Verslag uitgeoefende activiteiten Terwolde

CGN Terwolde organiseert activiteiten voor verschillende doelgroepen uit Apeldoorn, Deventer en omgeving. De bijeenkomsten vinden plaats op De Kadijk 18 te Terwolde, een centrale plek voor de meeste deelnemers. Van oorsprong bestond het terrein uit een oude school en een woonhuis. In de jaren ’90 is er een groter activiteitencentrum gebouwd met een zaal, toiletgroepen, een grote keuken. Later zijn buiten sportvelden en een speeltuin aangelegd.

CGN Terwolde bestaat uit ongeveer 270 mensen. Het betreft een groep die vrij gelijkmatig verdeeld is over de verschillende leeftijdscategorieen. Naar de toekomst toe is een licht stijgende lijn te onderkennen van het aantal mensen.

Wekelijks worden christelijke diensten georganiseerd voor kinderen, schoolgaande jeugd en volwassenen. Diverse sportactiviteiten in de vorm van teamsporten zoals voetbal en volleybal worden georganiseerd voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Overzicht van een doorsnee week op de Kadijk 18:

Zondag algemene bijeenkomst volwassenen
zondagschool voor de kinderen
voetbal kinderen tussen 4 en 12 jaar
Woensdagavond algemene bijeenkomst jeugd en volwassenen
vrijwilligerswerk
Vrijdagavond clubavond jongens en meisjes tussen 12 en 16 jaar
Zaterdag onderhoud werkzaamheden activiteitencentrum
Zaterdagavond bijeenkomst voor jeugd tussen 12 en 36 jaar.

Maandelijks worden er clubactiviteiten aangeboden voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Zes maal per jaar worden er werkdagen en eenmaal per jaar een werkweek gehouden waarbij onderhoud plaatsvindt aan het terrein en de gebouwen.

Jaarlijks wordt een kerstfeest georganiseerd voor de schoolgaande jeugd en één voor de kinderen. In de zomer vinden veel sport en spel activiteiten plaats op het terrein.

Het doel van al deze activiteiten is enerzijds onderricht van de christelijke normen en waarden die CGN uitdraagt, en anderzijds het bewerken van eenheid onder de gelovigen.

Lees meer over de landelijke activiteiten van Christelijke Gemeente Nederland in het activiteitenverslag van CGN.

December 2013