Activiteitenverslag Stichting CGN Terwolde

CGN Terwolde organiseert christelijke bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen uit Apeldoorn, Deventer en omgeving.

CGN Terwolde bestaat uit ongeveer 270 mensen. Het betreft een groep die vrij gelijkmatig verdeeld is over de verschillende leeftijdscategorieën. Naar de toekomst toe is een licht stijgende lijn te onderkennen van het aantal mensen.

Wekelijks worden christelijke diensten georganiseerd voor kinderen, schoolgaande jeugd en volwassenen. Diverse sportactiviteiten in de vorm van teamsporten zoals voetbal en volleybal worden georganiseerd voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Overzicht van een doorsnee weekprogramma van Stichting CGN Terwolde:

Zondag algemene bijeenkomst volwassenen
zondagschool voor de kinderen
Woensdagavond algemene bijeenkomst jeugd en volwassenen
Zaterdag overdag onderhoudswerkzaamheden
Zaterdagavond bijeenkomst voor jongeren tussen 12 en 36 jaar

Zes maal per jaar worden er werkdagen en eenmaal per jaar een werkweek gehouden waarop vrijwilligers onderhoud plegen aan het terrein en de gebouwen.

Jaarlijks wordt een kerstfeest georganiseerd voor de schoolgaande jeugd en één voor de kinderen.

Het doel van alles is onderricht in de christelijke waarden die CGN uitdraagt en het bewerken van eenheid onder de gelovigen.

Huisvesting

De bijeenkomsten vinden plaats op De Kadijk 18 te Terwolde, een centrale plek voor de meeste deelnemers. Van oorsprong bestond het terrein uit een oude school en een woonhuis. In de jaren ’90 is er een grotere zaal gebouwd met toiletgroepen en een keuken. De staat van onderhoud van de zaal vraagt om nieuwbouw. Daarom is de afgelopen jaren gespaard, om zodoende voldoende middelen te verkrijgen voor een toekomstige nieuwe zaal. Deze middelen worden tijdelijk beheerd door Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN).

Groep

Stichting CGN Terwolde valt als ANBI onder een groepsbeschikking met Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN) waar de stichting ook aan bijdraagt. Lees over de landelijke activiteiten van laatstgenoemde stichting in het activiteitenverslag van CGN.

Oktober 2019