Bestuursinformatie Schermer

Namen van bestuurders met eventuele functies:

  • de heer Ynze Flietstra (Voorzitter)
  • mevrouw Maaike Zwart (Secretaris)
  • mevrouw Judith Bosma-Jonker (Penningmeester)
  • de heer Joop Jonker
  • de heer David Nooitgedagt
  • de heer Johannes de Wijs