Verslag uitgeoefende activiteiten Zeeland

Op zondagmorgen is er gezinsmorgen, dan is er een bijeenkomst voor de volwassenen en tegelijkertijd een aparte bijeenkomst voor de kinderen. De deelnemers komen uit België en Zeeland. Voor de wekelijkse bijeenkomsten wordt de aula van het voormalige uitvaartcentrum van Monuta aan de Rooseveltlaan 6 in Terneuzen gehuurd.

Het weekprogramma

  • Woensdagavond: activiteitenavond
  • Vrijdagavond:    activiteiten voor jongens en meisjes van 12-17 jaar.
  • Zaterdagavond: jeugdsamenkomst
  • Zondagmorgen: gezinsmorgen
  • Zondagmiddag: activiteiten voor jongens en meisjes van 7-12 jaar.

Naar behoefte worden er extra activiteiten ingepland op andere doordeweekse dagen.

De totale groep bestaat uit ca. 100 personen met een globale leeftijdsopbouw als volgt:

Leeftijdscategorie Percentage
0-12 jaar 20%
13-20 jaar 25%
20-40 jaar 25%
40-60 jaar 20%
60+ jaar 10%

Op bijvoorbeeld nationale feestdagen worden er extra activiteiten georganiseerd, zoals een speurtocht door de duinen, een spelletjesmorgen of een pannenkoekenfeest. Iedereen kan daaraan meedoen en een rol op zich nemen die bij hem of haar past. De onderlinge band wordt hiermee versterkt en competenties worden ontwikkeld die ook voor een maatschappelijke ontwikkeling van groot belang zijn. De ouderen hebben vaak de rol van vraagbaak en support op de achtergrond. De jongeren ontplooien initiatieven op het gebied van muziek, sport of  kunstzinnige vorming zoals zang en toneel. In de aanloop naar de landelijke bijeenkomsten vinden er lokaal ook allerlei voorbereidingen plaats. Het hoogtepunt van het jaar is toch altijd weer de meiweek.

Lees meer over de landelijke activiteiten van Christelijke Gemeente Nederland in het activiteitenverslag van CGN.

December 2013

Bewaren