Activiteitenverslag Stichting CGN Utrecht

De bijeenkomsten rondom de bijbel staan centraal, waarbij er naast algemene bijeenkomsten ook bijeenkomsten worden gehouden die op specifieke leeftijdsgroepen zijn gericht: voor schoolgaande kinderen en voor jongeren. Deze bijeenkomsten vinden vooral plaats in het weekend en op woensdagavond.

De bijeenkomsten en andere activiteiten worden gehouden in een gehuurde huisvesting in Houten. Behalve een zaal voor bijeenkomsten zijn er ook ruimtes voor ons christelijke kinder- en jeugdwerk.

Voor iedereen is er aandacht op het eigen niveau. Voor de kinderen vanaf twee jaar is er regelmatig zondag een bijbelverhaal. Jongeren in de leeftijdscategorie vanaf de middelbare-schoolleeftijd hebben een keer per week op woensdag- of zaterdagavond hun eigen bijeenkomst.

Op zondag is er een kindersamenkomst, een algemene bijeenkomst, of een gemeentedag. De kindersamenkomst is bestemd voor de kinderen die naar de basisschool gaan.

Op gemeentedagen is de hele gemeente welkom, van jong tot oud. Na afloop van de samenkomst is er gelegenheid om samen te lunchen en te reflecteren op de dienst. Voor de kinderen is het dan tijd om de benen te strekken.

De algemene bijeenkomsten worden voornamelijk bezocht door de volwassenen en jongvolwassenen. Hier staat de verkondiging rondom Gods woord centraal.

Naar vermogen draagt iedereen ook bij aan de fondswerving door middel van het vrijwilligerswerk, dat op diverse locaties gebeurt.

Weekprogramma

  • zaterdagavond:  jeugdbijeenkomst
  • zondag: gemeentedag, algemene bijeenkomst of kindersamenkomst
  • dinsdagavond: gelegenheid voor allerlei zaken rondom het geheel, zoals bestuursoverleg
  • woensdagavond: jeugdbijeenkomst

Groep

Stichting CGN Utrecht valt als ANBI onder een groepsbeschikking met Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN) waar de stichting ook aan bijdraagt. Lees over de landelijke activiteiten van laatstgenoemde stichting in het activiteitenverslag van CGN.

Maart 2019

Bewaren