is dankbaar voor de democratische rechtstaat waarin wij leven en maakt – indien nodig – gebruik van de mogelijkheden die de overheid ter beschikking stelt aan burgers en organisaties om zich te verweren tegen onrecht.

Voor verdere berichtgeving over de strafzaak tegen Van der L. verwijzen wij u naar stichting HMC en de slachtofferverklaring die vandaag tijdens de rechtszitting in Zutphen is voorgelezen, en die integraal terug is te lezen op de website van stichting HMC.

Als geloofsgemeenschap vertellen wij graag met overtuiging en dankbaarheid over onze activiteiten, die mogelijk zijn dankzij vele donateurs die onze doelen een warm hart toedragen. Dat doen wij onder andere op deze website, in onze jaarverslagen en via sociale media, waaronder onze instagrampagina.