Online CGN-landweekend met streaming vanuit vier livelocaties

Het is dan wel via een scherm, maar hoe mooi en bemoedigend is het om even in de harten te mogen kijken van geloofsgenoten die je al zo’n tijd niet hebt gezien. Veel gemeenteleden verheugden zich op het digitale landweekend van 30 en 31 januari en zijn dankbaar dat ze in hun eigen huiskamer opgebouwd worden, samen met hun vrienden uit andere delen van het land.

Het doet bijna denken aan een gewoon landweekend, zoals voor de coronapandemie. Vóór maart 2020 kwamen we zo’n acht tot negen keer per jaar landelijk samen met zo’n 1.200 tot 1.600 personen. In april 2020 verzorgde CGN de eerste livestreaming, vanaf één locatie met één technische crew. Eind januari 2021 werken vier CGN-gemeenten samen als livelocaties om online bijeenkomsten vorm te geven.

Per locatie is er plek voor een handjevol mensen, inclusief een crew van technici, zangers en muzikanten, om de hele gemeente te zegenen met zang, muziek en geestelijke opbouw vanuit de Bijbel. De andere gemeenteleden kunnen de bijeenkomsten vanuit huis volgen via internet-tv.

Via het scherm is er vanuit CGN Twente contact met CGN Groningen, CGN Utrecht en CGN Schermer, en de rest van de gemeenteleden kan de bijeenkomst thuis volgen.
Online coaching van de zangers en muzikanten in CGN Groningen tijdens de soundchecksessies.

Hoopvolle boodschap

Op zaterdagmiddag is er een online bijeenkomst voor de jongeren vanaf 12 jaar, waarin het onder andere gaat over de doop van Jezus (Mattheüs 3). “Dit is mijn geliefde zoon, in wie Ik mijn welbehagen heb,” zei God over Jezus. Dat zegt Hij ook over jou, als je je leven aan Hem overgeeft, is de boodschap.

Op zondagochtend volgt een algemene bijeenkomst, waarin het eerste hoofdstuk van de brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs centraal staat. De veelgelezen verzen, over God die al voor de grondlegging van de wereld een plan had met ons leven, geven hoop en bemoedigen ons om te leven zoals God het voor ons heeft bedoeld.

Vanuit de verschillende livelocaties luisteren we naar korte toespraken en bemoedigende getuigenissen, en we zien en horen dierbare vrienden die we lange tijd niet ‘live’ hebben gesproken.

Een bemoedigende avond met verkondiging vanuit Gods Woord voor de jeugd vanaf 12 jaar op zaterdag 30 januari.
Hoewel we gewend zijn om als gemeente samen te zingen, is de zang vanwege het coronarisico beperkt tot één of twee zangers per lied.

Floormanager in CGN Twente

CGN Twente is een van de livelocaties dit weekend. Joke is in haar vrije tijd floormanager van de livestreaming vanuit CGN Twente, en ze vertelt over de uitdagingen van haar werk: “Mijn taak is om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt. Het doel is om er een natuurlijk geheel van te maken, met de diverse locaties, sprekers en muziek.”

De samenkomst wordt geleid vanaf één van de livelocaties, en de inbreng van de deelnemers tijdens de bijeenkomst is niet geregisseerd. Joke legt uit: “We weten te voren niet tot in detail hoe de samenkomst verloopt en daarom is het regelmatig nodig om ad hoc te anticiperen. We hebben dan ook continu contact met de techniek op de andere locaties.”

Joke zorgt er als floormanager voor dat de uitzending zo soepel mogelijk verloopt.

Teamwork over gemeentegrenzen heen

Het verzorgen van zo’n online bijeenkomst is een team-effort. “In Twente kan ik gelukkig steunen op een hele club ervaren technische mensen, die elke keer weer supergemotiveerd klaar staan. Voordat de coronaperiode begon was voor mij alles wat met een dergelijke uitzending te maken heeft volledig nieuw en onbekend. Maar daar ben ik door de wat meer ervaren mensen, onder andere op de andere locaties, via skype perfect doorheen geloodst.”

Vrijwilligers zetten zich in voor video, licht en geluid, om de boodschap zo goed mogelijk te ondersteunen.

Veiligheidsmaatregelen in acht nemen

Een belangrijk aandachtspunt is dat alles volgens de veiligheidsmaatregelen verloopt, vertelt Joke. “Er is plek voor een beperkt aantal personen, en voor deelnemers en de crew is registratie en een gezondheidsverklaring noodzakelijk. Verder is er van te voren altijd aandacht voor de dan geldende maatregelen en wordt dat met alle deelnemers gedeeld. Een praktisch dingetje is bijvoorbeeld dat aanwezigen een stoel toegewezen krijgen, waarbij de afstand tot de volgende stoel 1,5 meter is.”

De aanwezigen krijgen een stoel toegewezen, op 1,5 meter afstand van elkaar.

Behoefte om samen te komen

Joke zet zich tijdens landweekenden graag in als floormanager. “We merken allemaal wel enorm de behoefte om weer samen te komen. Om elkaar weer te zien en te spreken; en natuurlijk om bemoedigd en versterkt te worden. Zolang dat nog niet mogelijk is, is het extra bijzonder dat we onze samenkomsten op deze manier kunnen vormgeven. Ik ben blij dat de gemeente op deze manier gebouwd kan worden en dat ik daaraan mag bijdragen!”

De audiotechnici aan het werk om het geluid vanuit de vier locaties optimaal in alle huiskamers te krijgen.
In de zaal van CGN Groningen luisteren de deelnemers naar een lied dat wordt gezongen in CGN Twente.