Bestuursinformatie Schermer

Namen van bestuurders met eventuele functies:

  • dhr. F.T. Alberts (Voorzitter)
  • dhr. D.E. Nooitgedagt (Secretaris)
  • mevr. J. Bosma-Jonker (Penningmeester)