“Majesteit, mag ik ook helpen?”

Carleen Reuvekamp uit Almelo stuurde in 2012 als meisje van 10 een briefje naar de koningin. Omdat ze zo graag wilde helpen met vouwen, maar dat mocht niet van de ‘kinderarbeidwet’ zoals zij het in kindertaal schreef. Ze vraagt in haar brief of de wet veranderd kan worden, zodat ze wel mee kan helpen. Ze kreeg ook antwoord.

Deze dagen kreeg de redactie van deze website het briefje van Carleen en het antwoord daarop onder ogen, naar aanleiding van de commotie in de media rond thuiswerkklussen die in het kader van fondswerving voor CGN zijn uitgevoerd. Het briefje van Carleen gaat over deze thuiswerkklus waarin doosjes werden gevouwen.

We hebben Carleen meteen even opgebeld en gevraagd of ze nog wist dat zij toen dat briefje had geschreven en of ze het goed vindt als wij daar iets over schrijven. En dat hebben we ook maar even aan haar ouders gevraagd. Ze woont nu met haar ouders en broer en zus in Noorwegen en gaat naar de samenkomsten van Brunstad Christian Church in Eiker.

Ze begint te lachen, ‘ja hoor dat weet ik nog heel goed! Toen was ik tien jaar. En jullie mogen dat best op jullie website zetten.’

Waarom heb je die brief toen geschreven? – ‘Ik had zo’n zin om met dat vouwen mee te helpen maar dat mocht niet, je moest ouder zijn. Mijn opa was daar altijd bij, en dan wou ik ook mee want dat leek me zo gezellig. Maar ik was te jong en toen dacht ik: ik ga een brief aan de koningin schrijven. En toen heb ik een hele leuke brief van de koningin teruggekregen.’

Je bent nu een paar jaartjes ouder…  Ja, ik ben nu 14, bijna 15. 

Hoe denk je er nu over om te helpen met werken? – Carleen vertelt als een spraakwaterval: ‘Dat is geweldig, hier in Eiker is van alles te doen, ik vind het heel leuk om mee te werken, en je bent in een gezelschap dat een heel goede invloed op je heeft.’

Waar merk je dat dan aan? Dan is er zo’n goeie sfeer, dan denk je er bijna niet aan dat je werkt, je bent gewoon samen met vrienden waar je het leuk mee hebt.’

Mag je wel werken? Hoe is dat in Noorwegen? – ‘Ja ik mag werken, maar er is ook werk waar ik nog niet aan mee mag doen omdat ik daar nog steeds te jong voor ben. Maar er zijn genoeg dingen waar ik wel aan mee mag helpen, allerlei klusjes, opruimen, schoonmaken in de zaal… Het maakt mij eigenlijk helemaal niet uit wat ik doe, ik ben gewoon samen met de mensen om mij heen, dat is echt heel gaaf.’

Heb je wel tijd voor school? – ‘Ja hoor, ik heb genoeg tijd voor school en om te leren. Dat gaat heel goed samen. In de gemeente hier is bijna elke dag wel iets te doen. Je kunt kiezen om aan allerlei activiteiten mee te doen, ik doe mee aan dansen en voetbal en met media en muziek. Bijvoorbeeld met de dansgroep gaan we een reis maken ergens naartoe, dat kost geld en daar werken we dan ook voor en daar krijg je dus ook weer iets leuks voor terug. Terwijl dat werken ook al leuk is.’

Dus eigenlijk dubbel leuk? – ‘Ja absoluut!’

Snap je dat er een wet is dat kinderen niet mogen werken? – ‘Ja, daar heb ik wel op school over geleerd, lang geleden werden kinderen gedwongen.’

Wat vind je daarvan als kinderen gedwongen worden om te werken? – ‘Het is heel goed dat die wet is gemaakt, maar als iemand graag wil helpen dan vind ik nog steeds dat je moet kunnen helpen. Maar ik wil niet dat kinderen gedwongen worden om te helpen, want dat is natuurlijk helemaal niet goed.’

We bedanken Carleen voor het interview en wensen haar veel succes!

Als redactie van deze website vinden wij het heel leuk dat Carleen als kind zo’n briefje naar de koningin heeft gestuurd. Het is natuurlijk heel goed dat de Nederlandse wet regelt vanaf welke leeftijd en in welke mate kinderen en jongeren mogen werken. De arbeidstijdenwet geeft evenwichtige kaders die kinderen en jongeren in bescherming nemen. Kinderen moeten alle nodige bescherming krijgen, ook als zij zelf iets anders willen. Dus voor alle duidelijkheid: wij pleiten niet voor aanpassing van de wetgeving, maar wij vinden het leuk om iets van het enthousiasme te laten zien waarmee binnen onze geloofsgemeenschap naar werken wordt gekeken.

Hieronder is dan dat briefje van Carleen, en daaronder het wijze antwoord van de Secretaris van Hare Majesteit de Koningin:

Briefje van Carleen zoals ze dat toen zelf heeft getypt
Brief zoals Carleen die kreeg van de Algemeen Secretaris van Hare Majesteit de Koningin

Lees ook onze reacties op de berichtgeving in de media over ‘kinderarbeid’ bij CGN: