Recente media-aandacht

CGN heeft kennisgenomen van diverse publicaties van met name NRC Handelsblad (onderzoeksjournalist Joep Dohmen) in de afgelopen weken over: inzet van kinderen bij fondswervingsactiviteiten, overtreding van de arbeidstijdenwetgeving, belastingontwijking en zelfverrijking door de leiding ten koste van onze geloofsgemeenschap.

REACTIE CGN

CGN verwerpt elke vorm van kinderarbeid – Het mag duidelijk zijn dat CGN en haar stichtingen zich vanzelfsprekend willen houden aan alle geldende wet- en regelgeving. Graag verwijzen we naar de eerder gepubliceerde verklaringen: www.dwn.nl en het artikel “Kinderarbeid”

CGN betracht zorgvuldigheid bij belastingzaken – CGN laat zich bij het bepalen, uitvoeren en evalueren van haar fiscale beleid bijstaan door adviesbureaus met financiële en fiscale expertise. Wij willen zorgvuldig omgaan met onze verantwoordelijkheid en de algemeen nuttige status van onze organisaties.

CGN neemt krachtig afstand van de beschuldiging van zelfverrijking – CGN neemt krachtig en volledig afstand van de beschuldiging dat de leiding van de geloofsgemeenschap zich zou verrijken ten koste van de (spaar)gelden van de geloofsgemeenschap. Het bestuur van CGN is zeer erkentelijk voor de inzet van de heer Jan-Hein Staal, die zich in de loop van vele jaren met vele duizenden uren belangeloos heeft ingezet voor de geloofsgemeenschap.

CGN werkt aan een gezonde financiële huishouding – De gemeenten van CGN en BCC werken na de bankencrisis van enkele jaren geleden aan een gezonde financiële huishouding. De gespaarde tegoeden zullen de komende jaren zichtbaar worden in noodzakelijke nieuwbouw en uitbreiding van de zalen en terreinen van de lokale CGN-gemeenten aan wie het geld toebehoort. En wij verheugen ons erover dat niet in de laatste plaats onze jeugd en kinderen daarvan zullen profiteren.

Achtergrond

De massieve media-aandacht staat niet op zichzelf. We geven graag een korte schets van de achtergrond waartegen de berichtgeving van NRC Handelsblad plaatsvindt.

In de brief aan bestuursleden van Stichting CGN, waarin Jonathan van der L. op 29 januari 2016 melding doet van zijn twee jaar durende dubbelleven, schrijft hij ook dat hij beschikt over een archief van bijna tien jaar correspondentie ‘waarvan kranten zouden smullen’. Daar voegt hij aan toe: ‘ik wil met rust gelaten worden voor de rest van mijn leven, maar als er op een of andere manier naar me gebeten wordt, dan bijt ik terug.’

Op 2 maart jl. wordt Jonathan van der L. aangehouden op verdenking van verduistering van 8 miljoen euro uit stichting Hippo Mundo Charity (HMC), een onderdeel van de internationale geloofsgemeenschap Brunstad Christian Church (BCC). Voor alle duidelijkheid: deze 8 miljoen betreft geen (spaar)gelden van lokale gemeenten in Nederland of internationaal. Kort na de aanhouding van Jonathan van der L. krijgen CGN-organisaties en meerdere leidinggevende personen afpersingsbrieven waarin extreem grote geldsommen worden geëist voor gegevensdragers met documenten, beeldmateriaal en correspondentie van Jonathan van der L. Wordt het geldbedrag niet betaald, dan wordt het materiaal verkocht of doorgespeeld aan de media.

Tijdens het strafproces wisselt Jonathan van der L. van advocaat. De nieuwe advocaat, de heer John Peters, schrijft op zijn website: “Publiciteit kan soms vele voordelen hebben voor verdachten. Laat dat maar aan Peters Advocaten over.”

In de artikelserie van de afgelopen weken schrijft NRC Handelsblad dat het beschikt over 200.000 e-mails, documenten en beeldmateriaal uit het archief van Jonathan van der L. Er zijn twee routes denkbaar waarlangs het materiaal in handen van de krant is gekomen: de bovengenoemde afperser(s) of de advocaat van Jonathan van der L.

Wij constateren dat NRC Handelsblad aan advocaat John Peters een platform biedt, alleen al door hem aan het woord te laten in deze artikelserie met de hierboven door ons weersproken beschuldigingen.

Een nadere duiding van de genoemde feiten laten we aan de lezer.

Bewaren