Landweekend met thema’s gemeente en Israël

Het CGN-landweekend van juni op Pagedal had een centraal thema: wie is God en wat zegt Zijn Woord over de gemeente van Christus. Wie God is werd extra duidelijk doordat we ook hebben stilgestaan bij de geschiedenis van het volk Israël.

De gemeente van Christus is als een lichaam waarvan Jezus Christus het hoofd is, zo kwam naar voren op de eerste algemene samenkomst van het weekend. De gemeente bestaat uit degenen die Hem willen navolgen. Om de gemeente op te bouwen en de leden bekwaam te maken tot dienstbetoon heeft God apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars aan de gemeente gegeven, schrijft de apostel Paulus in zijn brief aan de Efeziërs (hst. 4:11-12).

Het landweekend van juni telde vier bijeenkomsten: twee algemene samenkomsten, een bijeenzijn voor 60+, en een thema-avond waarbij Israël centraal stond.
Samen zingen uit het liedboek “Wegen van de Heer” tijdens een bijeenkomst voor 60+ op zaterdagochtend.
De meesten van de duizend mensen die deelnamen aan het landweekend verzamelen zich zaterdagmiddag in de tot samenkomstzaal omgebouwde sporthal voor de eerste algemene samenkomst.

Voorbereidingen op een reis naar Israël

Voor christenen is het bemoedigend en leerzaam om aan het volk en het land Israël te denken en daarom ook kennis te hebben van de geschiedenis van dit volk en het land. Diverse jeugdgroepen van CGN bereiden zich voor op een reis naar Israël in de herfst van dit jaar waarbij naast een kennismaking met het land ook aan een christelijke conferentie wordt deelgenomen. Tijdens een thema-avond waarin Israël centraal stond werd kennis opgefrist, en er werden parallellen toegelicht tussen Israël en de gemeente, waarvan wij kunnen leren.

Uitleg bij een Bijbelse tijdlijn over het volk Israël, een lijn die doorloopt tot in het heden, en waarbij zichtbaar is dat God ook ons (niet-joden of: heidenen) op het oog heeft gehad.
Een gelegenheidskoor brengt het Israëlische volkslied ten gehore, het “Hatikva” (de hoop).

Gods beloften gaan in vervulling

Gods beloften die Hij al eeuwen geleden heeft gegeven aan het volk Israël gaan in vervulling: Israëls woestijnen zijn groene valleien geworden; inzet en doorzettingsvermogen hebben bloeiende wijngaarden als resultaat gegeven. En we zien hoe God Israël bewaart  te midden van vijanden. “Ons kapitaal bestaat niet uit wapens en geld, maar uit mensen,” zei Shimon Peres.  Die Joden die uit vele landen naar Israël zijn teruggekeerd hebben de laatste 70 jaar een enorme drive laten zien om hun land op te bouwen en te verdedigen.

God wil ook dat de gemeente van Christus opgebouwd wordt tot een bloeiende gemeente, en daarvoor is geloof en gehoorzaamheid aan Gods woord nodig. “Het kapitaal” voor dit werk zijn mannen en vrouwen die zich hiervoor met hun hele hart willen inzetten als navolgers van Jezus Christus.

De Israëlische Golda Meir heeft veel betekend voor de jonge staat Israël, en haar visie en daadkracht strekken tot voorbeeld.
Uitvoering van een lied over het hemelse Jeruzalem, een geestelijke stad die wordt gevormd door de navolgers van Jezus.
Jan-Hein Staal citeert de apostel Paulus, die christenen vermaant om zichzelf in dienst van God te stellen en in hun manier van denken hervormd te worden door het woord van God. Daarmee werk je mee aan Gods plan voor de gemeente, voor Israël en de hele wereld.
Een “Kahoot!” quiz voor de jeugd met wetenswaardigheden over Israël.
De jongeren geven antwoord met hun mobiele telefoons.
Na de thema-avond is het Grand Café geopend.