Meiweek 2018: klaar voor een inhoudsrijk, actief en veilig evenement

Het bruist van activiteit binnen Christelijke Gemeente Nederland: de Meiweek is in aantocht. Het evenement vindt jaarlijks plaats op Pagedal tijdens de meivakantie, dit jaar van 28 april tot en met 5 mei. De bijna 1.600 deelnemers kunnen zich verheugen op bijeenkomsten rondom de Bijbel, afgewisseld met leuke en interessante activiteiten voor jong en oud.

Veiligheid voor alles

Siemen Bruins

Zoveel mensen een week lang bij elkaar, waarvan meer dan 45% kinderen en jongeren onder de 21 jaar – dat vergt flink wat organisatie. Al maandenlang zetten meer dan 300 vrijwilligers zich in om ook deze Meiweek tot een betekenisvolle en mooie belevenis te maken voor alle deelnemers. Een randvoorwaarde hiervoor is een duidelijk beleid op het gebied van veiligheid.

Veiligheidscoördinator Siemen Bruins vertelt hierover: “Veiligheid begint met een goede voorbereiding. Het projectteam van de Meiweek stelt een draaiboek op en van daaruit worden de verschillende acties in gang gezet. De organisatoren van elke activiteit maken een risico-inventarisatie, waarbij ze antwoord geven op vragen als: Wat is je doelgroep? Zijn er kwetsbare deelnemers die extra begeleiding nodig hebben? Welke risico’s brengt het materiaalgebruik of het soort activiteit met zich mee? Welke vaardigheden zijn nodig om jouw activiteit goed te laten verlopen? Ook omgevingsfactoren kunnen een risico vormen, zoals weersomstandigheden of grote groepen publiek.”

Betrokken vrijwilligers

Een risico-inventarisatie is een tijdrovende klus, maar Siemen laat weten: “Het is motiverend om met enthousiaste vrijwilligers te werken die het goed en veilig willen maken voor de deelnemers van hun activiteit. Zo’n inventarisatie is gewoonlijk niet het populairste onderdeel van de voorbereiding, maar ik merk bij hen de bereidwilligheid om er tijd in te steken, en zie dat het bewustwording creëert.”

Tijdens de Meiweek staat een EHBO-team klaar dat bij verschillende activiteiten aanwezig is. Daarnaast is er een team dat toezicht houdt bij de bijeenkomsten en bij de activiteiten. “In aanloop naar de Meiweek hebben we met de verantwoordelijken van toezicht bij elkaar gezeten om de ontruimings- en calamiteitenprocedures door te spreken. Het was heel nuttig om de communicatie af te stemmen.”

Dit jaar vindt er naast de jaarlijke Pagedalloop een “Colorrun” plaats op vrijdag 4 mei. Zoals altijd staan EHBO-ers stand-by, in de hoop dat ze niet in actie hoeven te komen.
Jonge mensen van het team toezicht hebben naast de veiligheid het welzijn van alle deelnemers voor ogen.

Mentoren

Voor het kinder- en jongerenwerk binnen CGN worden in elke regionale gemeente verantwoordelijken aangesteld. Dit zijn (jong)volwassenen die achter de doelstellingen van CGN staan en een hart voor kinderen en jongeren hebben. Deze vrijwilligers zijn ook degenen die zich tijdens de Meiweek inzetten als organisatoren en begeleiders. Siemen: “Het Meiweek projectteam selecteert organisatoren die een onderdeel of activiteit uitwerken. Daarbij krijgen ze ondersteuning toegewezen uit een pool met vrijwilligers.”

“Het is belangrijk dat alle vrijwilligers beseffen welke verantwoordelijkheid ze dragen, en wat zij zelf uitdragen door hun eigen gedrag. Het is niet voor niets dat we binnen CGN de jongvolwassenen die werken met jongeren en kinderen ‘mentoren’ noemen. Ze hebben een voorbeeldfunctie.”

Sociale veiligheid

Siemen vertelt dat het afgelopen jaar tijdens een landelijk seminar, maar ook tijdens workshops in regionale gemeenten is gewerkt met het thema ‘sociale veiligheid’. “Hierbij zijn onderwerpen naar voren gekomen als digitaal pesten, individuen buitensluiten en grensoverschrijdend gedrag. Ook aangrijpende thema’s als seksueel misbruik en het voorkomen van geweld zijn besproken. We blijven continu werken aan kennis en bewustwording omtrent het waarborgen van sociale veiligheid en het mag duidelijk zijn dat we hier een nul-tolerantie-beleid voeren.”

Voor de Meiweek betekent dit concreet dat de organisatoren analyseren welke deelnemers aan hun activiteit extra aandacht behoeven. Het Meiweek projectteam kijkt mee of er voldoende en geschikte begeleiders zijn per activiteit, die ook adequaat kunnen optreden. Siemen: “Gelukkig is mijn ervaring dat een evenement als de Meiweek een positieve uitwerking heeft, het bewerkt een hele goede sfeer. Over het algemeen zijn er geen noemenswaardige incidenten geweest de afgelopen jaren.”

Winnen is belangrijk, maar de sfeer in het team nog meer! Dat is het motto van de voetbalcoaches in de verschillende CGN-gemeenten die hun jonge spelers klaarstomen voor de PagedalCup junior tijdens de Meiweek.

Met elkaar en voor elkaar

Siemen beschouwt zijn taak als veiligheidscoördinator als een dankbare en uitdagende opgave. “Werken aan een goed en veilig klimaat voor kinderen en jongeren ligt me extra na aan het hart. Het maakt me blij als ik zie dat zij zich tijdens activiteiten op hun gemak voelen. Helemaal zichzelf mogen zijn, en zich een onderdeel van CGN weten. Dat geeft energie om aan de slag te zijn met veiligheid binnen CGN.”

Met Siemen dragen vele andere CGN-gemeenteleden hun steentje bij aan een goede en veilige Meiweek. De afgelopen maanden zijn duizenden uren besteed aan alle overige voorbereidingen: van het arrangeren van muziek, creëren van films en presentaties met een christelijke boodschap, tot het voorbereiden van sporttoernooien, creatieve workshops en een ‘Speelland’ voor de allerkleinsten. Aan elke doelgroep is gedacht: naast leuke uitdagingen voor kinderen en jongeren is er bijvoorbeeld ook een activiteit die speciaal gericht is op mensen met een verstandelijke beperking. Verder kunnen de dames zich opgeven voor een wandeltocht, de 30+ heren voor een sportieve volleybalmiddag. Voor de 60+ staat een high tea op het programma. En bij al die programmaonderdelen staan vrijwilligers klaar om alles zorgvuldig te begeleiden.

Bekijk hieronder een fotoserie van diverse voorbereidingen voor Meiweek 2018.

Vele uren zijn gestoken in het arrangeren en repeteren van muziekstukken en liederen. Op verschillende momenten tijdens de Meiweek zal het CGN-orkest en koor deze ten gehore brengen, onder andere tijdens de SongMission avond op 2 mei.
Ook het CGN-jeugdorkest heeft hard geoefend op swingende muziekstukken.
CGN Rotterdam en CGN Schermer oefenen samen een korte voorstelling voor de kinderconferentie op zondag 29 april.
De meiden van CGN Almelo studeren een dans in ter gelegenheid van de kinderconferentie.
In de studio wordt een lied opgenomen dat speciaal is geschreven voor de familiemiddag op zaterdag 5 mei.
In verschillende gemeenten wordt gewerkt aan creaties voor een feestelijke entourage op Pagedal. Deze dames van CGN Utrecht maken fleurige slingers voor het park.