CGN Almelo verheugt zich op nieuw ontmoetingscentrum

cgn almelo

De regionale christelijke geloofsgemeenschap CGN Almelo heeft al vanaf 1959 diverse locaties in Almelo gehad voor haar bijeenkomsten. De laatste jaren werkt zij toe naar de ontwikkeling van een nieuwe locatie in het buitengebied van Almelo, waarvan het bestemmingsplan nu definitief is. De leden van CGN Almelo zijn verheugd dat zij hun plannen verder vorm kunnen geven.

Arjan Flierman is lid van de stuurgroep van CGN Almelo die zich bezighoudt met de ontwikkeling van het nieuwe ontmoetingscentrum. Hij vertelt: “De huidige zaal in het centrum van Almelo is te klein geworden en om het gebouw heen is geen ruimte voor sport, spel en ontspanning. CGN Almelo bestaat uit ca. 325 leden, waarvan ca. 60% bestaat uit kinderen en jonge mensen. Op dit moment hebben we rond de zaal geen mogelijkheden om na een dienst iets te ondernemen met bijvoorbeeld de kinderen of gewoon samen buiten op een terras een kop koffie met elkaar te drinken. Onze auto’s kunnen we alleen in de woonwijk en op zeer beperkte parkeerplekken kwijt. Het activiteitenaanbod van CGN Almelo bestaat uit enerzijds bijeenkomsten rond de christelijke, Bijbelse boodschap, en daarnaast activiteiten op het vlak van sport, spel en ontspanning.”

Arjan Flierman vertelt over de ontwikkeling van het nieuwe ontmoetingscentrum voor CGN Almelo
almelo
Het huidige ontmoetingscentrum van CGN Almelo bevindt zich midden in een woonwijk

Een nieuwe plek gevonden

Flierman vertelt verder: “Daarom zijn we extra blij dat we een plek hebben gevonden waar veel meer ruimte is en waar we niet tot last zijn voor onze omgeving. De nieuwe plek ligt aan de Almelosestraat in het buitengebied tussen Almelo en Zenderen. Daar willen we een nieuw ontmoetingsgebouw met bijbehorende voorzieningen realiseren.

almelo
Uitgewerkte plannen voor het terrein

Ontwikkeling vanaf 2010

Eind 2010 kochten we met CGN Almelo de nieuwe gronden aan. Meteen daarna hebben we, vanzelfsprekend in goed overleg met de lokale overheid van de gemeente Almelo, een start gemaakt met de plannen voor het terrein en een nieuw ontmoetingscentrum waar de leden van CGN Almelo op dit moment erg naar uitzien. Begin 2011 hebben we een informatiebijeenkomst met de directe buren gehouden zodat zij goed op de hoogte zijn.

Vervolgens kon de procedure in gang gezet worden om een maatschappelijke bestemming te krijgen voor de nieuwe plek. Ondanks dat we tijdens de procedure zoveel mogelijk rekening hebben gehouden met belangen van omwonenden en aan hun wensen tegemoetkwamen, maakte een groep van tien omwonenden toch bezwaar tegen de bestemmingsplanwijziging van de gemeenteraad in mei 2016. Zij gingen in beroep bij de Raad van State.

De periode rond de jaarwisseling 2016-2017 was daarom voor ons even een spannende periode. Zou het rechtscollege van de Raad van State nu uitspraak gaan doen in het voordeel van de bezwaren tegen de plannen van CGN Almelo? Zouden de publicaties in de kranten nog invloed hebben? Zou een of meer van de 14 bezwaarpunten toch nog tot nadere studie of wijzigingen gaan leiden?

cgn almelo
De nieuwe plek voor CGN Almelo in het buitengebied tussen Almelo en Zenderen

Uitspraak van de Raad van State

In plaats van een uitspraak komt er eerst een brief. De Raad van State maakt bekend dat ze gebruikmaakt van haar recht om 6 weken langer over de uitspraak te doen. De uitspraak is half februari te verwachten. Maar dan, op woensdag 8 februari 2017, publiceert de Raad van State de uitspraak.

Wie de uitspraak heeft gelezen zal kunnen bevestigen dat het best taaie stof is. De conclusie is echter verheugend: ‘De beroepen zijn ongegrond.’ CGN Almelo kan verder met haar plannen die in samenwerking met de gemeente Almelo en het waterschap Vechtstromen zijn uitgewerkt. Vanzelfsprekend zullen wij ook in de toekomst zo goed mogelijk rekening blijven houden met de belangen van onze omgeving. Nu we verder kunnen met de plannen zullen we onze toekomstige buren nog voor de zomer opnieuw uitnodigen om hen te informeren.”

cgn almelo
CGN Almelo bestaat voor 60% uit kinderen en jonge mensen, die binnenkort beschikken over een eigen terrein voor o.a. sport en spel