Johan O. Smith 150 jaar: Rechtvaardigheid als fundament voor het leven

Het begon met één man die rustig en met overtuiging zijn hele hart aan Jezus gaf op 17 mei 1898. Afgelopen weekend vierden duizenden gelovigen de geboortedag van Johan Oscar Smith – de man die er vol van ijver aan werkte om mensen naar Christus te leiden.

Op 11 oktober is het 150 jaar geleden dat Johan O. Smith werd geboren, en dit werd afgelopen weekend gevierd tijdens het zendingsfeest van Brunstad Christian Church (BCC), in het zuiden van Noorwegen. Het thema voor het weekend van 9 en 10 oktober was het fundament dat zijn leven en werk voor de geloofsgemeenschap heeft gelegd.

De Noorse BCC-gemeente in Grenland organiseerde het halfjaarlijkse zendingsfeest. In de hal van het Oslofjord Convention Center waren meer dan 3.000 deelnemers bijeen, naast geloofsgenoten uit 48 landen die de online uitzending volgden.

Lees ook: De erfenis van Smith

Enkele duizenden geloofsgenoten woonden het jubileumfeest bij, zowel fysiek als online. Foto: BCC

Voor de jongere generaties

De doelgroep van het feest waren jongeren en jongvolwassenen. De wens was dat de jongeren die in BCC zijn opgegroeid begrip zouden krijgen van de betekenis van Johan O. Smith voor de gemeente aan het begin van de vorige eeuw, en wat dit betekent voor de opgroeiende generatie van vandaag. 

“Smith bouwde op Jezus Christus als fundament, en het fundament dat destijds voor de gemeente werd gelegd, is solide en ondersteunend gebleken voor de nieuwe generaties. We willen dat de jeugd en alle anderen op zo’n fundament zullen bouwen. Op hetzelfde fundament dat Paulus in zijn tijd heeft gelegd, heeft Johan O. Smith hier in onze tijd voortgebouwd,” zegt Bjørn Nilsen, voorganger van de gemeente in Grenland.

Naast bijeenkomsten bood het weekend volop gelegenheid voor goede gesprekken en gezelligheid voor jong en oud. Swipe voor een indruk!

Veel Nederlanders reisden tijdens het weekend van 9 en 10 oktober naar Brunstad om het zendingsfeest live mee te maken. Suze (40) uit CGN Rotterdam vertelt:

“Een paar moeders uit mijn gemeente hadden het initiatief om naar het oktoberweekend te gaan. Toen dacht ik: Daar moet ik ook bij zijn! Het is gewoon zo fantastisch om op Brunstad te zijn en om het zendingsfeest ter plekke mee te maken en meer te leren over Johan O. Smith. Ik vond het bijzonder om te merken dat de hele setting met muziek en beeldmateriaal het werk ondersteunt om de boodschap zo helder mogelijk naar voren te krijgen. De vermaning van ‘rechtvaardigheid, rechtvaardigheid, rechtvaardigheid’ sprak mij het meeste aan. Je kunt zo gemakkelijk je tijd vullen met allerlei nutteloze dingen, maar ik realiseerde me: dat is niet alleen maar slapheid, maar gewoon onrechtvaardig! In die tijd zou ik bijvoorbeeld mijn gezin zoveel méér kunnen geven. Dat neem ik mee om aan te werken!

Het was verder een fantastisch feestweekend. Door zonder gezin op pad te zijn, kun je je ten volle focussen op wat er naar voren komt. En dan met gelijkgezinde moeders in één appartement – de opbouw van de samenkomsten ging daar gewoon door. Dat was napraten over het gehoorde, en elkaar opbouwen met waar we door waren aangesproken, uiteraard gepaard met een heleboel gezelligheid. Ik ben heel dankbaar dat ik hierbij heb kunnen zijn!” (red. CGN)

Smith wilde de godvruchtigen bijeen brengen

Tijdens het eerste deel van het feest hoorden de toeschouwers over Smiths bekering, en tijdens het tweede deel over de inzet die hij in de samenleving toonde om het evangelie te verspreiden. Hij had een verlangen om de godvruchtigen in het land bijeen te brengen, in een tijd waarin verschillende opwekkingen Noorwegen overspoelden.

Het laatste deel ging over de betekenis van gerechtigheid, zowel in je persoonlijke leven als in de gemeente. De boodschap werd overgebracht met toespraken, films, panelgesprekken en liederen geschreven door Johan O. Smith.

De liederen die J.O. Smith schreef in zijn tijd belichten vaak het christenleven in de praktijk, en verschillende daarvan werden op het feest gezongen. Luister hier naar een van de liederen:

Met de films kregen we een inkijkje in het leven van Johan O. Smith. Het begon allemaal op het marineschip Thor, waar hij zich van ganser harte tot Jezus bekeerde, in de nacht van 17 mei 1898. Vanaf die dag wijdde hij zijn hele leven aan het leven naar het Woord van God. Het licht dat hij ontving, wilde hij met anderen delen, en hij begon een actief werk om de boodschap waarvan hij overtuigd was te verspreiden, zowel mondeling als schriftelijk.

