Spaarplan Golden Heart

De meeste lokale CGN gemeentes verwachten in de komende 10 a 20 jaar een groei in aantal personen. Dan zou je kunnen kiezen om af te wachten tot de ruimte voor het gemeenteleven echt veel te krap wordt en dan pas actie te ondernemen. Daar hebben we niet voor gekozen. Een paar jaar geleden is in de regionale gemeentes concreet nagedacht over de toekomst. Voor hoeveel mensen hebben wij ruimte nodig, bijvoorbeeld in 2025 en daarna? Welke voorzieningen willen we dan graag hebben? (In elk geval meer dan alleen een samenkomstzaal, zie ook het artikel over hoe een kerkgebouw van CGN eruit ziet.)

We hebben naar statistieken gekeken, we hebben schetsontwerpen gemaakt.
Vaders en moeders die ook aan faciliteiten voor kinderen denken, jeugd die allerlei wensen heeft, ouderen die soms weer aan heel andere dingen denken… Alleen al om op die manier met jong en oud samen naar de toekomst te kijken is heel inspirerend.

En natuurlijk ga je dan samen ook kijken wat zoiets gaat kosten, want aan alles hangt een prijskaartje. Toen het in de verschillende gemeenten in grote lijnen duidelijk was voor welk voorzieningenniveau met een daarbij horend prijsniveau zij wilden gaan kwam de vraag over financiering aan de orde.

Bankencrisis

Zeker na de bankencrisis werd het voor ons heel duidelijk dat je als kerk een behoorlijk eigen vermogen moet hebben gespaard voordat je met een bank kunt gaan praten over een gedeeltelijke financiering. Voor mkb-bedrijven is financiering krijgen al best moeilijk. Maar voor investeringen in kerken of gebouwen zoals wij die graag willen hebben, ligt dat nog lastiger. Daarom hebben we het volgende besluit genomen: wij hebben samen toekomstplannen, daar staan we samen achter, dan beginnen wij eerst om geld te sparen voor die toekomstplannen. Er is nagedacht over een gezond en realistisch spaarplan; dat spaarplan kreeg de naam Golden Heart.

Gezonde financiële basis

Even een kleine anekdote tussendoor: vorig jaar benaderde een kerkgenootschap een groot aantal andere kerkgenootschappen. Men wilde graag het eigen kerkgebouw een flinke opknapbeurt geven. Het verzoek aan een groot aantal kerkgenootschappen was om allemaal financieel iets bij te dragen. Als CGN kregen wij ook dit verzoek en als gebaar hebben we daar aan meegedaan. Maar het is duidelijk dat dit niet de oplossing is. Als alle kerkgenootschappen bij renovaties of nieuwbouw aan andere kerken een bijdrage vragen, dan zijn we weer terug bij af.

Het was voor ons duidelijk, dat we nu al goed moeten nadenken en nu al moeten beginnen om in de komende jaren aan een gezond eigen vermogen van de regionale gemeentes te werken. Het eigen Golden Heart spaarplan van elke lokale gemeente is daarbij de basis. En het motto is: Laat ieder doen wat hij wil en kan doen. De een maakt wat overuren op zijn werk om wat extra te kunnen geven. Anderen maken naast hun gewone werk extra uren betaald werk. Weer een ander kan regelmatig giften geven. En wie minder kan doen is blij dat er anderen zijn die meer kunnen doen. En het is heel eenvoudig: als er over de hele linie toch minder binnen zou komen dan het oorspronkelijke spaarplan, dan kunnen de plannen wat later worden gerealiseerd of het wensenlijstje wordt wat naar beneden bijgesteld. Komt er meer binnen, dan kun je meer realiseren, of sneller realiseren, of tijdelijk andere lokale gemeentes helpen bij hun financiering.

Draagvlak

Doordat de plannen en de doelstellingen vanaf de start samen bedacht en vastgesteld zijn, is er breed draagvlak voor de spaarplannen: “Ik wil doen wat ik kan en als we dat samen doen, dan maken vele kleintjes een grote.” Door die instelling is er heel breed een inzet en enthousiasme om te gaan voor die plannen die we samen hebben gemaakt. De jongeren die nu een jaar of 20, 30 zijn, weten: we doen dit voor een gezonde financiële toekomst voor de gemeente waar wij en onze kinderen ook in de toekomst deel van uit maken. De ouderen van nu hopen er nog lang bij te kunnen zijn en zijn blij dat ze daar nu ook hun steentje aan mogen bijdragen, ook voor hun (klein)kinderen. En ondertussen gaat het lokale, nationale en internationale gemeenteleven met al haar activiteiten door. Waaronder ook de verschillende vormen van zendingswerk op de verschillende continenten wereldwijd.

Golden Heart CGN SchermerBrochure van CGN Schermer, met een impressie van de toekomst

Bewaren