Internationale focus op de Hebreeënbrief

“Wat zijn de beloften die wij als christenen hebben?” “Hoe kun je Gods stem verstaan?” “Wat betekent de rust van God?” Het is heel begrijpelijk dat jongeren – en ook volwassenen – allerlei vragen hebben als ze in de Bijbel de brief aan de Hebreeën bestuderen.

Vanaf begin dit jaar doet CGN mee aan een internationaal Bijbelstudieproject over de brief aan de Hebreeën. Wereldwijd doen hier naar schatting zo’n 10.000 jonge mensen aan mee. In dertien weken worden de dertien hoofdstukken van deze brief aan de Hebreeën uitgediept. De doelgroep voor deze Bijbelstudie is allereerst de jeugd van 15-21 jaar, maar natuurlijk kunnen ook de volwassenen deze kans aangrijpen om zich (opnieuw) te verdiepen in het interessante Bijbelboek.

Bekijk een korte video over een Bijbelstudieavond tijdens het CGN landweekend van januari 2020.

Geschiedenis van het volk Israël voor ons tot voorbeeld

Deze brief aan de Hebreeën kenmerkt zich door de vele verwijzingen naar de rijke geschiedenis en de voorschriften en rituelen van het volk Israël zoals opgeschreven in het Oude Testament. Voor de christenen met een Joodse achtergrond aan wie deze brief werd geschreven waren dit bekende beelden, die heel duidelijk een figuurlijke betekenis hadden voor hen, en daarmee ook voor ons als christenen in deze tijd.

De tocht van de Israëlieten door de woestijn naar het beloofde land, de inrichting van de tabernakel, de rol van de hogepriester en de vele tempelrituelen symboliseren geestelijke boodschappen die voor iedereen die als christen wil leven nog steeds hoogst actueel zijn.

Ondersteunende middelen

De inhoudsrijke brief komt in dit internationale project extra tot leven met een ‘lespakket’ dat bestaat uit animatiefilms, posters, een website met uitleg en interessante quizvragen. De deelnemers wereldwijd kunnen ook vragen stellen en wekelijks komen er via de website honderden vragen binnen die ook op die website worden beantwoord. Deze periode is er elke woensdagavond een live tv-uitzending die simultaan vertaald wordt naar meer dan tien talen. In veel gemeenten komen groepen jongeren elke week bij elkaar om samen het hoofdstuk van die week te bespreken.

Per hoofdstuk is naast een animatie een poster beschikbaar met verduidelijkende illustraties. Via de smartphone kunnen quizvragen worden gemaakt over het hoofdstuk.
In veel christelijke gemeenten in de hele wereld zijn jeugdgroepen sinds januari intensief bezig met de Hebreeënbrief.

Bijbelstudie tijdens CGN-landweekend

Het besef dat er in zoveel christelijke gemeenten in de hele wereld op eenzelfde manier wordt gewerkt met het Woord van God, versterkt het beleven van eenheid over gemeente- en landsgrenzen heen. Het internationale initiatief werkt ook door in het CGN-landweekend van 18 en 19 januari, in de toespraken en onderwerpen die aan bod komen tijdens de diverse bijeenkomsten.

Na de jeugdsamenkomst op de zaterdagavond staat het tweede deel van de avond helemaal in het teken van de Hebreeënbrief. Door in groepjes een Bijbelhoofdstuk te lezen, de bijbehorende poster en animatiefilm te bestuderen krijgen de jongeren meer inzicht in de bedoeling van de schrijver met zijn brief. Ze noteren ook hun eigen vragen op post-its, waarvan er een aantal deze avond in een podiumgesprek worden beantwoord. Zo leren ze meer over hoe zij de inhoud van de Hebreeënbrief, vol hulp en bemoediging ook voor jongeren in deze tijd, in hun dagelijkse leven kunnen toepassen.

Tijdens het CGN landweekend van januari zijn ruim 550 jonge mensen enthousiast bezig met hoofdstuk 3 van de brief aan de Hebreeën.
Betrokken mentoren en jeugdleiders geven Bijbeluitleg aan de jongeren.

Internationale afsluiting in april

Inmiddels zijn we bezig met hoofdstuk 5 uit de Hebreeënbrief, en de komende weken wordt er in de lokale gemeenten wereldwijd verder gewerkt met de overige hoofdstukken. Begin april zal tijdens een internationaal Paasevenement het laatste onderdeel van het Bijbelonderwijs over de Hebreeënbrief plaatsvinden als feestelijke afsluiting van een inhoudsrijke periode.

Een heleboel post-its zijn verzameld met nuttige vragen over het hoofdstuk. Jan-Hein Staal geeft uitleg over enkele veelvoorkomende vragen.