Bijbelonderwijs voor jongeren

Wat is nu de kern van het geloof in Jezus? En hoe beïnvloedt dat ons dagelijks leven? Tijdens de themabijeenkomst op dinsdagavond 1 mei krijgen de Meiweek-deelnemers bijbelonderricht over onderwerpen die fundamenteel zijn voor het leven als christen. De zangavond op 2 mei sluit aan op hetzelfde onderwerp.

De thema-avond is gericht op jongeren, maar ook vele anderen luisteren aandachtig naar de bijbeluitleg over ‘het geheimenis van de godsvrucht’. Dit geheim is geen leer, of iets waarop je kunt studeren – het gaat over een persoon: Jezus Christus.

Praktisch bijbelonderricht

Een animatiefilm neemt de aanwezigen mee door de bijbelgeschiedenis: van de eerste zonde van Adam en Eva, tot het leven van de Zoon van God, die als mens naar de aarde kwam om de mensheid te verlossen van de zonde. En vervolgens naar het hier en nu: hoe wij Jezus in 2018 kunnen navolgen.

Voorafgaand aan de Meiweek hebben de jongeren in hun lokale jeugdgroepen dit thema bestudeerd en er samen gesprekken over gevoerd. De vragen die ze over het onderwerp hadden konden ze stellen via een website. Veel van deze vragen zijn tijdens de themabijeenkomst beantwoord.

We maken gebruik Youtube video's op onze pagina's. Door dit vakje aan te vinken kun je deze video's bekijken, maar geef je Youtube ook de gelegenheid gegevens op te slaan, bijvoorbeeld over de snelheid van je internetverbinding, of welke video's je hebt bekeken. Je kunt zelf kiezen of je dit wil of niet.

Bekijk details
Wat is godsvrucht eigenlijk? Jan-Hein Staal geeft uitleg.
Wie is Jezus, hoe leefde Hij en hoe kunnen we Hem navolgen?
Een animatiefilm met aansprekende beelden neemt de jongeren mee naar mensen die van God hielden, in de Bijbel en in onze tijd.
De Bijbel is een boek met soms lange, ingewikkelde zinnen. Hier wordt aandacht besteed aan bijbellezen: wat is nou eigenlijk de kern van zo’n zin?

SongMission-avond

De SongMission-avond, inmiddels een jaarlijkse traditie, is een avond met muziek en zang over hetzelfde onderwerp. Tien liederen uit de liederenbundel “Wegen van de Heer” worden met muzikale arrangementen ten gehore gebracht. Veel liederen zijn zo’n 100 jaar geleden geschreven door godvruchtige mensen. Juist omdat deze liederen uit het leven zijn gegrepen, en spreken van een grote liefde tot Jezus en een verlangen om Hem na te volgen, zijn ze nog steeds actueel!

Bekijk hieronder twee uitvoeringen van liederen uit “Wegen van de Heer”.

We maken gebruik Youtube video's op onze pagina's. Door dit vakje aan te vinken kun je deze video's bekijken, maar geef je Youtube ook de gelegenheid gegevens op te slaan, bijvoorbeeld over de snelheid van je internetverbinding, of welke video's je hebt bekeken. Je kunt zelf kiezen of je dit wil of niet.

Bekijk details
Elk lied is gearrangeerd door arrangeurs van CGN. Hier een duet van het lied: “Toen ik ervoor koos u te volgen, o Heer.”

We maken gebruik Youtube video's op onze pagina's. Door dit vakje aan te vinken kun je deze video's bekijken, maar geef je Youtube ook de gelegenheid gegevens op te slaan, bijvoorbeeld over de snelheid van je internetverbinding, of welke video's je hebt bekeken. Je kunt zelf kiezen of je dit wil of niet.

Bekijk details
Het CGN-koor en Jaap Littooij-orkest zijn bij de meeste liederen aan zet. Tijdens twee oefenweekenden zijn zij intensief bezig geweest met de inhoud van deze liederen.
Een bijzonder lied van de avond is een bewerking op Psalm 18, waarin David zijn liefde tot God uitdrukt. Hier hoort natuurlijk harpbegeleiding bij!
De jeugd van 12 tot 18 jaar zingt samen met het CGN-koor een lied.