Een landweekend over Johannes 10

Het is weer weekend. Tijd voor ontspanning, bijkomen van een drukke werkweek of van school, en voor zo’n duizend christenen die de samenkomsten van CGN bezoeken een gelegenheid om naar Pagedal in Stadskanaal te reizen. Hier, in een ruimte die normaal is ingericht als vier tennisbanen, wordt dit weekend weer een ‘landweekend’ gehouden, een landelijke conferentie waar vrienden uit alle plaatselijke gemeentes uit Nederland en België samenkomen rond de woorden van God uit de Bijbel, en met sport en activiteiten voor de kinderen en jeugd.

De Goede Herder en de schapen

Dit weekend in januari staat in het teken van een gedeelte uit Johannes 10, waar Jezus vertelt over de Goede Herder en de schapen die hem volgen. De Goede Herder waar het hier over gaat is Jezus zelf: hij kent zijn schapen bij naam, en zijn schapen kennen zijn stem. Jezus wil dus een persoonlijke omgang met ons hebben. En door die persoonlijke verhouding tot de herder worden de schapen één kudde met één herder.

In deze vergelijking gaat het ook over de deur van de schaapskooi. Wat bedoelde Jezus hiermee? Aksel J. Smith schreef hierover in 1938 een artikel in het maandblad Skjulte Skatter (Verborgen Schatten). Hierin legt hij onder andere uit wat er voor nodig is om je thuis te gaan voelen in de kudde waar Jezus zelf de goede Herder is. Hij benadrukt dan dat het kruis de poort is van de hoop en de heerlijkheid en de enige weg tot leven en zaligheid. Als we vergeving van zonden hebben gekregen, dan wijst Jezus naar de deur tot de schaapskooi, en dat is dagelijks je kruis opnemen zodat je dicht bij de goede Herder blijft en Zijn stem kunt horen.

Om Jezus, de goede Herder, te leren kennen hebben we de Bijbel, Gods Woord, nodig. Het spreken van de goede Herder gebeurt voor het allergrootste deel doordat Hij zelf door woorden en geboden uit de Bijbel tot ons spreekt. Tijdens deze landweekenden helpen we elkaar door deze woorden vanuit de Bijbel met elkaar te delen en naar elkaar te luisteren. Het is mooi om te zien hoe velen, jong en oud, zelf ook meelezen in hun bijbel tijdens de samenkomsten.

De foto’s hieronder vertellen de rest van het verhaal over dit fijne weekend.

Opbouwende bijeenkomsten, met als centraal thema Jezus, de Goede Herder
Een grote groep jongeren zingt samen een lied
Zoals elk landweekend zijn er activiteiten georganiseerd voor verschillende doelgroepen
Op vrijdagavond vond er een volleybalcompetitie plaats
Daarbij draait het om plezier en sportiviteit
En natuurlijk zijn er ook fotografen aanwezig om diverse activiteiten vast te leggen

Bewaren