Activiteitenverslag Stichting CGN Zeeland

Op zondagmorgen is er gezinsmorgen, dan is er een bijeenkomst voor de volwassenen en tegelijkertijd een aparte bijeenkomst voor de kinderen. De deelnemers komen uit België en Zeeland.

Het weekprogramma

  • Zaterdagavond: jeugdsamenkomst
  • Zondagmorgen: gezinsmorgen

Naar behoefte worden er extra activiteiten ingepland op andere doordeweekse dagen.

De totale groep bestaat uit ca. 100 personen.

In de aanloop naar de landelijke bijeenkomsten vinden er lokaal ook allerlei voorbereidingen plaats. Het hoogtepunt van het jaar is toch altijd weer de Meiweek, een nationale conferentieweek die door Stichting CGN wordt georganiseerd op Pagedal.

Groep

Stichting CGN Zeeland valt als ANBI onder een groepsbeschikking met Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN) waar de stichting ook aan bijdraagt. Lees over de landelijke activiteiten van laatstgenoemde stichting in het activiteitenverslag van CGN.

Maart 2019

Bewaren