Reactie op Dagblad van het Noorden

reactie cgn dagblad van het noorden

Het Dagblad van het Noorden publiceerde vandaag een suggestief artikel over geparkeerd geld door een ‘Rendo-verdachte’. Het gaat over een lening aan onze christelijke geloofsgemeenschap die eind vorig jaar al onderwerp van gesprek was in enkele media en waarop wij toen ook hebben gereageerd.

Christelijke Gemeente Nederland (CGN) neemt afstand van de suggesties die het Dagblad van het Noorden wekt, alsof CGN bijvoorbeeld een “mysterieuze” kerk zou zijn. Wij zijn een christelijke geloofsgemeenschap met een Bijbelse visie op persoonlijk christelijk leven en op een christelijk gemeenteleven en wij nemen op moderne wijze deel aan de maatschappij. Wij communiceren open over ons profiel, doelstellingen en activiteiten.

Wij spreken met het Dagblad van het Noorden onze verbazing uit dat de officier van justitie de Rendo-zaak koppelt aan CGN. Tussen CGN en de beide broers is een volstrekt legale lening verstrekt.

Het bestuur van Stichting Christelijke Gemeente Nederland bevestigt dat de lening inmiddels is afbetaald, in overeenstemming met de zakelijke leningsovereenkomst die hieraan ten grondslag lag, en in goede afstemming met het Openbaar Ministerie.

De fondswerving van CGN geschiedt op eerlijke en wettige wijze. CGN legt hierover verantwoording af in haar jaarverslag. We nemen dan ook ten stelligste afstand van de suggestie alsof dit niet het geval zou zijn, zoals het Dagblad van het Noorden die wekt.

Dagblad van het Noorden heeft geen contact met ons opgenomen voor wederhoor. Bovendien blijkt de krant eerdere berichtgeving over de lening op onze website niet te hebben gelezen.