Waar zouden we zijn zonder vrijwilligers?

Ieder jaar op 7 december staan we tijdens de ‘Dag van de Vrijwilliger’ stil bij de vrijwilligersinzet in ons land. Een goede gelegenheid om die vele Nederlanders die zich op allerlei fronten inzetten eens extra te bedanken en te bemoedigen om er vooral mee door te gaan.

Hoeveel actieve vrijwilligers Nederland telt, is niet gemakkelijk te meten. Het CBS deed er in 2017 onderzoek naar en berekende dat bijna de helft van de Nederlanders boven de 15 jaar zich minstens één keer per jaar vrijwillig inzet. Opvallend is dat de jongeren niet onderdoen voor de rest; iets meer dan de helft van de Nederlandse jongeren van 15 tot 25 jaar zet zich wel eens in als vrijwilliger. Dat is hoopvol!

Samen belangen behartigen

Iedere vrijwilliger heeft zo zijn eigen redenen om zich in te zetten voor een doel waarmee hij zich verbonden voelt, met een eigen focus en gedrevenheid voor een belang dat hem extra aan het hart gaat. Bij de lokale sportvereniging, op school, voor de kerk of in de zorg, of voor organisaties met heel specifieke belangen zoals de Bijenstichting of de steunstichting voor het Rotterdamse Zeilschip. Niemand kan het totaal aan belangen in de samenleving behartigen, maar sámen dragen die vrijwilligers bij aan veel belangen van uiteenlopende interessegebieden.

Vrijwilligerswerk is waardevol voor ontvanger én de vrijwilliger.

Cement van de samenleving

Hoe de maatschappij zonder vrijwilligers zou functioneren is moeilijk voor te stellen. “Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Als ze er allemaal mee zouden stoppen zou de samenleving ontwricht raken,” schrijft inspiratieplatform Maatschapwij.nu.

Neem bijvoorbeeld de Olympische spelen van 2020 in Tokio. Het slagen van dit grootse wereldevenement staat of valt met de inzet van vrijwilligers. De organisatie vroeg om maar liefst 80.000 vrijwilligers, bijna tweemaal zoveel vrijwilligers meldden zich aan.

Of zoek het wat dichter bij huis: de voorleesmoeder op school, de student die ouderen wegwijs maakt in de digitale wereld, of die mevrouw die haar bejaarde buurvrouw meeneemt voor een wandeling in de buitenlucht. Allemaal leveren ze op hun manier een bijdrage aan het geheel.

Vrijwilligerswerk is niet alleen belangrijk voor de samenleving, maar óók voor de vrijwilliger zelf. Het geeft de vrijwilliger voldoening om zich in te zetten voor een doel dat hem aan het hart gaat. Win-win dus!

In de lokale CGN-gemeenten zetten veel vrijwilligers zich in voor onder andere het Bijbelonderwijs voor kinderen en jongeren.
Vrijwillige inzet is de motor van vereniging Active, die de sportieve en recreatieve activiteiten voor CGN-leden organiseert.

Hartelijk bedankt!

Ook binnen Christelijke Gemeente Nederland zijn wij afhankelijk van de inzet van vrijwilligers die zich wekelijks, maand in maand uit op allerlei fronten inzetten. Zij zijn een onmisbare kracht voor bijvoorbeeld het Bijbelonderwijs op de kindersamenkomsten, samenbindende activiteiten voor jongeren, het onderhoud van de lokale samenkomstgebouwen, de mediatechniek, muziek, zang en vele andere ondersteunende taken in ons gemeenteleven.

Een heel hartelijk Dank-Je-Wel is op zijn plaats voor al deze gedreven vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten!

Vrijwilligers met muzikale talenten ondersteunen de zang tijdens de christelijke bijeenkomsten van CGN.
Tijdens christelijke evenementen van CGN staat een team toezicht klaar om de veiligheid te waarborgen en bij te springen waar nodig.
Vele vrijwilligersuren worden elk CGN evenement ingevuld door de teams media, techniek en fotografie.