Twee CGN-gemeenten gaan samen verder

“We hebben er in een keer heel veel nieuwe vrienden bijgekregen!” zegt Jan-Hermen, en daarmee verwoordt hij hoe veel medegemeenteleden de fusie ervaren die onlangs in gang is gezet tussen CGN Almelo en CGN Usselo.

In augustus 2019 hebben de twee christelijke gemeenten besloten samen verder te gaan onder de naam CGN Twente, met in totaal ongeveer 550 gemeenteleden. Deze krachtenbundeling van twee gemeenten, die op steenworp afstand van elkaar liggen, wordt bezegeld met een feestelijk weekend in oktober 2019. Velen hebben uitgezien naar dit weekend.

“De meeste gemeenteleden uit CGN Almelo kende ik al wel een beetje door de landelijke evenementen zoals CGN landweekenden, maar als je elkaar meerdere keren per week meemaakt, dan leer je iedereen pas goed kennen,” vertelt Jan-Hermen, die is opgegroeid in CGN Usselo.

Jan-Hermen (saxofonist) tijdens het startfeest voor CGN Twente op 13 oktober.

Gemeentefusies door de jaren heen

Eerder dit jaar vond er ook een samenvoeging plaats tussen twee andere CGN-gemeenten: CGN Flevoland en CGN De Wijk gaan samen verder onder de naam CGN Flevoland. Deze gemeente van nu ruim 240 personen kent een lange geschiedenis van verschillende fusies sinds de jaren ‘60, waarbij de groeiende groepen christenen hun samenkomsten niet langer meer in woonhuizen konden houden en daarom uitweken naar andere locaties.

Ook in andere regio’s hebben door de jaren heen verschuivingen en fusies plaatsgevonden. Zo werden in de jaren ‘90 in Noord-Holland de christelijke gemeente te Santpoort en de groep christenen te Amsterdam samengevoegd tot CGN Schermer, die inmiddels bijna 250 personen telt.

Twee gemeentelocaties

CGN Almelo en CGN Usselo waren beide verhoudingsgewijs grote gemeenten, die al sinds de begintijd van CGN in de jaren ‘60 naast elkaar functioneerden, op relatief kleine afstand van elkaar. CGN Almelo maakte voor haar grotere evenementen al een aantal jaar gebruik van de locatie in Usselo, omdat haar locatie aan de Ambtstraat in Almelo niet voldoende ruimte bood aan de hele gemeente.

Parallel aan deze fusie krijgen de plannen voor ontwikkeling van het terrein ‘De Bavinckel’ in het buitengebied van Almelo steeds meer vorm. Op deze plek zal op den duur een nieuw ontmoetingscentrum met samenkomstzaal worden gebouwd. Inmiddels is een servicegebouw in aanbouw. Het samengaan van de beide CGN gemeenten heeft geen invloed op de omvang van de toekomstplannen. Voorlopig zullen beide locaties door CGN Twente worden gebruikt.

Pieter Neinders is voorganger van CGN Twente en een van de sprekers tijdens het startfeest in oktober.
Johanna

Startfeest CGN Twente in oktober

Op zondag 13 oktober zijn de gemeenteleden van CGN Twente verwachtingsvol bijeengekomen voor het officiële ‘startfeest’. De dag begint met een christelijke samenkomst die wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch. We vragen enkele gemeenteleden van CGN Twente naar hun mening over de fusie.

“Het is even wennen dat we met zovelen zijn, maar de samenkomsten waren tot nu toe erg fris en opbouwend,” zegt Johanna, die voorheen deel uitmaakte van CGN Almelo. “Ik zie alleen maar reden om me te verheugen op de toekomst met al mijn vrienden in CGN Twente!”

Alice

Dat beaamt Alice, die samen met haar man in de beheerderswoning naast de zaal van CGN Usselo woont. “Het is bijzonder om te merken dat er een grote inzet en bereidwilligheid is om een eenheid te vormen. Eigenlijk loopt het zo soepel – of het nu om de kindersamenkomsten gaat, de jeugdgroepen die samen optrekken of het samenwerken in de keuken. Het is een verrijking en we kunnen zeker van elkaar leren.”

De gemeente bouwen door een persoonlijk christenleven

Ook Jan en Lotte zijn enthousiast over de fusie. Ze zijn ouders van een jong gezin; Jan komt oorspronkelijk uit CGN Usselo maar maakte sinds zijn huwelijk met Lotte deel uit van CGN Almelo, waar zij is opgegroeid. “We ervaren dat God zorg heeft voor onze gemeente, en dat is heel bijzonder om mee te maken. We willen graag meebouwen aan de gemeente door in ons persoonlijke, dagelijkse leven als een christen te leven!”

Jan en Lotte voelen zich thuis in CGN Twente.
Jesse

Flinke jeugdgroep

“Gisteravond hebben we alvast een startfeest gehad voor de jongeren,” vertelt Jesse, die leiding geeft aan de jeugdgroep van CGN Twente. “Het was een hele mooie mix van opbouw vanuit de Bijbel, plezier, goed eten, en een fantastische afsluiting bij het kampvuur waarbij extra bemoediging en geloofservaringen werden gedeeld. We hebben nu een jeugdgroep van maar liefst 220 jonge mensen, waarvan zo’n 80 jongvolwassenen zich ook zelf als mentor inzetten voor het jeugdwerk.” Hij voegt er lachend aan toe: “Het is voor mij wel even oefenen met alle namen!”

De jeugdgroep van CGN Twente zingt een lied tijdens het startfeest.

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd

Jan-Hermen

Het samengaan van de twee gemeenten heeft vele positieve effecten, heeft ook Jan-Hermen gemerkt. Zelf is hij al vele jaren nauw betrokken bij de muziek in CGN, en hij is enthousiast over de grote groep muzikanten die de fusie heeft opgeleverd. “Om maar een voorbeeld te noemen: onder de algemene samenkomst op zondagochtend wordt er vaak gelijktijdig een kindersamenkomst gehouden, en voor beide onderdelen zijn er voldoende muzikanten om een goede bezetting samen te stellen. Voor het startfeest hebben we met een aantal groepen verschillende liederen voorbereid. Muziek maken dat doe je samen – en hoe meer zielen, hoe meer vreugd!”

De groep mensen mag dan twee keer zo groot zijn, het functioneren van de gemeente blijft hetzelfde, daarvan is hij overtuigd. “Met zoveel mensen is het belangrijk om niet ‘dat regelt iemand anders wel’ te denken – ik wil juist graag bijdragen waar ik kan.” En die houding is merkbaar bij veel gemeenteleden, die zich vrijwillig hebben ingezet om het startfeest tot een heugelijke dag te maken – een mijlpaal voor een geloofsversterkende toekomst als CGN Twente.