Over Christelijke Gemeente Nederland

De blijde boodschap van het evangelie van Jezus Christus uitdragen en mensen helpen daarnaar te leven – dat is de kern van het gemeenteleven van Christelijke Gemeente Nederland (CGN).

Ongeveer 1.900 mensen, verspreid over acht regionale gemeenten in Nederland, rekenen zich tot Christelijke Gemeente Nederland (CGN). CGN heeft dezelfde geloofsgrondslag als de internationale geloofsgemeenschap Brunstad Christian Church. Wereldwijd zijn er gemeenten in 54 landen, verspreid over alle continenten. Twee derde van deze groep bestaat uit kinderen en jeugd. Inmiddels hebben we het over de 3e en 4e generatie die opgroeit binnen CGN.

Wij hebben behoefte om veel bij elkaar te komen. In de eerste plaats voor christelijke samenkomsten, en daarnaast voor activiteiten. Onze gemeentelocaties zijn ingericht op een activiteitenaanbod voor verschillende doelgroepen op diverse momenten in de week:

  • algemene samenkomsten
  • jeugdsamenkomsten
  • kindersamenkomsten
  • Bijbelstudies
  • clubactiviteiten
  • seniorenactiviteiten
  • sport en spel
  • zang en muziek

Aan de invulling van onze samenkomsten wordt door velen bijgedragen in de vorm van woord, gebed, lied of een persoonlijk getuigenis. De samenkomsten worden geleid door een voorganger.

Voor nationale evenementen komen wij regelmatig samen op de landelijke conferentie- en evenementenlocatie Pagedal in Stadskanaal.

Meer weten?

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren