Online training ‘Bestuur en Financiën’

Op 18 januari 2021 verzorgde CGN een online cursus voor bestuurders, commissie- en raadsleden en anderen die bij de uitvoering van hun taken binnen CGN te maken krijgen met financiële stukken. Het doel van de training was om kennis op te frissen en het lezen en interpreteren van financiële documenten beter onder de knie te krijgen.

Goed bestuur waarborgen

Bestuurders en commissie- en raadsleden krijgen regelmatig financiële stukken onder ogen met de vraag voor instemming, goedkeuring of advies. Voor de één is dat bekend terrein, voor een ander is het wat lastiger om als vrijwillig bestuurder zonder financiële achtergrond je weg in de cijfers te vinden. Niet iedereen krijgt er in zijn dagelijks werk regelmatig mee te maken.

Het is van belang dat elk bestuurslid in staat is om de financiële stukken in ieder geval op hoofdlijnen te begrijpen en opvallende zaken te kunnen signaleren en daarover vragen te stellen. Als bestuur ben je immers gezamenlijk verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. En het maakt het werk als bestuurder ook leuker!

Groot animo

Dat er behoefte was aan zo’n opfriscursus bleek wel uit de opkomst deze avond. Zo’n 45 deelnemers luisteren geconcentreerd naar Matthias die de deelnemers deze avond door de lesstof heen loodst. In het dagelijks leven werkzaam als Business Controller kent hij de weg in de cijfertjes. “Een mooie uitdaging om het financiële vakjargon in Jip-en-Janneke-taal over te brengen,” vindt Matthias. Om de theoretische lesstof wat levendiger over te brengen worden de deelnemers aan de hand van interactieve opdrachten uitgedaagd om het laatste jaarverslag van CGN uit te pluizen.

Onderwerpen

In de training kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Begroting
  • Jaarrekening als onderdeel van het jaarverslag
  • Fondsenrapportages
  • Financiële rapportages vanuit de lokale besturen
  • Informeren en communiceren over financiën aan de gemeenteleden

Uit de reacties bleek dat de basiscursus voorzag in een behoefte en dat de deelnemers het als nuttig hebben ervaren meer thuis te raken in het financiële vakjargon.

Circa 45 deelnemers volgden de online cursus met uitleg van financieel vakjargon.