Toen Smith zich meer dan 120 jaar geleden bekeerde, waren er weinig aanwijzingen dat dit zou uitgroeien tot een wereldwijde geloofsgemeenschap. Zijn literatuur en persoonlijke brieven stralen een eenvoudige en diepe persoonlijke trouw aan God uit, die tot op de dag van vandaag medegelovigen over de hele wereld inspireert.

Door middel van persoonlijke gesprekken, briefwisselingen, artikelen in verschillende tijdschriften en door christelijke bijeenkomsten bij te wonen, deelde hij het licht dat hij had ontvangen. Hij wilde dat meer mensen tot een leven zouden komen als discipelen van Jezus, en zouden wandelen in licht en waarheid, waardoor hij zelf gelukkig was geworden.

Lees ook: Van één man naar een wereldwijde geloofsgemeenschap

Aad (59) uit CGN Schermer is met een stel vrienden met de auto naar Brunstad gereden voor een weekend:

“Ik had hoge verwachtingen voor het zendingsfeest over Johan O. Smith. Het sprak mij aan dat Smith enorm trouw en godsvruchtig was, en rechtvaardig tot in de kleinste details: denk ik rechtvaardig over andere mensen, hoe denk ik over mijzelf, en hoe denk ik over God. Ik heb dit weekend als één groot feest ervaren. Ik had het geluk dat ik mee kon rijden met mijn broer en vijf andere vrienden. We hebben heel veel mensen ontmoet en we hebben zoveel plezier gehad. Het lichaam van Christus wordt zichtbaar als je met zoveel verschillende mensen bent die hetzelfde doel hebben. Ik kijk alweer uit naar de broederconferentie!” (red. CGN)

Met rechtvaardigheid volgen vrijmoedigheid en kracht

Het fundament dat Johan O. Smith in zijn tijd heeft gelegd, is het fundament waarop de geloofsgemeenschap in de toekomst voortbouwt. Dit werd op verschillende manieren benadrukt, en het publiek hoorde over de rechtvaardigheid waarop J. O. Smith zijn leven bouwde, namelijk het woord van God:

“Al Gods Woord is rechtvaardig, en God zelf is rechtvaardig in alles wat Hij doet en zegt. Als we zijn kinderen willen zijn, behoren we op Hem te lijken,” zei Kåre J. Smith. “Het hoort bij de Geest van God, de geest van de waarheid, om rechtvaardig en zuiver voor God te leven.”

Hij vertelde verder hoe Johan O. Smith als zeeman de gelegenheid kreeg om mensen langs de hele Noorse kust te ontmoeten. Hij hield van mensen en zijn drijfveer was om hen te helpen een persoonlijk leven in Christus te krijgen. Door zelf naar de woorden van de Bijbel te leven voor zover hij ze begreep, kreeg hij de vrijmoedigheid om ze te delen met degenen die hij ontmoette:

“Ik denk dat hij de veiligheid en kracht ervoer die de gemeenschap met Christus voor hem was. En dat zie je; hij begint met zijn broer Aksel. En wordt heel duidelijk dat hij een innerlijk leven in gemeenschap met God heeft dat heel sterk is, en dat biedt hem veiligheid, en maakt dat hij voor niets of niemand bang is,” zo hoorden we in het gesprek op het podium.

Een panelgesprek wierp meer licht op de gerechtigheid waarop J. O. Smith zijn leven bouwde, namelijk het Woord van God. Foto: BCC

Grote geversvreugde onder medegelovigen

De geloofsgemeenschap BCC is het resultaat van onvermoeibaar zendingswerk van vrouwen en mannen sinds de tijd van Johan O. Smith tot vandaag. BCC investeert nu sterk in digitaal zendingswerk en het is verheugend dat velen zich inzetten om dit werk te ondersteunen, zodat meer mensen het evangelie kunnen horen.

De afgelopen weken hebben velen een grote betrokkenheid getoond bij de zendingscollecte. Geloofsgenoten uit alle delen van de wereld namen deel, en aan het einde van het zendingsfeest kwam het nieuws dat er in totaal 56,7 miljoen Noorse kroon (ca. 5,8 miljoen euro) was ingezameld voor zendingswerk.

De BCC-gemeente in Grenland organiseerde het feest en veel vrijwilligers hielpen mee om de avond inhoudsrijk en opbouwend te maken. Foto: BCC

Dit artikel is met enkele aanvullingen overgenomen van bcc.no: Johan O. Smith 150 år: Rettferdighet som grunnvoll for livet