Activiteitenverslag Stichting CGN Schermer

CGN Schermer houdt wekelijkse bijeenkomsten. De wekelijkse bijeenkomsten vinden op zondag plaats. Afwisselend bestaan deze op de ene zondag uit een gezinsdag (een samenkomst voor de hele gemeente, voor het hele gezin, van jong tot oud) en op de andere zondag uit een kindersamenkomst op de ochtend en een algemene samenkomst aan het begin van de avond. Daarnaast vinden bijeenkomsten plaats voor jeugd op zaterdagavond, en op de woensdagavond is er gelegenheid voor specifieke bijeenkomsten, zoals bidstonden en bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen (mentoren, vrouwen, mannen). Met enige regelmaat vinden er ook uitwisselingen plaats met (jeugd)groepen van andere gemeenten uit binnen- en buitenland.

Het doel van alle activiteiten is dat ieder vrijwillig en uit eigen overtuiging kiest voor een leven met Jezus Christus. Vanuit dit persoonlijke geloof is de Bijbelse boodschap bepalend voor ons gedrag en de keuzes die wij maken in ons persoonlijk leven, ons gezinsleven, ons gemeenteleven en op onze plek in de maatschappij. Ons doel is dat vanuit deze persoonlijke overtuiging ieder zijn plek en taak binnen onze geloofsgemeenschap vindt en ontwikkelt. Jong en oud, ieder naar de mogelijkheden en bekwaamheden die hij of zij heeft. Dit uit zich in brede participatie en betrokkenheid bij ons gemeenteleven met haar activiteiten.

Stichting CGN Schermer valt als ANBI onder een groepsbeschikking met Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN). Lees ook over de landelijke activiteiten van laatstgenoemde stichting in het activiteitenverslag van CGN.

Oktober 2019

Bewaren