Onjuiste berichtgeving NRC Handelsblad

NRC Handelsblad publiceerde op 11 mei een artikel waarin journalist Joep Dohmen schrijft dat Rabobank de relatie met CGN verbreekt naar aanleiding van eerdere publicaties in NRC Handelsblad (eveneens van Joep Dohmen).

De informatie waarover NRC zegt te beschikken is niet juist. Ons is bekend dat Rabobank met CGN in gesprek wil n.a.v. de eerdere publicaties in NRC Handelsblad. Rabobank heeft echter bevestigd dat een gesprek niet betekent dat zij de relatie met CGN verbreekt. Wij vertrouwen erop dat de Rabobank de relatie met CGN niet zal verbreken.

NRC refereert aan een brief van de afdeling financial restructuring & recovery van de bank. Deze brief is bij CGN niet bekend en Rabobank heeft aan CGN bevestigd dat de brief, waaraan in het NRC-artikel wordt gerefereerd, ook bij Rabobank niet bekend is.

In het artikel wordt tevens melding gemaakt van onderzoek van Rabobank waaruit zou blijken dat fiscale regels zijn overtreden door CGN. Van dit onderzoek is ons niets bekend. CGN ontkent elke aantijging van NRC als zou CGN zich schuldig maken aan fraude of het overtreden van fiscale regels, alsook de andere aantijgingen over “kinderarbeid” en “zelfverrijking door de leiders”, ongegronde aantijgingen die NRC de laatste maanden stelselmatig herhaalt. De enige fraude die ons bekend is, is fraude gepleegd door Jonathan van der L., een ex-lid van CGN.