Uw God is mijn God…

Het CGN-landweekend in november had een verrassend en feestelijk programma, anders dan anders. Dit keer hadden de kinderen hun eigen kindersamenkomst, en dat was één van de hoogtepunten van het weekend. We beleefden het opnieuw alsof we als een soort ‘groot gezin’ bij elkaar zijn – blij om elkaar weer te zien – waar iedereen van jong tot oud aan zijn trekken komt en geïnspireerd wordt door de boodschap.

Het verhaal over Ruth, het Moabitische meisje dat met haar schoonmoeder Naomi vanuit Moab mee terugging naar Israël, maakte indruk. Ruth ging in Israël werken op het land van de rijke man Boaz die haar losser werd, en met wie ze later trouwde. In de omgang met Naomi was Ruth in haar hart ervan overtuigd geraakt welke God zij wilde dienen en bij welk volk zij wilde horen. Haar beslissing stond vast toen zij kon kiezen om wel of niet met Naomi mee te gaan, en dit besluit gaf haar de beroemde woorden in de mond: “Uw volk is mijn volk, en Uw God is mijn God …” (Ruth 1:16). Deze overtuiging en liefde voor God klonk het hele weekend in de bijeenkomsten door.

Niet alleen de kinderen, maar ook vaders en moeders, jeugd, opa’s en oma’s zongen het themalied mee.

“God is mijn God, die keuze sla ik vast,
ik ben van Hem altijd.
Hem wil ik dienen met mijn hele hart,
want Hij houdt zoveel van mij!”

Aan de hand van een mooie presentatie en een lied wordt het verhaal van Ruth aan de kinderen verteld
De kinderen kijken geboeid
De kinderen van 4 tot 7 jaar knutselen zaterdagmiddag aan hun lampionnen

Lampionnenoptocht

In de uitnodiging voor het landweekend hadden de kinderen het al zien staan: een lampionnenoptocht na de kindersamenkomst. Allermooist is dan om mee te lopen met je eigengemaakte lampion. En dat kon, want één van de middagactiviteiten voor de kinderen was het maken van je eigen lampion. Een lange feeststoet, die echt niet alleen uit kinderen bestond, liep over Pagedal met de mooiste lampionnen. Zingend ging de stoet onder leiding van een heuse fanfareband tussen honderden kaarsjes door, met warme poffertjes en chocolademelk bij een lekker warm vuur tot besluit.

Actieve deelname van jongeren

De jongeren waren bij de kindersamenkomst aanwezig. Immers, een groot deel van de jongeren is actief betrokken bij het kinderwerk, zowel in de regionale gemeenten als ook tijdens de landelijke CGN-bijeenkomsten. Een deel van hen neemt verantwoordelijkheid op zich voor het organiseren van de activiteiten tijdens de landweekenden.

’s Middags konden de jongeren zelf ook deelnemen aan verschillende activiteiten naar interesse. Ze konden gaan bowlen, schilderen, een workshop striptekenen volgen of actief zijn bij Jump XL. En een heel waardevolle traditie is de jeugdsamenkomst op zaterdagavond, een samenkomst op maat voor de grote groep jongeren in de leeftijd van 12-35 jaar.

Na de kindersamenkomst loopt jong en oud tussen honderden lichtjes achter de fanfare aan.
De fanfare speelt bekende koren die iedereen mee kan zingen
Lekker opwarmen bij het vuur, met warme chocolademelk natuurlijk

In Christus Jezus geschapen om goede werken te doen

De landweekenden voorzien in de behoefte om samen te zijn rond de Bijbel met de hulp, uitleg en bemoediging die in de Bijbel te vinden is. Tijdens de samenkomst op zaterdagmorgen hoorden we dat we “Zijn maaksel zijn, geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen” (Efeziërs 2:10). Jan-Hein Staal legde uit dat God iedereen als een unieke persoon heeft gemaakt. Net zoals er in een groot huis allerlei verschillende voorwerpen van verschillend materiaal zijn. Welk voorwerp je ook bent, elk voorwerp moet gereinigd worden om bruikbaar te zijn voor God, de eigenaar van het huis, om gereed te zijn voor iedere goede taak. Deze reiniging van bijvoorbeeld egoïsme, en van het je steeds maar vergelijken met anderen, maakt ons tot een voorwerp dat door God ingezet kan worden tot zegen van anderen.

Zondagmorgen weerklonk deze boodschap verder in de verkondiging. God wil graag intensief contact met de voorwerpen in Zijn huis om hen te leren wat het betekent om Zijn wil te doen en om rein te worden. Rein bijvoorbeeld van het oordelen van anderen. Wat is het belangrijk om goed en mild en barmhartig voor anderen te zijn. We worden immers door God gemeten met de maat waarmee wijzelf anderen meten.

Na dit onvergetelijke weekend ging ieder zijnsweegs richting huis en de eigen gemeenten, waar de boodschap van dit weekend ongetwijfeld zijn uitwerking zal hebben.

Constructieactiviteiten voor kinderen tijdens de zaterdagmiddag
De tieners konden zich inschrijven voor diverse activiteiten, waaronder een uitje naar Jump XL
Of voor een middag squashen
Een workshop tekenen en schilderen behoorde ook tot de mogelijkheden