Live-uitzending van Brunstadfeest in Canada

Midden in Canada, en in het midden van het Noord-Amerikaanse continent, ligt de stad Winnipeg. Hier ontstond de eerste gemeente van Brunstad Christian Church (BCC) in Noord-Amerika, en afgelopen weekend organiseerden de 165 leden een inspirerende en feestelijke live-uitzending voor alle BCC gemeenten over de hele wereld.

Elk halfjaar worden de zogenaamde Brunstadfeesten gehouden die de BCC gemeenteleden wereldwijd samenbrengen voor opbouw, inspiratie en een collecte. Diverse BCC gemeenten hebben al eens de taak toevertrouwd gekregen om deze feesten te organiseren, en de organisatoren in Winnipeg hebben hun feest in een jaar tijd voorbereid.

De uitzending begon met prachtige beelden van de Canadese vlakten met de film “Land of the Silver Birch”, voordat het koor de toon zette voor een meer dan vier uur durend feest met inspirerende films, geloofsopbouwende toespraken, zang, en optredens van de kinderen en jeugd.

De gemeente van Winnipeg is een levenskrachtige geloofsgemeenschap met een groot aantal kinderen en jeugd. Dit weekend was het hun beurt om een live tv-uitzending te maken voor de rest van de wereld op BrunstadTV. Foto: BCC

BCC’s eerste gemeente in Noord-Amerika

Kathy Albig. Foto: BCC

Kathy Albig, een van de organisatoren, vertelt dat deze gemeente de eerste Noord-Amerikaanse gemeente van BCC was. De gemeente ontstond nadat enkele vrienden uit Winnipeg een christelijke conferentie in 1965 in Duitsland hadden bijgewoond, waar ze contact kregen met gelovigen van BCC.

In de jaren die volgden kwamen evangelisten uit Noorwegen regelmatig op bezoek, vooral Sigurd Bratlie, en zijn verkondiging was van grote betekenis voor de verdere opbouw en ontwikkeling van de gemeente. Zijn milde wezen en uitstraling van goedheid en warmte maakten grote indruk op degenen die hij ontmoette. Hoe dit de kleine, nieuwe gemeente extra heeft beïnvloed kwam ook naar voren in een film over het begin van de gemeente in Winnipeg.

Contact met geloofsgenoten over de hele wereld

Winnipeg ligt in het midden van het Noord-Amerikaanse continent en het is 18 uur rijden naar de dichtstbijzijnde gemeente van BCC. Toch is het een levenskrachtige geloofsgemeenschap gebleken die actief onderdeel uitmaakt van de lokale gemeenten in Noord-Amerika. Ongeveer acht keer per jaar nemen zij deel aan de regionale conferenties in Victory, New York, waar de BCC gemeenteleden uit zowel Canada als de Verenigde Staten bij elkaar komen voor geloofsversterkende conferenties. Daarnaast reizen veel van de leden regelmatig naar de internationale conferenties in Noorwegen, die ze ook meevolgen via de tv-uitzendingen.

Het koor uit Winnipeg zette de toon voor het feest. Voor de leden hier is het contact met de internationale gemeenschap in BCC cruciaal geweest voor de ontwikkeling van de gemeente. Foto: BCC.

“Omdat Winnipeg ver bij andere gemeentes vandaan ligt, heeft het contact dat we gehad hebben met Noorwegen, de verkondiging en de internationale gemeenschap die voortkomt uit de conferenties daar, heel veel voor ons betekend”, zegt Kathy Albig. “Het is doorslaggevend voor onze ontwikkeling als gemeente geweest dat we onszelf niet hebben geïsoleerd, maar de gemeenschap opzochten.”

Zendingswerk dat verschil maakt

De collectie dit weekend leverde meer dan 9 miljoen Noorse kronen op (ca. 950 duizend euro) voor het internationale zendingswerk voor BCC. Kathy Albig vertelde dat de motivatie die de organisatoren hebben gehad voor deze collecte mede voortkwam uit hun dankbaarheid voor het zendingswerk dat nog steeds zijn uitwerking heeft.

Sinds Sigurd Bratlie op verschillende zendingsreizen in de jaren zeventig en tachtig Noord-Amerika heeft bezocht, is de gemeente tot groei en ontwikkeling gekomen. En tegenwoordig is het tv-kanaal BrunstadTV een belangrijk hulpmiddel voor zendingswerk, dat alle internationale conferenties en evenementen uitzendt naar de leden over de hele wereld.

Kåre J. Smith is de laatste 40 jaar vele malen naar Winnipeg gereisd en sprak zijn dankbaarheid uit over hoe de gemeente zich hier heeft ontwikkeld vanaf het begin in 1960. Foto: BCC

Opbouw en inspiratie op internet

In Winnipeg en vele andere plaatsen wordt de verkondiging en onderricht actief gevolgd door middel van zowel de tv-uitzendingen, literatuur als het mediaportaal BMM. Hier zijn gemeenteliederen, artikelen en toespraken van conferenties te vinden tot vele jaren terug. Er wordt veel tijd en energie gestoken in het webportaal en de websites voor de zending, zodat de inhoud altijd actueel en beschikbaar is.

Daarnaast verschijnen dagelijks podcasts voor de jeugd, die opwekken tot een ​​persoonlijk christenleven. Dit is een waardevolle bron van kennis over het geloof en de leer van de gemeente voor mensen uit alle delen van de wereld, waar ook enkele vrienden uit Winnipeg hun grote dankbaarheid voor uitten.

Tijdens het feest werden er vele inspirerende versies van bekende liederen uit BCCs liederenboek “Wegen van de Heer” gezongen, die in diverse talen is vertaald en zowel digitaal als in gedrukte versie verkrijgbaar is. Foto: BCC

Een jaar van werken is voorbij, maar de vriendschap en gemeenschap zijn versterkt

Voor de organisatoren was deze tv-uitzending een groot project, en toen de camera’s waren uitgeschakeld werd het feest afgesloten met een eigen ‘Afterparty’. Een van de leden vatte deze periode samen door te zeggen dat er in Winnipeg altijd al een goede gemeenschap was, maar dat in het laatste jaar de vriendschap, eenheid en de liefde jegens elkaar was toegenomen en dat er nieuwe talenten en kwaliteiten naar voren zijn gekomen.

“Onze gemeente is niet zo groot, maar iedereen is bereid geweest om te doen wat ze konden, op hun eigen manier, ten behoeve van de gemeenschap. Dit is nog duidelijker geworden na dit gezamenlijke project, dus we zijn zo blij dat we dit mochten doen”, besluit Kathy Albig.

Talentvolle muziekkanten van Winnipegs eigen band tijdens de televisie-uitzending. Foto: BCC
Gasten uit de Verenigde Staten, Europa en elders in Canada hadden ver gereisd om op 14 april deel te nemen aan het feest in Winnipeg. Foto: BCC
Kinderen en jongeren in twee verschillende shows, hier een leuk optreden halverwege het feest. Foto: BCC
De jeugd maakte indruk met toneel, dans en mooie liederen. Foto: BCC

Dit artikel is uit het Noors overgenomen van BCC.no: Direktesendt TV-fest fra Canada