Vernieuwing in de ouderdom

Tijdens het landweekend van CGN neemt het seniorensamenzijn op de zaterdagmorgen een bijzondere plaats in. Zo’n 80-100 senioren in de leeftijd van 65+ komen hier bij elkaar. Dat is elke keer een verheugd weerzien. Na een half uur ”bijpraten” is het tijd voor de Bijbel, versterking van de hoop die ligt in het evangelie dat ons dagelijks kan vernieuwen en veranderen. Ouderen met dit perspectief zijn allesbehalve uitgeblust.

Zaterdag 17 juni jl. was het een extra fijn samenzijn met Sverre Riksfjord (Noorwegen) en Jan-Hein en Joke Staal. Maar er was ook iets bijzonders te vieren, want Wim en Nelly Mensink waren 60 jaar getrouwd. ‘Gelukkig getrouwd’, zoals Wim Mensink zei. Velen benutten de gelegenheid om hun grote dankbaarheid en respect voor dit echtpaar te uiten tijdens dit samenzijn.

Het diamanten bruidspaar: Wim en Nelly Mensink

Als je ouder wordt kun je vastroesten in gewoonten. Maar in plaats daarvan kan bij het ouder worden de liefde ook rijker en overvloediger worden. Wie vervuld is van deze liefde voor God en zijn naaste, wil dit uiten en die verlangt om de ander goed te doen.

Wim en Nelly Mensink betuigden hun grote dankbaarheid dat zij 55 jaar  geleden in CGN-gemeente Terwolde zijn gekomen. Vijf van hun zeven kinderen hebben op volwassen leeftijd ook gekozen om deel uit te maken van CGN. Twee hebben andere keuzes gemaakt. Maar Wim en Nelly Mensink zijn erg blij met de goede verhouding die zij met al hun kinderen hebben. En last but not least zijn zij ook bijzonder dankbaar voor elkaar en voor het feit dat God hen nog voor elkaar heeft bewaard na een periode van ernstige ziekte.

Het seniorensamenzijn was ook deze keer een heerlijk samenzijn dat ons denken heeft geïnspireerd en vernieuwd.

Bewaren

Bewaren

Bewaren