Pasen: een onmisbaar christelijk feest

Het Paasfeest is een van de meest inhoudsrijke en belangrijke feestdagen voor christenen over de hele wereld. Op de vrijdag ervoor, Goede Vrijdag, herdenken we het sterven van Jezus Christus en met Pasen vieren we zijn opstanding uit de dood. Deze verrijzenis is het fundament van het christelijk geloof. Dat juist geeft ons geloof inhoud.

Om stil te staan bij de werkelijke betekenis van Pasen komen ongeveer 10.000 christenen vanuit de hele wereld samen tijdens een paasconferentie op Brunstad, Noorwegen, zoals deze jaarlijks wordt georganiseerd. Net als vorige jaren is de conferentie aansluitend op het PaasCamp. Met grote interesse nemen de 4.500 jongeren van het PaasCamp nu ook deel aan de paasconferentie samen met de anderen die alleen voor de paasconferentie naar Brunstad komen.

Lees meer over het paasevangelie op de website Christenzijn.nl: Pasen – er is een nieuwe tijd begonnen.

Ook bijna 400 leden van CGN wonen de paasconferentie bij.