Een kindersamenkomst in CGN Terwolde

“Wie kan me vertellen wie samen met Paulus in de gevangenis zat?” Direct vliegen de vingers de lucht in. Sommige kinderen springen op van hun stoel, zo graag willen ze het antwoord geven. “Zeg jij het maar, Ryan.” De jongen lacht: “Dat was Silas!”

Ongeveer 20 kinderen van 7 tot 12 jaar luisteren geboeid naar de verhalen over Paulus uit het Bijbelboek Handelingen. De vorige keer hebben ze het verhaal gehoord van zijn bekering, aan de hand van afbeeldingen op het scherm. Nu zijn Paulus’ reizen en andere geschiedenissen aan de beurt. Deze periode zijn de kindersamenkomsten erop gericht om de kinderen duidelijk te maken hoe het Nieuwe Testament is opgebouwd.

Het grote scherm voorin de zaal toont een kaart van Google Earth, om de reizen van Paulus inzichtelijk te maken. De kinderen zien waar Nederland ligt ten opzichte van de landen waar Paulus naar toe is gereisd. Tijdens het luisteren schrijven ze de belangrijke woorden op, die ze straks nodig hebben om een quiz over het onderwerp te maken. Van tevoren zijn de kinderen al opgedeeld in 3 groepen, en met hun groep maken ze ook de quiz. Gespannen kijken ze naar de vraag op het bord. Op hun blaadjes zoeken ze het juiste antwoord. Uiteindelijk is er toch maar 1 winnaar!

Jongere kinderen

In een andere ruimte zitten de jonge kinderen van 4 tot en met 6 jaar in een ruime kring. Ze horen over Daniël, en dat hij veel tot God bidt. Tegenstanders die jaloers zijn op Daniël zorgen ervoor dat hij in de leeuwenkuil wordt gegooid. God heeft hem niet verlaten en verhoort zijn gebeden.

Na het verhaal knippen de kinderen twee biddende handen en maken ze een tekening over iets of iemand waar ze graag voor willen bidden. Dit plakken ze op die uitgeknipte handen, en nemen hun werk mee naar huis, zodat ze er thuis aan kunnen denken.

Organisatie en activiteiten

CGN Terwolde telt ongeveer 60 kinderen tussen de 4 en de 12 jaar. Jonge ouders en jeugd verzorgen samenkomsten voor de kinderen met Bijbelse onderwerpen die speciaal op hen zijn afgestemd. Om de boodschap extra goed te laten aansluiten is de groep verdeeld in de bovengenoemde twee leeftijdscategorieën, die ieder op hun niveau Bijbelonderwijs krijgen.

Om de kinderen actief te betrekken bij het verhaal wordt gebruik gemaakt van verschillende middelen en activiteiten: een vertelling met afbeeldingen erbij in een PowerPoint, een filmpje, toneelstukje, of een spel in het bos gekoppeld aan een thema uit de Bijbel. Met een quiz, een knutselwerkje, puzzeltocht, of vraaggesprek met een groepje kunnen de kinderen het verhaal verwerken.

Tussendoor wordt er ook veel gezongen. Vaak mogen de kinderen een lied kiezen, andere keren leren ze een nieuw lied aan, of ze zingen een lied dat past bij het thema van die kindersamenkomst. En liederen met gebaren zijn natuurlijk favoriet!

cgn terwoldeDe kinderen van 7 tot 12 jaar zijn in groepjes onderverdeeld, waarin ze straks de quiz zullen maken.

cgn terwoldeLuisteren naar de geschiedenissen over reizen van Paulus. En aantekeningen maken!

cgn terwoldeWie weet het antwoord op deze vraag?

cgn terwoldeJa, ik weet het!

cgn terwoldeDe jongere kinderen horen over Daniël, en dat bidden helpt!

cgn terwoldeDat is een spannend verhaal!

cgn terwoldeEen knutselwerkje voor de verwerking van wat ze hebben gehoord.

cgn terwoldeEn als er wat hulp nodig is, is dat natuurlijk geen probleem!

cgn terwoldeDe kinderen van 7 tot 12 jaar.