Landweekend November

Het is eind november en meer dan duizend mensen pakken hun koffers en rijden richting Pagedal voor opnieuw een fantastisch weekend samen. Wat een feest om weer samen te mogen zijn met zoveel goede vrienden! Dit weekend zijn ook Bernt Hustad en zijn vrouw Magnhild uit Molde (Noorwegen) bij ons.

Tijdens de verschillende samenkomsten op 26 en 27 november wordt in rijke mate geestelijke kost geserveerd. Tijdens de eerste samenkomst op zaterdag horen we uit de eerste brief van Petrus. Boven al het andere in het leven, dus als hoogste prioriteit, staat: ‘bestendige liefde’ tot elkaar te hebben. We kunnen leren liefhebben met een blijvende liefde, die niet afhankelijk is van sympathie of antipathie. De Bijbel leert ons dat wij de ander kunnen liefhebben zoals God ons liefheeft, zonder eisen of veroordelende gedachten. Jezus is de weg naar deze blijvende liefde voorgegaan. Hij overwon de inwonende ‘vijandschap’, die eisen of veroordelende gedachten met zich meebrengt. Mensen die zó leren liefhebben zijn gelukkig en vrij, hoe een ander ook is.

Bernt en Magnild Hustad

Freerunning en andere activiteiten

Tussen de samenkomsten door kunnen de kinderen en jeugd hun energie kwijt in verschillende activiteiten. Een freerunning parcours daagt de jongeren uit om hun eigen weg zo efficiënt mogelijk af te leggen en daarbij mentale en fysieke obstakels te passeren. Vooral jongens leven zich uit met gewaagde sprongen en salto’s. Als dit niet helemaal op je lijf geschreven is, kun je de uitdaging aangaan tegen andere teams met zaalvoetbal, basketbal of trefbal. We nemen ook even een kijkje bij de kinderen, die hun eigen piet aan het knutselen zijn onder de enthousiaste leiding van jeugd en moeders. In hoogsteigen persoon komt ineens de Sint langs, natuurlijk met een paar echte pieten.

Freerunning: Sommige jongeren blijken natuurtalenten
Een actief potje trefbal
Hoog bezoek 😉

Jeugdsamenkomst

Na een opbouwende jeugdsamenkomst over het Woord van God dat als een lamp voor je voet is en een licht op je pad, zijn we deelgenoten van een ‘huiskamergesprek’ op het podium waarin Bernt en Magnhild Hustad ons meenemen in hun levensverhaal rond hun bekering en hun leven als discipel. Bernt Hustad kan prachtig vertellen met veel gevoel voor humor. Ze bemoedigen de jongeren om als discipelen van Jezus te leven. Dat maakt je leven inhoudsrijk en waardevol.

Alles werkt mee ten goede

Op zondagochtend horen we een enorm bemoedigende boodschap. Als we God van harte liefhebben dan weten wij ook dat God alle dingen voor ons laat meewerken ten goede, omdat we in alle dingen die op ons levenspad komen kunnen leren om steeds meer op Jezus te gaan lijken. Wij weten zelf lang niet altijd wat het beste is voor ons leven als christen. Zoals in het bekende lied van Jacqueline E. van der Waals staat: “Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen, Als Gij mij de keuze liet!” Zo’n vertrouwen op God hebben maakt ons niet passief. Dit is een actief geloof, waarbij we al onze bezorgdheid op God mogen werpen en tegelijkertijd leren om als christen tot Gods eer te leven in alles wat Hij dan op onze weg brengt.

In gesprek met Bernt en Magnild Hustad na de jeugdsamenkomst
Grand Café op zaterdagavond

Seniorenbijeenkomst

Ook de senioren hebben hun eigen samenzijn op de zaterdagmorgen met Bernt en Magnhild Hustad. Het bijeenzijn start met vrolijk geroezemoes en een geurige bak koffie. Deze senioren zijn beslist geen groepje oudere mensen die alles al achter de rug hebben en moeizaam hun laatste levensjaren doorploegen. Integendeel, er wordt enthousiast gesproken over de uitdagingen van het ouder worden en om ook in die periode van je leven discipel te zijn.

Bemoedigd en versterkt gaat  iedereen na zo’n weekend weer naar huis, met zin in: ‘wat de toekomst brengen moge’ want: ‘mij geleidt des Heren hand‘.

Bewaren

Bewaren

Bewaren