CGN Landweekend met kindersamenkomst

“Jezus vroeg mij: Wil jij mijn vriend wel zijn?” De heldere zangstemmen raken de harten van de kinderen met een warme uitnodiging.

Deze zaterdagmiddag van het landweekend van 22-23 november is er een samenkomst speciaal voor zo’n 350 kinderen. Maar ook de rest van de ongeveer 1300 deelnemers aan het landweekend is van harte welkom bij het Bijbelonderwijs voor de kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Elk CGN landweekend is er een programma met elementen voor de diverse doelgroepen. De hoofdmoot van het programma bestaat uit opbouwende samenkomsten, en dit weekend is er voor de jongste doelgroep ook een kindersamenkomst. Om de bijeenkomsten heen organiseert Vereniging Active een activiteitenprogramma onder meer voor de kinderen. Deze keer kunnen ze hun energie kwijt tijdens de spelletjesmiddag in de sporthal.

Martine en Julia zingen voorafgaand aan het Bijbelverhaal over Jezus, onze Vriend, die voor ons wil zorgen.

In de boekrol staat over Mij geschreven

De kinderen horen de Bijbelse geschiedenis over de 12-jarige Jezus. Hij werd geboren als een mens zoals wij, en niemand kon aan Hem zien dat Hij Gods Zoon was. Toch was Hij zich al jong bewust van zijn taak op aarde. Toen Hij op 12-jarige leeftijd met Jozef en Maria naar Jeruzalem ging om het Paasfeest te vieren, had Hij maar één interesse: leren over God en wat het betekende om Gods wil te doen. Hij wilde alles weten wat er over Hem geschreven stond in de boekrol – de Bijbel van die tijd – zodat Gods plan met Zijn leven zou lukken.

Frank vertelt het verhaal over een opgroeiende Jezus die zich al jong bewust was van zijn taak.
Jong publiek voor onderwijs vanuit de Bijbel.
Het is al vroeg donker – perfect voor een sfeervolle lampionnenoptocht met muziek na de kindersamenkomst.

Nog drie geloofsversterkende bijeenkomsten

De twee algemene samenkomsten op zaterdag- en zondagmorgen, en de jeugdsamenkomst op zaterdagavond worden goed bezocht door de deelnemers van het landweekend. Bijbelse onderwerpen als nederigheid, zachtmoedigheid, liefde en gebed zijn kernthema’s van deze samenkomsten, en zijn een vervolg op de onderwerpen die tijdens de internationale herfstconferentie van BCC naar voren werden gebracht. God geeft kracht aan de mensen die erkennen dat ze Hem nodig hebben!

Jan-Hein Staal spreekt erover om als navolgers van Jezus te wandelen op een waardige wijze, “in alle nederigheid en zachtmoedigheid”, zoals Paulus schrijft in zijn brief aan de Efeziërs (Efeziërs 4:1-3).
Ongeveer 1300 mensen nemen deel aan het CGN landweekend van november.

Ondersteunende workshops en activiteiten

Voor de muzikanten van de 8 lokale CGN-gemeenten is er een bijeenkomst gericht op het werken aan de kwaliteit van de band in hun gemeente. Een goede muzikale begeleiding ondersteunt en versterkt immers de waardevolle inhoud van onze geestelijke liederen.

Daarnaast nemen lokale redacties deel aan een workshop over doeltreffende communicatie binnen de CGN-gemeenten. De jongeren vanaf 12 jaar kunnen buiten de bijeenkomsten om meedoen aan de sportieve en recreatieve activiteiten van Vereniging Active.

Zo biedt het landweekend voor diverse doelgroepen onderlinge opbouw en inspiratie, zowel op geestelijk als op praktisch gebied.

Het komende halfjaar gaan de muzikanten van de lokale gemeenten een leuke én nuttige uitdaging aan om hun bands naar een hoger niveau te krijgen, zodat ze de zang tijdens de samenkomsten nog beter kunnen ondersteunen.
Een delegatie vanuit elke CGN-gemeente neemt deel aan de workshop ‘Werken aan doeltreffende communicatie binnen onze gemeenten’.
Naast een kindersamenkomst en een jeugdsamenkomst zijn er twee algemene christelijke bijeenkomsten op zaterdag- en zondagmorgen.
Een estafette-race voor de kinderen uit alle CGN-gemeenten op zaterdagmiddag.
Een van de keuzemogelijkheden voor de jongeren vanaf 12 jaar is een middagje ‘Masterchef’.
Ook denksport behoort tot de mogelijkheden, naast sportieve activiteiten als freerunning, dans en tafeltennis.