Geloofsopbouw en godsvertrouwen in coronatijd

De wereldwijde coronacrisis raakt ons inmiddels allemaal. Veel Nederlanders zullen het gevoel hebben dat het dagelijkse leven op z’n kop staat. Niemand kan voorspellen hoe lang dat nog zal duren. Wij kunnen op God blijven vertrouwen en deze tijd benutten voor ons persoonlijke leven en voor de geloofsopbouw van anderen.

Miljoenen Nederlanders luisterden maandagavond naar de indringende toespraak van premier Rutte, waarin hij een toelichting gaf op de ongekend ingrijpende maatregelen die in de afgelopen dagen zijn genomen. “Ik heb geen gemakkelijke boodschap voor u. Het coronavirus is onder ons en zal voorlopig ook onder ons blijven. Een groot deel van de bevolking zal met het virus besmet raken.”

Hij roept op om de aanwijzingen van de overheid nauwkeurig op te volgen, en samen eendrachtig de schouders te zetten onder de grote uitdagingen waar we als land voor staan.

Vertrouwen in God

De overheidsmaatregelen die sociale contacten drastisch beperken hebben natuurlijk ook betrekking op de kerkelijke bijeenkomsten van CGN. Daarom zijn sinds afgelopen weekend alle christelijke bijeenkomsten en overige groepsactiviteiten afgelast. Het CGN-landweekend dat gepland stond voor 21-22 maart is vervallen en de conferentieweek in mei, waar we ons enorm op hadden verheugd, is ook afgezegd.

“Ook wat deze ingrijpende situatie betreft, hebben wij volledig het vertrouwen dat God boven dit alles staat. En dat God dit alles zowel voor ieder persoonlijk afzonderlijk, als ook voor een gemeente als geheel, zal laten samenwerken ten beste. God zal ook genade geven dat wij in deze tijd ook andere manieren vinden om elkaar op te bouwen,” zegt Jan-Hein Staal, landelijk voorganger van CGN.

Bekijk een fragment uit een podcast met Jan-Hein Staal van afgelopen dinsdag.

Mogelijkheden voor geloofsopbouw

“Laten we in deze tijd extra omzien naar elkaar. Ook nu geldt: de liefde maakt vindingrijk,” zegt Jan-Hein Staal. Het is geenszins de bedoeling dat wij als christenen nu passief worden en een afwachtende houding aannemen. De tijd die voor ons ligt biedt in alle uitdagingen ook kansen. Het gebruik van online media kan in een stroomversnelling komen en tot grote zegen worden, niet alleen voor de eigen gemeenteleden maar ook voor veel meer mensen.

Onze gemeenteleden worden aangemoedigd om gebruik te maken van digitale mogelijkheden zoals BrunstadTV, christelijke podcasts en andere multimedia. Daarnaast hebben we de beschikking over moderne communicatiemiddelen, om elkaar op afstand te bemoedigen en op te bouwen.

In deze bijzondere omstandigheden zullen sommigen extra druk zijn met bijvoorbeeld hun veranderende werksituatie en hun kinderen thuis, anderen houden misschien juist wat tijd over doordat het sociale leven buiten de deur stilligt. Deze tijd kan ook benut worden voor stille tijd met gebed en Bijbellezen, en om je in te zetten voor je medemensen.

Verantwoordelijkheid nemen

De komende tijd zal grote uitdagingen met zich meebrengen die we nu nog niet kunnen overzien.

“Het is zeker in deze tijd ook op zijn plaats om extra te bidden voor onze overheid, dat zij wijsheid vinden om in deze heel speciale tijden leiding te geven en de juiste beslissingen te nemen,” zegt Jan-Hein Staal.

Samen met de zeventien miljoen mensen in Nederland staan we voor een enorme opgave, benadrukte premier Rutte aan het einde van zijn toespraak. “Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar. Ik reken op u.” Aan deze oproep willen ook wij graag gehoor geven.