Verslag uitgeoefende activiteiten Utrecht

De bijeenkomsten rondom de bijbel staan centraal, waarbij er naast algemene bijeenkomsten ook bijeenkomsten worden gehouden die op specifieke leeftijdsgroepen zijn gericht: voor schoolgaande kinderen en voor jongeren het meest in het oog springend. Deze bijeenkomsten vinden vooral plaats in het weekend en op woensdagavond.

De bijeenkomsten en andere activiteiten worden gehouden in een deels gehuurd pand in Houten. Behalve een zaal voor bijeenkomsten zijn er ook ruimtes voor kinderclubs en jeugdwerk.

Voor iedereen is er aandacht op het eigen niveau. Voor de kinderen vanaf twee jaar is er vrijwel elke zondag een bijbelverhaal met een binnen- of buitenactiviteit.

Voor de kinderen die naar de basisschool gaan, zijn er bijeenkomsten op de zondagochtend, waarbij ze een keer per maand een hele zondag bij elkaar zijn om samen iets te ondernemen. Bovendien gaan ze een keer per jaar een weekend kamperen. Op twee vrijdagavonden per maand komen de jongens en de meisjes in aparte groepen bij elkaar voor een leuke activiteit.

Jongeren in de leeftijdscategorie vanaf de middelbare-schoolleeftijd hebben een keer per week op de zaterdagavond hun eigen bijeenkomst met daarna een ontspannende activiteit, zoals sport en spel. In een ontspannen, vertrouwelijke sfeer krijgen ze zo ruim de gelegenheid om zich te richten op goede en zinvolle dingen. Afhankelijk van de leeftijd wordt er door deze groep ook veel met elkaar gedaan aan vrijwilligerswerk.

Binnen deze jongerengroep is het zo geregeld dat de achttienplussers activiteiten begeleiden van de jongeren onder de achttien. Onder andere is er een keer per twee weken een sportavond.

De algemene bijeenkomsten op woensdagavond worden voornamelijk bezocht door de volwassenen en jongvolwassenen. Hier staat de verkondiging rondom Gods woord centraal.  Naar vermogen draagt iedereen ook bij aan de fondswerving door middel van het vrijwilligerswerk, dat op diverse locaties gebeurt.

Weekprogramma

  • zaterdag overdag: activiteiten/onderhoud
  • zaterdagavond:  jeugdbijeenkomst
  • zondag: gezinsdag
  • dinsdagavond: gelegenheid voor allerlei zaken rondom het geheel, zoals bestuursoverleg
  • woensdagavond: algemene bijeenkomst
  • vrijdagavond: clubavond

Lees meer over de landelijke activiteiten van Christelijke Gemeente Nederland in het activiteitenverslag van CGN.

December 2013

Bewaren