Financiën en ANBI

De financiële middelen die CGN nodig heeft om haar doelen te verwezenlijken komen uit: betaling voor deelname aan bepaalde activiteiten, giften en vrijwilligerswerk. Wat betreft giften en vrijwilligerswerk is het uitgangspunt dat gemeenteleden op basis van vrijwilligheid en naar vermogen meedoen.

CGN heeft vrijwilligerswerk georganiseerd in een fondswervingsorganisatie: DWN. Hierin kunnen de gemeenteleden van CGN vrijwilligerswerk verrichten waarvan de opbrengsten CGN ten goede komen. Voor meer informatie over DWN: www.dwn.nl.

ANBI

Zowel de landelijke organisatie als de regionale gemeenten hebben ieder een stichting die is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Net als andere kerkelijke en levensbeschouwelijke organisaties kan CGN daarmee gebruik maken van de faciliteiten die de Nederlandse overheid voor ANBI-instellingen heeft gecreëerd.

In het kader van de nieuwe ANBI-regelgeving per 1 januari 2014 hebben alle CGN-stichtingen hun beleidsplannen, activiteitenverslagen en financiële gegevens openbaar gemaakt. Klik hier om naar dit onderdeel te gaan.

Om bij het groeiende aanbod aan (betaalde) activiteiten duidelijk onderscheid te maken tussen ANBI en niet-ANBI, heeft elke organisatie, zowel landelijk als regionaal, naast de ANBI-stichting ook een gewone stichting (niet ANBI). Deze gewone stichting faciliteert de activiteiten die minder ‘traditioneel kerkelijk’ zijn, maar wel helemaal bij ons gemeenteleven horen, zoals sport, clubactiviteiten, etc.

 

Gerelateerde artikelen