BCC 120 jaar: van één man naar een wereldwijde geloofsgemeenschap

120 jaar geleden, in de nacht van 17 mei 1898, bekeerde Johan Oscar Smith zich terwijl hij wachtliep op het marineschip Thor. Toen hij na verloop van tijd contact legde met andere christenen, was er maar weinig dat erop duidde dat deze gemeenschap zich zou ontwikkelen tot een wereldwijde geloofsgemeenschap.

Een levenskrachtige boodschap om op voort te bouwen

Johan Oscar Smith

Vandaag, precies 120 jaar nadat Johan Oscar Smith zich bekeerde, heeft de gemeenschap die is ontstaan rond zijn leven en werk zich ontwikkeld tot een geloofsgemeenschap met meer dan 8000 gemeenteleden in Noorwegen en een wereldwijde internationale spreiding. Hoewel de gemeente een werkplaats is geworden voor meerdere arbeidskrachten, zijn er nog steeds geen betaalde voorgangers, en gebeurt al het kinder- en jeugdwerk en het verlenen van herderlijke zorg op vrijwillige basis. De gemeenteleden hebben uiteenlopende achtergronden, opleidingen en levensomstandigheden en komen uit alle lagen van de samenleving, maar wat ons samenbindt is nog steeds de gemeenschap van het christelijke geloof.

Hoewel de uiterlijke kaders voor de geloofsopbouw veranderen, blijft de christelijke inhoud ongewijzigd. De verkondiging waarmee Jezus kwam, en waartoe Johan O. Smith zich bekeerde op 17 mei 1898, leidde hem tot een leven in gehoorzaamheid aan zijn overtuiging, en daarmee tot een leven in voortdurende ontwikkeling. (Brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 6:17-18.)

Het is deze verkondiging waarop Brunstad Christian Church voortbouwt in de toekomst.

Kaders en uiterlijke faciliteiten zijn aan verandering onderhevig, maar de kern van het evangelie is ongewijzigd en wordt doorgegeven aan de jongere generaties. Foto: BCC.

Dit is een gedeelte van een artikel van BCC.no, vertaald uit het Noors: BCC 120 år: fra én mann til verdensomspennende trossamfunn