Activiteitenverslag Stichting CGN Utrecht

De bijeenkomsten rondom de bijbel staan centraal, waarbij er naast algemene bijeenkomsten ook bijeenkomsten worden gehouden die op specifieke leeftijdsgroepen zijn gericht: voor schoolgaande kinderen en voor jongeren. Deze bijeenkomsten vinden vooral plaats in het weekend en op woensdagavond.

De bijeenkomsten en andere activiteiten worden gehouden in een gehuurde huisvesting in Houten. Behalve een zaal voor bijeenkomsten zijn er ook ruimtes voor ons christelijke kinder- en jeugdwerk.

Voor iedereen is er aandacht op het eigen niveau. Voor de kinderen vanaf twee jaar is er vrijwel elke zondag een bijbelverhaal met een binnen- of buitenactiviteit.

Voor de kinderen die naar de basisschool gaan, zijn er bijeenkomsten op de zondagochtend. Jongeren in de leeftijdscategorie vanaf de middelbare-schoolleeftijd hebben een keer per week op de zaterdagavond hun eigen bijeenkomst.

Op de zondagen worden gezinsdagen gehouden, dit zijn samenkomsten waarbij de hele gemeente welkom is, van jong tot oud. Na afloop van de samenkomst is er gelegenheid om samen te lunchen en te reflecteren op de dienst. Voor de kinderen is het dan tijd om de benen te strekken.

De algemene bijeenkomsten op woensdagavond worden voornamelijk bezocht door de volwassenen en jongvolwassenen. Hier staat de verkondiging rondom Gods woord centraal.  Naar vermogen draagt iedereen ook bij aan de fondswerving door middel van het vrijwilligerswerk, dat op diverse locaties gebeurt.

Weekprogramma

  • zaterdag overdag: activiteiten/onderhoud
  • zaterdagavond:  jeugdbijeenkomst
  • zondag: gezinsdag
  • dinsdagavond: gelegenheid voor allerlei zaken rondom het geheel, zoals bestuursoverleg
  • woensdagavond: algemene bijeenkomst
  • vrijdagavond: clubavond

Groep

Stichting CGN Utrecht valt als ANBI onder een groepsbeschikking met Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN) waar de stichting ook aan bijdraagt. Lees over de landelijke activiteiten van laatstgenoemde stichting in het activiteitenverslag van CGN.

Maart 2019

Bewaren