Laat de boodschap horen, Jezus is geboren!

Kersttijd in lockdown – wat zijn we blij dat in deze donkere dagen de boodschap van kerst nog even helder en duidelijk klinkt: Jezus Christus is geboren!

Te midden van de onrust en onzekerheid in de wereld hebben we een vaste grondslag voor ons leven door het geloof in Jezus Christus, Gods Zoon die als mensenkind naar de aarde is gekomen om ons vrede met God en een hoopvolle toekomst te geven.

Lees ook: Nieuwe hoop is geboren

We zijn dankbaar voor alle geloofsversterking die we dit jaar als gemeente samen mochten beleven: online CGN-weekenden met livestreams, kinderdagen, jeugdweekenden en -camps, en verschillende conferenties op Brunstad in het zuiden van Noorwegen, waar velen fysiek aanwezig waren of thuis de uitzendingen volgden. Dankbaar zijn we ook voor de bijeenkomsten in onze plaatselijke gemeenten, die het afgelopen jaar deels in beperkte vorm met livestreams, of in de buitenlucht werden georganiseerd. En graag willen we onze dankbaarheid uiten voor alle vrijwilligers die zich op zo veel manieren voor CGN hebben ingezet, en de relaties waarmee we in 2021 mochten samenwerken!

Als warme kerstgroet delen we graag twee muziekvideo’s, die in november zijn opgenomen voor een kinderaflevering over kerst. De boodschap in deze eenvoudige liederen klinkt nog even krachtig in coronatijd en geeft hoop en moed aan iedereen die zijn geloof bouwt op Jezus Christus!

Wij wensen iedereen een gezegend kerstfeest en een gelukkig 2022!