Pinksteren: een opwekking die levens voorgoed veranderde

Met Pinksteren vieren we als christenen de dag waarop de Heilige Geest werd uitgestort op de discipelen, de Trooster die Jezus hen voor zijn hemelvaart had beloofd.

Die eerste Pinksterdag was een indrukwekkende opwekkingsdag waarop eerst drieduizend, en later op die dag vijfduizend mensen in Jeruzalem zich bekeerden en met de Heilige Geest werden gedoopt. Vanaf die dag kunnen we spreken van de eerste christelijke gemeente.

Hierover kun je meer lezen in Handelingen 2 en verder.

Wat is opwekking?

Opwekking is een wedergeboorte van mensen die in geloof in Jezus de last van hun zonden hebben afgeworpen en met een nieuwe motivatie en kracht verder leven. Dat beleefden de discipelen toen, en dat beleeft iedere discipel nu, die de Heilige Geest in zijn leven ontvangt.

Over dit thema “Opwekking” ging de aflevering van het programma CGN Online van afgelopen donderdag, in aanloop naar Pinksteren. Bekijk hieronder een fragment.

Wat is opwekking? Daarover gaat het gesprek in het programma CGN Online van donderdag 28 mei 2020.

Opwekking en gehoorzaamheid aan de Geest

Er zijn sinds die Pinksterdag in Jeruzalem nog diverse keren perioden geweest waarin God extra zijn Geest heeft uitgestort, ook in de afgelopen eeuw. Begin 1900 sloeg een grote opwekking die was begonnen in Wales over naar andere delen van de wereld. Johan Oscar Smith, grondlegger van Brunstad Christian Church (BCC), maakte in die tijd ook een periode van opwekking mee in christelijk Noorwegen. Zelf was hij opgegroeid in de methodistenkerk. Hij drukte in die tijd zijn zorg uit over het gebrek aan gehoorzaamheid aan de Geest die was uitgestort. Veel opwekkingen verzandden daardoor in bijzaken, bijvoorbeeld met veel focus op de gaven van de Geest, terwijl de persoonlijke geestelijke groei uitbleef en de mensen in de praktijk doorgingen met hun oude leven.

Opwekkingen in onze gemeente

In onze internationale geloofsgemeenschap hebben in de afgelopen eeuw ook meerdere opwekkingen plaatsgevonden, vooral in Noorwegen. Zo was er in 1928 een opwekking in Horten, in 1929 in Oslo, in 1934 opnieuw onder de jeugd in Horten, en in 1937 was er een grote opwekking in Bagn, Valdres waarbij veel jongeren zich bekeerden en de bijeenkomsten massaal werden bezocht.

De opwekking die in 1991 in BCC en CGN onder de jeugd in Oslo begon en zich al snel wereldwijd uitbreidde, zal een mijlpaal blijven in de geschiedenis van onze gemeente. Deze opwekking bewerkte dat vooral veel jongeren zich heel persoonlijk gingen bezighouden met de kern van christendom. Dat maakte een einde aan het leggen van nadruk op allerlei uiterlijkheden die helemaal niet met de kern te maken hadden en die veel jongeren als benauwend hadden ervaren. Velen van hen kunnen nog steeds getuigen dat deze opwekking hun levens voorgoed heeft veranderd, en hen tot een persoonlijk en levend geloof in God heeft gebracht.

“Laat uw Heil’ge Geest nu vallen, zoals op de Pinksterdag,” zingen we in een lied uit de bundel Wegen van de Heer. Hier wordt het lied gezongen in het programma CGN Online van afgelopen donderdag.

Altijd opwekking

Zo’n tijd van opwekking kent vaak ook bijzondere uitingen van de Geest zoals het spreken in tongen, en vaak wordt er gezamenlijk luid gebeden tot God. Maar het allerbelangrijkste is dat een christen zelf altijd “in opwekking” leeft in een persoonlijke relatie met God. Dan verandert in de allereerste plaats je eigen leven en krijg je kracht om Gods wil te doen. En vanuit die kracht kun je het zendingsbevel van Jezus uitvoeren, door met je leven en woorden voor anderen een getuige van Jezus te zijn.

Lees ook: “Maar jullie zullen kracht krijgen als de heilige Geest over jullie komt.”