BCC evenementen in juli 2021

Een feestelijke verwachting hing in de lucht bij de opening van de zomerevenementen van Brunstad Christian Church (BCC). Van 17 tot en met 25 juli zijn de dagen gevuld met geloofsopbouw en activiteiten, en tijdens de openingsbijeenkomst hoorden we onder andere over de gemeenschap in het licht, in het koninkrijk van Gods geliefde Zoon.

Terwijl de omgeving baadde in de avondzon, arriveerde een verwachtingsvolle stroom deelnemers op Brunstad in het zuiden van Noorwegen. De vreugde van het weerzien zorgde voor een goede sfeer, terwijl de een na de ander via de coronacontrole in een van de vijf zones in de zaal plaatsnam.

Op weg naar de openingsbijeenkomst op zaterdagavond 17 juli hing er een feestelijke verwachting in de lucht. Foto: BCC

Naast de deelnemers in de grote zaal aan de Oslofjord, woonden zaterdag 17 juli medegelovigen uit bijna 50 landen de openingsbijeenkomst online bij. Meestal komen er meer reizigers uit de verschillende continenten, maar ook dit jaar is er een internationale deelname via het scherm. Zo komt een diversiteit aan talen en nationaliteiten voorbij door middel van zang, toespraken en andere bijdragen.

Niek en Linda uit CGN Schermer

In Nederland volgen veel gemeenteleden van CGN de online uitzendingen, maar verschillende Nederlanders maken dit jaar weer van de gelegenheid gebruik om deel te nemen aan de evenementen van Brunstad Christian Church. Niek (34) en Linda (34) uit CGN Schermer zijn er ook met hun twee dochters. Niek vertelt:

“Het evangelie van God, dat is waar het in de bijeenkomsten over gaat; in waarheid te mogen veranderen door Gods Woord en Zijn kracht! En daarbij de krachtige bemoediging dat God het werk dat Hij in ons begint zal voleindigen. Het is prachtig elkaar te spreken op zo’n plek, zoveel mensen die we al zo lang niet hadden gezien, ook uit veel andere Nederlandse gemeenten. Je bent hier even uit de hectiek van alledag. In deze coronatijd is het een iets grotere onderneming om naar Noorwegen te reizen, ook vanwege de spanning van wel of niet een land binnen mogen. Maar de reis is heel goed gegaan, en betaalt zich dubbel en dwars terug. Het is fantastisch hier!” (red. CGN)

Gemeenschap in het licht

Tijdens de openingsuitzending werd voorgelezen uit Kolossenzen 1:12-14: “Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.”

We hoorden over het koninkrijk van het licht en de kracht die beschikbaar is voor degenen die hun leven in het licht van God hebben. De verlossing in Jezus biedt ons grote mogelijkheden om te leven naar Gods Woord en om te overwinning over alle zonde. Als we Gods geboden gehoorzamen, kan Hij ons tot een zegen maken.

Een inspirerende openingsbijeenkomst, waarin we hoorden over het koninkrijk van het licht, en de kracht die beschikbaar is voor hen die hun leven in het licht van God hebben. Foto: BCC

“Wanneer we in gemeenschap komen met de Vader der Lichten, van wie alle goede en perfecte gaven komen, hebben we altijd iets om de anderen te geven, altijd iets om tot een zegen te zijn. Zo is het als we ons met heel ons hart aan Jezus overgeven,” zei Kåre in de openingstoespraak.

“Als je zo’n ‘heelhartig’ persoon bent die echt ergens voor staat, dan zul je Zijn rijke kracht kennen. Dan kunnen we zo leven dat we ons erop verheugen onze Schepper te ontmoeten en rekenschap af te leggen als ons leven op aarde voorbij is; we ontmoeten Hem niet alleen als een genadige God, maar als een rechtvaardige rechter.”

Hij haalde ook aan wat er in de tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 5, vers 15 staat geschreven: “Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is.”

Na de bijeenkomst is het tijd voor een gezamenlijke maaltijd en de avond gaat verder met goede gesprekken. Foto: BCC

Zomerevenementen = geloofsversterkend samenzijn en goede herinneringen maken

Dat we samen kunnen zijn voor geloofsopbouw is belangrijk voor de gemeenschap, en velen van ons merken het gezonde effect dat het op ons heeft als mensen, zowel geestelijk als persoonlijk. We worden gesterkt in het geloof, en er is ruimte voor jong en oud om oude vrienden te ontmoeten en nieuwe vrienden te maken.

Negen dagen lang is er een gevarieerd programma voor verschillende leeftijdsgroepen, met 14 kleinere evenementen. Kinderen kunnen zich verheugen op sport, recreatieve activiteiten en drie kinderdagen. Voor jongeren zijn er ook aparte dagen, themabijeenkomsten en activiteiten. Er is een seniorenlunch voor de ouderen en geloofsopbouw in de grote zaal voor de volwassenen. Bekijk voor een indruk ook de artikelen en foto’s op BCC.no!

Swipe voor meer foto’s:

Foto: BCC

Dit artikel is met enkele aanpassingen uit het Noors overgenomen van BCC.no:  Åpningsmøte: Samfunnet i lyset